torsdag 16 december 2010

Kommentar om den bristande personalsituationen i demensvården

Socialdemokraterna i Uppsala kommun kommenterar idag den bristande personalsituationen i demensvården. Vår slutsats - Inför minimibemanning och offentliggör vilka vårdboenden som brister i bemanning.

På Äldrenämndens sammanträde i september krävde vi Socialdemokrater en granskning av personalsituationen på vårdboenden med demensinriktning. Detta med anledning av nationella larmrapporter från demensvården i media. Äldrekontoret har nu slutfört kartläggningen som visar på allvarliga brister i bemanningen. Ensamarbete förekommer i flertalet verksamheter och vårdavdelningar lämnas ibland (främst nätter) tomma och utan tillsyn. Granskningen visar att det på flera avdelningar förekommer att en medarbetare har ansvar för upp till tio boenden under dagtid flera timmar i sträck. Uppgifterna om vilka vårdboenden som brister i bemanningen har inte offentliggjorts av Äldrekontoret

Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna som framkommer i Äldrekontorets granskning av personalsituationen på vårdboenden med demensinriktning. Nu har vi det svart på vitt: De lägstaprisupphandlingar som den borgerliga majoriteten använder sig av i äldreomsorgen har lett till att säkerheten och tryggheten i omsorgen om personer med demens har äventyrats. För oss Socialdemokrater är detta en oacceptabel situation och därför ber vi nu den borgerliga majoriteten att upphöra med besparingarna i vården för de allra svårast sjuka äldre.

Vi Socialdemokrater har drivit att riktlinjer för minimibemanning ska införas på framförallt vårdboenden med demensinriktning. Därför är det bra att Äldrekontoret nu lägger fram ett förslag till beslut om att införa riktlinjer för bemanningen som bland annat säger att antalet personal vid demensenheter ska anpassas till de boendes behov och vara minst två personer under dag- och kvällstid. På nämndens sammanträde i nästa vecka kommer Caroline Andersson, tillträdande 2:e vice ordförande i äldrenämnden (S), också att kräva att riktlinjerna följs upp genom oanmälda besök ute på vårdboendena för att säkerställa att de efterlevs i praktiken. Hon kommer också att kräva att uppgifterna om vilka vårdboenden som brister i bemanningen offentliggörs. Uppsalaborna har rätt att veta hur kvaliteten i äldreomsorgen ser ut.

måndag 13 december 2010

Kommunalrådet som sätter familjen främst

Emelie Wahlmark, elev på GUC, har gjort ett porträtt över mig. Det börjar så här:

"Klockan är prick 9:00 och staden har precis börjat vakna. Utomhus är det ett vackert vinterland men här inne på konditoriet där jag och socialdemokraternas kommunalråd i Uppsala, Marlene Burwick, sitter är det varmt och skönt. De få andra här inne är ett par byggjobbare som äter frukost och några pensionärer. Marlene är helt klädd i svart men bryter av med knallröda detaljer i form av en halsduk och ett armband med rosor på. Marlene berättar att hon var på möte med kommunfullmäktige igår till klockan 22 och därför försov sig imorse och hann inte äta frukost, räkmackan och kaffet hon nu köpt får bli hennes frukost."

Läs mer här.

Sätt barnen främst

För oss socialdemokrater kommer barnen främst och vårt mål är att göra Uppsala till den bästa barnkommunen i Sverige.

Som föräldrar vill vi det bästa för våra barn. Att barnet får den uppmärksamhet och stimulans i förskolan som det behöver och att en trygg, tröstande famn finns där vid behov. Vi vill att skolan ska leva upp till de krav vi har för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Detta gör mig övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med en bättre förskola och skola.

För att ge alla barn tillgång till förskolans pedagogik och utveckling vill vi socialdemokrater bygga ut förskolan med fler platser. Det är inte heller rimligt att barn som får ett syskon eller vars föräldrar drabbas av arbetslöshet får sin tid i förskolan kraftigt reducerad. Vi vill erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan och vårt mål är att gå från dagens 15 till 25 timmar i veckan.

De senaste åren har vi sett hur bristen på förskoleplatser har kompenserats genom att barngrupperna gjorts större. Uppsala är en av de kommuner i landet som har lägst personaltäthet och barngrupperna är nu större än Skolverkets rekommenderade nivåer.

Även inom skolan och skolbarnomsorgen vill vi öka kvaliteten, bland annat genom fler lärare, fritidspedagoger och andra vuxna. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och vi vill förbättra uppföljningen av kvalitet och av hur eleverna trivs. Fler elever måste nå kunskapsmålen och vi vill att färre elever hoppar av gymnasiet genom att i tid sätta in extra stöd. En skola av hög kvalitet bidrar till integration och utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.

Barnfattigdomen ökar och finns även i Uppsala. I vår kompletteringsbudget prioriterar vi barns och ungdomars fritid genom att tillföra ytterligare medel så att viktiga verksamheter som Alnäs sommarläger, fritidsgårdarnas aktiviteter samt föreningslivets skollovsaktiviteter får vara kvar och utvecklas.

Det är viktigt att på olika sätt arbeta för att alla barn och ungdomar ska få ta del av kulturupplevelser och få uttrycka sig i eget skapande.

Vi vill öka tillgängligheten till den kommunala musikskolan, och utveckla och komplettera den med en kulturskola som erbjuder musik, teater, bild, dans och sång.

En växande stad måste ha ett växande kulturliv och det gäller även barnen. Alla barn har rätt att bli sedda och att växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor.

Kompletteringsbudget

Mitt anförande på dagens kommunfullmäktige:

Ordförande – Kommunfullmäktige

I dag ska vi revidera och komplettera kommunens budget för nästa år. Det ekonomiska läge som gällde i våras då budgeten fastställdes har förbättrats. Vi kommer nu upp i den intäktsnivå som vi rödgröna i juni ansåg nödvändigt för att kunna upprätthålla och öka kvaliteten i våra verksamheter. Vi lägger därför nu ett kompletteringsförslag som bygger på vårt rödgröna IVE-förslag från i juni och på den skattesats som KF då beslutade om.

Det behövs en politik för fler jobb. Vi socialdemokrater vill skapa fler möjligheter för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Det handlar både om arbetstagaren och om entreprenören. Vi vill satsa på fler förskollärare och lärare i kommunen och på gröna jobb. Uppsala har med sina kunskapsintensiva miljöer goda förutsättningar för att få fler företag att etablera sig och växa och det är en utveckling som vi vill främja.

Vi socialdemokrater vill höja kvaliteten i välfärden. Det är en investering i framtiden. För oss kommer barnen främst och i vår budget har barnen högsta prioritet. Frågorna om barns och ungdomars livssituation och hälsa måste få en mer prioriterad plats i kommunen. Det är viktigt att barnperspektivet finns med i all kommunal planering.

För oss är det ett viktigt mål att öka personaltätheten och minska barngrupperna i förskola, skola och skolbarnomsorg. Vi vill också ge barnen till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan.

Även inom äldreomsorgen behöver kvaliteten utvecklas. Naturligtvis finns det många faktorer som avgör vårdtagarnas uppfattning av kvaliteten i äldreomsorgen. Det kan röra sig om allt ifrån personalens bemötande till smaken på maten som serveras. Ändå går det inte att förneka att mängden personal spelar roll för vilken kvalitet som kan uppnås på omsorgen. Att få duscha eller gå på toaletten när man själv önskar, att få komma ut på en promenad eller att få maten serverad på ett trevligt sätt är alla exempel på saker som kräver en hjälpande hand när man inte längre har fysisk eller psykisk förmåga till att klara det själv. Även den sociala aspekten, att få byta några ord med en medmänniska vid en tidpunkt i livet då man kanske förlorat familj och vänner, förutsätter mänsklig närvaro. Vi socialdemokrater menar därför att högre kvalitet inom äldreomsorgen är kopplad till högre personaltäthet.

Vi socialdemokrater vill sätta människan, inte bilen i centrum. Hela Uppsala kommun har stora förutsättningar att bli en vinnare i omställningen till ett klimatsmart samhälle. En av nyckelfaktorerna är om vi satsar på en starkt utbyggd kollektivtrafik, samt fler som går och cyklar i Sveriges fjärde största stad. Det är i storstäderna som de bästa möjligheterna finns att planera klimatsmartare trafiklösningar.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi socialdemokrater har en vision om ett Uppsala där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. En stark välfärd med ett väl utbyggt socialt skyddsnät, en ambitiös familjepolitik och en förskola och äldreomsorg av god kvalitet är hörnstenarna i vår politik för ett jämställt samhälle. Vi politiker har ansvar för hur kommunen fungerar som arbetsgivare. För oss socialdemokrater är det en självklarhet med jämställda löner och att alla kvinnor och män som vill arbeta heltid i kommunen får det. Det är också viktigt att arbeta för en nollvision av våld i nära relationer – lokalt här hemma- men även nationellt och globalt.

Ordförande - fullmäktige

Jag vill vara med och bygga Möjligheternas Uppsala, med en hållbar tillväxt och full sysselsättning – som bygger på jämlikhetens grund. Det har kapaciteten att öka människors frihet – det som är socialdemokratins mål.

Jämlikhet och utveckling – både och, aldrig antingen eller. Det är, har varit och måste förbli Socialdemokratins stora uppdrag.

Jag yrkar bifall till det rödgröna yrkandet.
Tack för ordet.

söndag 5 december 2010

Medmänsklighet kan aldrig slopas

Läs gärna min och Caroline Anderssons debattartikel i UNT. Medmänsklighet kan aldrig slopas - Debatt - UNT.se

Man kan inte rationalisera bort mänskliga relationer. Kvalitetsupphandlingar, bemanningsrevision och se över möjligheten att införa en miniminivå för bemanning är våra förslag för en bättre äldreomsorg.


Foto: Staffan Claesson, UNT

onsdag 1 december 2010

Barn och unga i fokus i rödgrön kompletteringsbudget

I dag har vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat vår syn på hur Uppsala kommuns ökade ekonomiska utrymme bör användas under 2011. Det handlar bland annat om fler lärare och mindre grupper i förskolan och skolan, en bred satsning på sommarjobb samt en riktad satsning på fritid- och kulturaktiviteter för barn och unga.

Vi gick till val på en politik för ökad kvalitet i välfärden. Det tänker vi jobba för även som opposition. Fler lärare och mindre grupper i förskolan och skolan måste få prioriteras. Det är att ta ansvar för att utveckla Uppsala.

Vi konstaterar också att för lite har gjorts för en klimatomställning av Uppsala. Det behövs stora gröna investeringar i kollektivtrafiken och ska vi kunna fördubbla resandet i kollektivtrafiken behöver vi ta fram investeringsplaner för spårvagnar i Uppsala.

I ett rödgrönt Uppsala skulle vi ta tag i barnfattigdomen och ge alla barn tillgång till bra fritidsaktiviteter oavsett föräldrarnas storlek på plånboken. Vi satsar i vår kompletteringsbudget på Alnäs sommarläger och ser till att fritidsgårdarnas aktiviteter, såsom Fett mé kärlek, samt föreningslivets skollovsaktiviteter kan vara kvar och utvecklas. Det minskar segregationen och förebygger utanförskap.

Till sist vill vi även göra något åt ungdomsarbetslösheten som är alldeles för hög och allt fler tvingas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. Som en åtgärd för att ge unga en fot in på arbetsmarknaden och kontakter med framtida arbetsgivare satsar vi brett på sommarjobb för ungdomar.

måndag 15 november 2010

Fritt fall

Igår var det till en början en helt vanlig söndag. Fotbollsträning för sonen följt av kalas hos en klasskompis till honom och jobb för mig och dottern med ett gigantiskt pussel som tog upp hela matbordet (fel ställe att lägga pussel på kan tyckas). Efter ett långt skönt bad ringer plötsligt telefonen och UNT 24 vill ha en kommentar. Till vadå undrar jag. Och befinner mig plötsligt i fritt fall.

Det är nu andra gången jag följer medias och partivänners behandling av Mona Sahlin som leder till hennes avgång. Förra gången det begav sig var jag aktiv i Studentförbundet och precis innan hon lämnade sitt avgångsbesked var hon med på ett seminarium i Kulturhuset i Stockholm. Lokalen var fullsatt och mediafolket trängdes runt henne med sina stora kameror och det kändes väldigt obehagligt - de hade blodvittring. Men trots situationen förde Mona ett lysande samtal om viktiga politiska frågor, och jag grät för jag förstod att det blir inte Mona nu. Och det blev det som sagt inte heller.

Så kände jag igår också. Valförlusten till trots så hoppades jag in i det sista att Mona skulle kunna vara kvar. Men det gick inte nu heller. När vi förlorade valet kunde jag bita ihop men igår kom tårarna. Min sorg blandas också med viss bitterhet över vissa parti"vänners" agerande. Samtidigt inser jag också situationens allvar och är övertygad om att vi nu måste ta vårt gemensamma ansvar för att hitta en bra väg att gå. Då måste den offentliga smutskastningen av varandra upphöra och istället ett allvarligt och innerligt samtal om politik och person ta vid. Jag är beredd att ta mitt ansvar i den debatten.

måndag 25 oktober 2010

Rödgröna kommunalråd

Om bara en vecka börjar den nya mandatperioden och Kommunfullmäktige väljer bland annat Kommunalråd och Kommunstyrelse.

Vi i den rödgröna oppositionen presenterade idag vår uppställning av kommunalråd och det blir:

Marlene Burwick (S)
Maria Gardfjell (MP)
Ilona Szatmári Waldau (V)
Erik Pelling (S)

Kommunalrådstjänsterna fördelas på följande sätt:
Marlene Burwick (1,0), Maria Gardfjell (0,95), Erik Pelling (0,9) och Ilona Szatmári Waldau (0,65).

tisdag 12 oktober 2010

Vändpunkt

Hösten är min absoluta favorittid med färgerna på löven och den klara luften. Att sen hitta en backe där man kan ha lövkrig och rulla ner bland löven som jag och barnen gjorde i helgen är härligt. Och det är precis sådan själslig påfyllning jag behöver nu. För det är klart att det är tufft efter valet. Ett val som verkligen manar till eftertanke. Och där resultatet är att vi i ytterligare fyra år ska vara i opposition.

Men gårdagen var en vändpunkt på många sätt. Vi hade då möte med representantskapet och beslutade om två viktiga arbetsgrupper. Den ena en valanalysgrupp, den andra en framtidsgrupp där fokus ska vara på den framtida politiken och där vi verkligen ska ta tillvara på SSU:s och Laboremus engagemang. Det känns bra och är också helt i linje med tankarna från partistyrelsen. Vi kommer nu att jobba hårt under ett års tid och troligtvis landa diskussionerna på en extrakongress nästa höst.

måndag 27 september 2010

Framtidsdebatten

Efter det historiskt dåliga valresultaten för oss Socialdemokrater är det nu hög tid för seriösa diskussioner om vår framtid. Där just framtiden borde vara vårt fokus och inte krisen. För vi behövs som samhällsförändrande kraft. Vi kan som inget annat parti samla breda grupper i samhället för en solidarisk politik. Och den politiken kan också omfatta den stressade storstadsmänniskan. Men för att åstadkomma den uppslutningen kring politiken behöver vi väcka mer känsla och engagemang hos väljarna. Vi kan då inte tävla med moderaterna om att vara bästa skattesänkarpartiet. Som Veronica Palm skriver: "Vi kan inte köpa väljarna, vi måste vinna människor för vår idé." Inne på en liknade linje är också kloka Katrine Kielos som skriver. "Vi måste lära oss vinna val genom att vara socialdemokrater. Inte trots att vi är socialdemokrater." Så är det. Nu börjar framtidsdebatten.

torsdag 16 september 2010

Valspurt

I skrivande stund är det lite mindre än 70 timmar till vallokalerna stänger. Tempot är högt nu och de olika valaktiviteterna avlöser varandra. Idag har jag drabbat samman i en duell mot Gunnar Hedberg (M). Debatten spelades in av TV 4 och handlade om konkurrensutsättningar, barns uppväxtvillkor och stadskärnans utformning.

Efter debatten fick jag, tillsammans med Börje Wennberg, ta emot en namninsamling för rätten till heltid från Kommunal. Att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet har vi med i våra rödgröna valplattformar i både landstinget och Uppsala kommun. Rätten till heltid är en oerhört viktig jämställdhetsfråga. Alla kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och ha samma makt att forma sina liv.

Eftermiddagen och kvällen tillbringade jag i Gottsunda, dels i valstugan och dels ute på dörrknackning. Det var en härlig kväll! Så många leenden och lyckönskningar att jag blev alldeles varm i hjärtat. Det är mindre än 70 timmar kvar till vallokalerna stänger. Dom två barnen som sprang efter mig i en trappuppgång och vinkade och ropade "Lycka till Marlene" gör att jag orkar ända fram.

söndag 12 september 2010

Dags för duell

Med en vecka kvar till valdagen mötte Mona Sahlin Fredrik Reinfeldt i en duell i SVT. En stor del av debatten handlade om jobb och sjukförsäkringen. Mona var oerhört stark och offensiv i duellen.

Mona Sahlin sa bland annat följande i debatten:

- Det är skillnad att prata om jobb och en annan att faktiskt skapa nya jobb och att ta ansvar. Jag är beredd att ta mitt ansvar om vi får väljarnas förtroende.

- Den enda tydliga effekten av jobbskatteavdraget är att klyftan ökar mellan den som har jobb och den som har jobbat.

- Att skapa jobb åt alla är att också skapa jobb för unga. Ta inte bort tryggheten för just unga, de förtjänar den lika mycket som alla andra.

- De gemensamma möjligheterna för de som bygger Sverige starkt idag, minskar och försvinner undan för undan med en borgerlig regering. Det är det valet handlar om den 19 september.

- Det är du Reinfeldt som har sett till att 500 000 personer har lämnat A-kassan. Det är du som sett till att en sjuksköterska betalar fem gånger mer i avgift till A-kassan varje månad än en jurist.

- Det är skattesänkningar som du och jag har fått som raserar välfärden, inte de som är sjuka och arbetslösa. Det är inte värdigt att kasta bort sjuka från den försäkring som är till för just dem.

- Man blir inte frisk för att man blir fattig.

tisdag 7 september 2010

Din röst är viktig

Under förmiddagen idag spelade vi in en debatt mellan alla partiers förstanamn till Kommunfullmäktige. Debatten sänds sedan i ABC:s regionala sändningar ikväll. Det var kul! Jag är alltid på spänn inför debatter men det är precis vad som behövs för att vara alert under debatten. Debatten handlade om kollektivtrafik, arenor och skatten samt innehöll en mängd Ja och Nej-frågor som vi skulle svara på. Vi hade också 30 sekunder var på oss att förklara varför man ska rösta på just vårt parti. Jag sa följande:

"Rösta på socialdemokraterna för en välfärd i världsklass. Vi vill ha en förskola med mer personal och mindre barngruppen och där alla barn får gå 30 timmar i veckan. Vi vill ha en skola med fler lärare och mindre klasser så alla får plats att växa.
Din röst är viktig.
Jag hoppas på ditt förtroende för ett Uppsala som håller samman, med fler jobb, som tar täten i den gröna omställningen och med en välfärd i världsklass."

På eftermiddagen var det sen dags för besök i Gottsunda och invigning av Systrarna Berwalds, en möteslokal för ungdomar i Gottsunda där tanken är att man tillsammans ska utveckla verksamhet för barn och ungdomar. Bakom projektet ligger bland annat Uppsala Föreningsråd och Gottsunda Dans och Teater. Ett fantastiskt initiativ för att verkligen ta tillvara på ungdomarnas egna idéer och kraft att vilja förändra samhället. Deras röster är viktiga.
Posted by Picasa

måndag 6 september 2010

Förskolan - grunden för det livslånga lärandet

Jag besökte idag Boländernas förskola tillsammans med Ibrahim Baylan och Ylva Thörn. Vi hade en intressant diskussion med personalen om dels den oro som dom och föräldrarna känner inför den planerade upphandlingen av förskolan, men också om de stora satsningar som vi Socialdemokrater vill göra på förskolan. Vi vill öka personaltätheten, minska barngruppernas storlek och ge alla barn rätt till 30 timmar i veckan på förskolan.

I en insändare i UNT (2/9) ställs frågan varför jag och Socialdemokraterna vill öka personaltätheten inom förskolan och verkar se det förslaget som ett påhopp på personalen. Det är precis tvärt om. Jag vet, dels av egen erfarenhet, men också tack vara de enkätundersökningar som görs bland föräldrar, att personalen på våra förskolor är helt fantastisk och älskad av barn och föräldrar. Under pedagogisk vägledning lägger förskolan grunden för det livslånga lärandet och bidrar till barnets utveckling. Men det jag också ser är att på många håll går personalen på knäna för att kunna göra förskolan till den fina plats den är. Det är också just frågan om personaltätheten och barngruppernas storlek som sticker ut i föräldraenkäterna. Man vill se fler pedagoger och mindre grupper. Det är också det som många anställda själva önskar. De som följt utvecklingen under ett antal år kan ju se den stora förändringen. Det finns också mycket forskning som visar just på betydelsen av tillräckligt hög personaltäthet, speciellt för de mindre barnens trygghet och anknytning. Jag hoppas få väljarnas förtroende så att vi kan öka kvaliteten i förskolan i hela Uppsala. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar.

lördag 4 september 2010

Sveriges bästa kommun att åldras i

I veckan besökte jag ett äldreboende i Uppsala. Personalen som jag träffade var oerhört engagerad och duktig men den verklighet de beskrev berörde mig starkt. De har schema med delade turer vilket betyder att de vissa dagar börjar 07.00, har en paus mellan 13.00-16.00, och sen fortsätter jobba till 21.00. Grundbemanningen är låg och vid sjukdom får de oftast ingen vikarie vilket leder till att den som jobbar blir ensam på avdelningen. Riktlinjerna säger att de ska vara två när de lyfter den äldre, men det kan de aldrig vara för tiden räcker inte till. Omvårdnad, habilitering, mathantering, tvätt och städ fyller tiden så det där "lilla extra" eller att gå ut med de boende finns det aldrig tid till. Budgeten för inköp av frukost, fika och mellanmål är så snålt tilltagen att osten kan ta slut på onsdagen och ny kan man köpa först på måndagen efter.

En i personalen uttryckte det så här: "Här har de gamla betalat skatt i hela sitt liv och de betalar dyrt för att bo här - och så kan dom inte få ost på frukostmackan eller gå ut när de vill. Jag tycker det känns hemskt. Jag vill inte bli gammal."

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har antalet sysselsatta i den skattefinansierade välfärden vård, skola och omsorg – oavsett driftsform - blivit 24 000 färre under det senaste året.

De borgerliga partierna har redan nu intecknat nya skattesänkningar för 100 miljarder. Med en moderatledd regering skulle Sverige bli ett helt annat land om fyra år. Det är en djup skillnad mellan högeralliansens politik och vår. Oansvariga skattesänkningar står mot investeringar i välfärden och fler jobb.

Äldreomsorgen i Uppsala kommun behöver en ny färdriktning. Vi rödgröna lovar att under nästa mandatperiod ta krafttag för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Vi har lanserat sju konkreta förslag som ett led i detta arbete. Målet är att Uppsala ska bli Sveriges bästa kommun att åldras i.

onsdag 1 september 2010

Valstugan i Gottsunda

Idag invigde vi den gemensamma rödgröna valstugan i Gottsunda centrum. Vi var rödgröna kandidater från alla tre partier och från kommun, landsting och riksdag som deltog. Talade gjorde Jakob Johnsson (V), Börje Wennberg (S) och Maria Gardfjell (MP). Jag fick äran att klippa bandet. Sen passade jag på att posera tillsammans med min gamla kollega från landstinget, Johan Edstav (MP).

tisdag 31 augusti 2010

Filosofie licentiat

UNT porträtterar nu i en serie alla förstanamn i partierna till kommunvalet. Idag är det min tur och det finns både en längre intervju i tidningen och en kortare på deras webb TV.

Artikeln är riktigt trevlig men det som dock blev fel är rubriken, som jag heller inte fick se när jag korrekturläste artikeln. Jag har (precis som det står i texten) doktorerat i organisk kemi vid SLU. Men jag har inte lagt fram en doktorsavhandling utan en licentiatavhandling och min korrekta titel är alltså filosofie licentiat, och inte doktor.

Att rubriken blev som den blev beror på ett missförstånd och jag hoppas att ingen uppfattar det som om jag medvetet försöker tillskansa mig titlar jag inte har.

onsdag 25 augusti 2010

Sveriges nästa statsminister

Igår hade vi besök i Uppsala av Sveriges nästa statsminister! Ja, just det, Mona Sahlin var här tillsammans med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson (MP) och Lars Ohly (V).

Vi träffades först och förde ett samtal om avgörande frågor för framtiden där vi lokalpolitiker är beroende av att vi får en rödgrön regering för att nå framgång. Det handlar om ökad kvalitet i välfärden med fler förskollärare och lärare, om byggande av fler hyresrätter, fler och bättre jobb, en satsning på spårburen kollektivtrafik och jämställdhet. Det var ett väldigt spännande och givande samtal.

Därefter fortsatte vi till ett av valrörelsens absolut viktigaste torgmöten. Inför en jättepublik på Forumtorget talade partiledarna och språkrören om varför valet är så viktigt och om det rödgröna alternativet. Att vi även hade vädret med oss kändes skönt. Precis när torgmötet startade gav regnmolnen och åskan vika för solen.

Mona är en fantastisk partiledare och jag är övertygad om att när jag träffar henne nästa gång så är hon vår nya statsminister!


måndag 23 augusti 2010

Rödgrön valplattform

Idag presenterade jag tillsammans med Maria Gardfjell (MP)och Ilona Szatmari Waldau (V) den rödgröna valplattformen. Vi gjorde det ute vid ett soligt Alnäs med den glittrande Ekoln i bakgrunden.

Vår valplattform inleder vi så här:

"Uppsala ska vara en kommun för alla. Våra framsteg, vår framgång och vår framtid bygger på att alla människor får många nya möjligheter i livet och att fler får utbildning och jobb och att alla känner delaktighet. Uppsala ska vara en jämställd och jämlik kommun där klyftorna minskar. Uppsala ska leda utvecklingen av moderna lösningar för ett hållbart samhälle i full sysselsättning.

Vi är socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Vi har tidigare tillsammans tagit ansvar för Uppsalas framtid. Ett Uppsala som hade en starkare ekonomi, lägre arbetslöshet och mindre klyftor. Vi är tre partier som har olika bakgrund och erfarenheter som kompletterar varandra. Vi förenas av ett engagemang för minskade orättvisor, en utvecklad välfärd, nya jobb och grön omställning. Tillsammans vill vi möta framtidens utmaningar och göra Uppsala till en modernare, grönare och mer rättvis kommun.

Uppsala står inför ett vägval den 19 september. Jobben, klimatet och välfärden är de viktigaste frågorna för Uppsalas framtid."

Förutom valplattformen presenterade vi också en satsning på barnens och ungdomarnas sommaraktiviteter i Uppsala med besked om att skolavslutningsfestivalen Fett me kärlek och Alnäs friluftsgård kan fortsätta sina viktiga verksamhet även framöver. Alnäs friluftsgård har med stöd från kommunen arrangerat dagläger för barn i olika åldrar och har även behovsanpassad verksamhet för barn med neuropsykiatriska funktionshinder, nyanlända flyktingar och för barn från socialt utsatta miljöer.

Läs vad UNT rapporterar från presentationen här.

fredag 20 augusti 2010

Röd politik - Röd valstuga

Har nu bildbevis på att jag målade valstugan igår! Jag målade tillsammans med två andra tappra partiarbetare, Agneta Gille och Pyry Niemi, inför både publik, en UNT-fotograf och en road ABC-redaktion.

Vi hann inte helt klart och jag ser fram emot att se det färdiga resultatet imorgon då vi har vår valupptakt mellan 13.00-15.00. Välkomna till Stora Torget, lyssna till tal och appeller och beundra vår röda valstuga.

torsdag 19 augusti 2010

Självporträtt


Häromdagen besökte jag Konstmuséet och intervjuades av Janne Nordling på TV 4. Här finns hela intervjun eller om man vill se ett kortare avsnitt klicka här.

Jag fick också måla ett självporträtt som snart kommer auktioneras ut. Om någon vill köpa tavlan kommer pengarna tillfalla Akademiska sjukhusets barnfond.

Det är ju tydligt att bild inte var mitt bästa ämne i skolan (...) men pengarna kommer gå till en mycket viktig och bra verksamhet!

Möjligheternas Uppsala

Idag presenterade jag tillsammans med Erik Pelling och Ulrik Wärnsberg socialdemokraternas lokala valmanifest för Uppsala kommun. Det handlar om hur vi ska minska klyftorna i Uppsala, skapa fler och bättre jobb och satsa på välfärden och barnen. Om hur vi ska jobba mot diskriminering, för integration och för jämställdhet mellan män och kvinnor. Läs gärna vår debattartikel i dagens UNT där vi närmare beskriver vår politik för nästa mandatperiod.

Presentationen av valmanifestet gjorde vi på Uppsala konsert och kongress och foton tog vi uppe på taket! Ovan en bild på Uppsalas politiska journalister. UNT sammanfattade vår presentation på följande sätt: "Mer personal i förskolan, färre socialbidragstagare och krafttag mot bostadsbristen. Det är några av Socialdemokraternas vallöften i Uppsala. Socialdemokraterna i Uppsala kommun presenterade på torsdagen sitt valmanifest med rubriken ”Möjligheternas Uppsala”." Läs hela artikeln här.

tisdag 17 augusti 2010

Skolstart

Jag minns faktiskt rätt så tydligt min första skoldag. Det var i augusti 1978. Jag minns klassrummet, min nya fröken och att mamma var där. Jag minns korridoren som kändes lång och att jag tyckte färgen på skolan var fin. Och jag minns att det var ett stort ögonblick.

Nu är jag där igen fast på ett annat sätt. Imorgon börjar min son skolan. Det är stort känner jag. Jag inser att småbarnsåren med honom är slut. Min förhoppning är att morgondagen ska bli fin och minnesvärd för honom. Att han i framtiden ska minnas den med glädje när han tänker tillbaka på sina lärare, sina nya klasskompisar och att mamma var där den där första dagen.

torsdag 12 augusti 2010

10 fakta som sparkar!

Partistyrelsen har gjort följande faktasammanställning. Det är verkligen fakta som sparkar!

(1) Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa (Eurostat). Trots jobbkris skars 20 000 helårsplatser bort inom Komvux mellan helåret 2006 och helåret 2009. (Skolverket)

(2) Under det senaste året har antalet sysselsatta i den skattefinansierade välfärden vård, skola och omsorg – oavsett driftsform - blivit cirka 25 000 färre. (SKL och SCB)

(3) Vid årsskiftet kastades över 12 000 personer ut ur sjukförsäkringen, pg. regeringens stupstock. Efter ett halvår har endast 370 av dessa (3 %) fått ett vanligt osubventionerat jobb. (Försäkringskassan)

(4) Pensionärsskatt – diskriminerar äldre. Idag betalar en normal pensionär 700 kronor mer i skatt varje månad på grund av regeringens politik. (RUT)

(5) Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös Andelen som är långtidsarbetslösa är historiskt hög (SCB). Regeringen har halverat antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen (Arbetsförmedlingen)

(6) 9 av 10 inkomstgrupper får en ökad disponibel inkomst med den rödgröna budgeten. Kvinnor tjänar mer än män på den rödgröna budgeten. (RUT)

(7) På fyra år har antalet arbetslösa blivit över 100 000 fler och sysselsättningsgraden minskat med närmare två procentenheter, motsvarande 100 000 färre jobb . (SCB). Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa, sedan hösten 2006. (Eurostat)

(8) Den rikaste procenten har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans. Den tiondel med högst inkomster har fått lika mycket som 60 % av svenska folket tillsammans. (RUT)

(9) Regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Nu har detta förbytts i ett stort underskott (Finansdepartementet). Skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor (RUT). Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (sammanställning utspel)

(10) (M) är ett bidragsparti. Socialbidragen ökar i 8 av 10 av landets kommuner (Socialstyrelsen). Det är över 70 000 personer fler i utanförskap än vid valet, enligt moderaterna egen definition ”bred arbetslöshet” (RUT) Barnfattigdomen är rekordhög (RUT)

onsdag 11 augusti 2010

Uppsala behöver fler, inte färre hyresrätter!

Med en nationellt sett låg andel hyresrätter, över 60 000 i kö för en hyreslägenhet och en rekordstor bostadsbrist är det inte läge att ytterligare försämra tillgången på olika sorters bostäder i kommunen. När kommunstyrelsen idag fattar beslut om att sälja hyreslägenheterna i Kvarnen i centrala Uppsala kommer Socialdemokraterna därför att rösta nej.

Kvarnen i centrala Uppsala rymmer 150 hyreslägenheter och möjligheten finns att bygga ytterligare 53 hyreslägenheter. Att göra sig av med fler än 200 hyreslägenheter i centrum där de behövs som mest kommer att försvåra Uppsalas möjligheter att locka nya jobb och företag till kommunen.

De befintliga hyreslägenheterna i Kvarnen är bara garanterade till 2015. Därefter är risken stor att de omvandlas till lukrativa bostadsrätter och för det planerade nytillskottet av ytterligare 53 lägenheter finns överhuvudtaget inga garantier. Det rimmar illa med kommunens målsättning om att ge Uppsala en bättre blandning av olika boendeformer och att öka andelen hyreslägenheter.

Att den borgerliga kommunledningen, trots den akuta bostadsbristen och trots bristen på hyresrätter i synnerhet, är färd med att sälja bostäderna i Kvarnen är ansvarslöst!

tisdag 10 augusti 2010

Äntligen valrörelse

Nu är vi igång! Efter en härlig semester med mycket bad och sol så är det äntligen valrörelse. Vi rivstartar i Uppsala med en affischkampanj på temat "Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt". Affischen ska sitta uppe på många ställen i stan men än så länge har jag själv sett den endast på ett ställe. Får ta en cykeltur med barnen ikväll och se om dom godkänner bilden...

fredag 16 juli 2010

Semester

Njuter av lediga och lata dagar i solen vid havet tillsammans med min man och våra barn. Det gäller att ladda batterierna ordentligt inför valrörelsen och den urladdning som den innebär.

Här har min son hittat en kanon och vi leker "Pippi i Söderhavet". Brassa på med kanonerna!

torsdag 8 juli 2010

Mitt mål - Sveriges bästa barnkommun

Jag skriver idag om barns uppväxtvillkor på UNT:s debattsida. Så här inleder jag artikeln:

"Alla barn har rätt till en bra start i livet. Hur vi har det som barn kommer att påverka hela våra liv. Barn behöver bli överösta med kärlek så de möter världen med tillförsikt och få leka i trygga och utvecklande miljöer. Barn behöver få uppmärksamhet och stimulans i förskolan och en trygg, tröstande famn som finns där vid behov. Skolan ska lägga grunden för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Jag är övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med att vi sätter barnen i centrum."

Läs hela artikeln här.

onsdag 7 juli 2010

10 rödgröna löften för landsbygden i Uppsala

Uppsala kommun är inte bara Sveriges fjärde stad utan också en betydelsefull landsbygdskommun. Näst Gotland är Uppsala Sveriges främsta landsbygdskommun med flest boende på landsbygden. En fjärdedel av kommunens innevånare bor utanför centralorten Uppsala. Vi rödgröna – Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet presenterar här våra viktigaste förslag för att göra landsbygden i vår kommun till den främsta på många fler områden än till antalet som bor där.

En livskraftig landsbygd kommer inte av sig självt. Bara med en målinriktad politik som tar vara på lokal kunskap och engagemang blir begreppet "levande landsbygd" någonting mer än en slogan. Alla Uppsalabor, oavsett om de bor i staden, i tätorterna eller på landsbygden ska ha rätt till goda livsvillkor. Vi har tio förslag för att minska klyftorna mellan stad och land i Uppsala kommun.

1. Livskraftiga tätorter
Vi vill göra tätorterna runt om i kommunen till livskraftiga centrum för medborgerlig och kommersiell service. Här ska finnas ett bra utbud av förskola, skola, kultur, fritid, vård, omsorg och idrott. Här ska också företagsamheten växa och dagligvaruhandeln utvecklas istället för som idag sakta avvecklas.

2. Fler jobb
Vi vill investera i Uppsalas landsbygd. Våra klimatsatsningar skapar gröna jobb och med investeringarna ges företagen förutsättningar att utvecklas och expandera. Med vår politik skapas arbetstillfällen i kommunen istället för att flyttas ut till andra orter. I punkterna nedan – om företagande, maten, bostäderna, kollektivtrafiken, energilösningarna och turismen – skapas många nya jobb.

3. Lokalt företagande
Ett livskraftigt lokalt baserat företagande är en av de viktigaste förutsättningarna för en levande landsbygd. Småföretagen är ofta flexibla och anpassar sig till nya lösningar samtidigt som de är en viktig del av lokalsamhället omkring dem. I småföretagen skapas de flesta jobben.
Närhetsbegreppet är en viktig framgångsfaktor för Uppsalas landsbygdsföretagare. Det är ett guldläge att ha en närhet till städer som Uppsala och Stockholm eftersom det skapar förutsättningar för avsättning av varor med uppländsk identitet.

För att detta ska bli verklighet ska vi stimulera till ökat företagande inom såväl aktiebolag, kooperativa företag samt egenanställningsföretag (c-företag) genom satsningar bland annat via regionförbundet. Vi vill stimulera utvecklingen i gröna näringarna genom satsningar på bland annat lokal mat och klimat. Vi kommer att ha en upphandlingspolicy som kommer möjliggöra för små lokala företag att lägga anbud på delar av ett område och därmed kunna vara med och konkurrera.

4. Den goda maten
Närproducerade varor med identitet har ett mervärde. En konsekvent och medveten satsning på att mat i förskola, skola och vård ska vara lokalt tillagad mat ger inte bara godare mat. Det ger också lokala leverantörer möjlighet att bidra med sina produkter i matlagningen och stärker landsbygden. Kokas en köttsoppa i Västerås eller Malmö är sannolikheten hart när obefintlig att upplandsbondens kött kan komma i fråga. Vi kommer att motverka centralisering och satsa på lokalt tillagad mat. I hemtjänsten ska maten också kunna tillagas av personalen i hemmet.
Att effektivisera transporterna av lokalt producerade livsmedel från mindre producenter är en viktig uppgift liksom att stimulera utvecklingen av fler småskaliga livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare. Vi vill att kommunens deltagande i Leaderprogrammet för landsbygdsutveckling ska fokuseras på att utveckla företagande inom livsmedelssektorn. Att satsa på att maten lagas lokalt skapar fler jobb i hela kommunen.

5. Energi- och miljölösningar
Omställningen till förnybara energikällor innebär goda utvecklingsmöjligheter för landsbygden som kan bli en stor producent av såväl energigrödor som vindkraftsel. Småskaliga former för förnybar kraftvärme ska ersätta kommunens användning av olja i tätorterna. Det finns också goda förutsättningar för nya miljövänliga, effektiva och gemensamma lösningar för vatten och avlopp. Renovering av villor, flerbostadshus och andra fastigheter som innebär energieffektivisering kommer också att ge arbetstillfällena för småföretag inom bygg- energi- och anläggning. Vi vill förstärka kommunens roll som energirådgivare och avloppsrådgivare utvecklas så att boende på landsbygden får god tillgång till tjänsterna. Vi kommer att investera i vindkraftverk och småskaliga energilösningar.

6. Turism och besöksnäringen
Vi vill stärka turismen genom att ta tillvara landsbygdens lokala förutsättningar och utvecklingsförmåga. Vi kommer att investera i nya cykelstråk. Vandrings- och kanotleder måste rustas upp. Vi ser Upplandsstiftelsen som en nyckelaktör för naturvård och friluftsliv. Uppsalas turismutveckling kan få ett starkt uppsving genom en systematisk utveckling med inriktning på ekoturism, aktiviteter, kultur och natur.

7. Bo och leva
Vi vill främja ett hållbart boende på landsbygden. Det ställer krav på en genomtänkt politik på en rad områden. Det är avgörande att behålla och utveckla skolorna i tätorterna runt om i Uppsala. En skola på nära håll för yngre barn ger trygghet åt lokalsamhället. För att klara elevunderlaget måste skolskjutsar fungera och det ska vara tryggt att ta sig till skolan.

En blandad bebyggelse och möjlighet att växla mellan olika boendeformer är lika viktigt utanför staden. Vi ska främja hyresrätter, bostadsrätter och boende för alla åldrar på landsbygden. Seniorboenden, trygghetsboenden och mindre lägenheter som passar som första egna bostaden.

8. Telefon, post och bredband
Brister i kommunikationstjänster på landsbygden innebär att enskilda och företag har sämre möjligheter att sköta affärer, ha kontakt med myndigheter och helt enkelt ha kontakt med samhället. Internet och datakommunikation har blivit en viktigare del av vårt samhälle. I Uppsala kommun är det en alltför stor andel företag och hushåll på landsbygden som inte har tillgång till bredband. En stor förändring sker också inom fast telefoni och post, där servicen minskar på landsbygden. Här måste kommunen bevaka medborgarnas intressen och se till att de investeringar som krävs för att kommunikationerna ska fungera tillfredställande görs.

9. Hållbart resande
Vi vill investera i en bättre kollektivtrafik. Det är mycket angeläget att få fler pendeltågsstationer i bland annat Vänge och Järlåsa. Vid alla stationslägen för Upptåget ska det finnas möjligheter för pendlingsparkering. Kollektivtrafik med buss ska bli mer attraktiv på landsbygden med täta stomlinjer och kompletterande anropsstyrd trafik. En pålitlig och prisvärd kollektivtrafik är för de unga och andra utan körkort en fråga om frihet, frihet att på egen hand ta sig till fritidsaktiviteter eller umgås med vänner.

Många resor på landsbygden är inte långa pendlingsresor. Korta resor kan vara att besöka vänner, lämna barn på förskolan eller ta sig till badsjön. Många väljer bilen för att det inte finns cykelvägar i samma utsträckning som i staden. Både cyklister och fotgängare är ofta mer oskyddade på landsbygden än i staden. Därför vill vi komplettera fler landsvägar med cykelbanor.

När bilen är en nödvändighet i vardagen är det viktigt att kunna köra grönt. Tillgången till biodrivmedel måste öka och miljöbilsförsäljningen öka. Biogasen måste göras tillgänglig och vara prisvärd för privatbilisterna. Kunskaperna om hur man kör sparsamt och på så sätt kan spara ca 20 procent av förbrukningen ska spridas. Utbildning i sparsam körning för personal i kommunen är ett första viktigt steg.

10. Kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor
En landsbygd i utveckling kräver att landsbygdens behov blir sedda. Vi vill därför införa nya former för demokratiskt inflytande för landsbygdsbefolkningen. Ett av våra kommunalråd ska ha landsbygdsfrågor som särskilt ansvarsområde.

tisdag 6 juli 2010

Vilken väg tar Uppsala?

Följande debattutmaning skickade vi idag till de moderata företrädarna Gunnar Hedberg, Liv Hahne och Cecilia Forss.

Gunnar, Liv och Cecilia!

I skrivande stund har många redan semester. Vi vill önska er en glad sommar och en avkopplande ledighet. Men efter några veckor i solen befinner vi oss i valrörelsens slutspurt. Då är det dags att skruva upp temperaturen och låta Uppsalaborna få ta del av våra tankar över hur Uppsala kommun ska se ut i framtiden. Vi är kandidater för de två största partierna i Uppsala. Det är två tydliga alternativ som står mot varandra i frågan över vilken färdriktning Uppsala bör ta.

Vi Socialdemokrater tycker att utvecklingen i Uppsala går åt fel håll inom många områden. Barngrupperna i förskolan växer. Uppsalas skolor rasar i ranking. Nedskärningar sker i äldreomsorgen. Hyresrätter försvinner. Arbetslösheten ökar och för lite görs för att de nya jobben kan växa fram. Socialbidragskostnaderna skjuter i höjden.

Detta vill vi mötas i debatt om ute i Uppsalabornas vardag. De debatter som vi har i fullmäktige når inte så många Uppsalabor som vi alla önskar. Vi tycker att Uppsalaborna har en demokratisk rätt få ta del av möten mellan er och oss som företrädare för de två största partierna i Uppsalapolitiken där vi kan utveckla våra tankar kring helheten i politiken och om hur vi ser på Uppsalas framtida utveckling.

Vi hoppas att ni accepterar vår inbjudan och i likhet med oss ser fram emot ett antal spännande debatter under de sista skälvande veckorna före valet och återkommer så snart som möjligt.

Väl mött till valdebatt.

För socialdemokraterna i Uppsala Stadshus

Marlene Burwick, Erik Pelling och Ulrik Wärnsberg

onsdag 30 juni 2010

Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt

I dagarna skrev jag ett brev till Uppsalas småbarnsföräldrar. Brevet har följande lydelse:

"Föräldraskap idag innebär ett pusslande för att få balans mellan arbete och familjeliv. Som föräldrar vill vi det bästa för våra barn. Att barnet får den uppmärksamhet och stimulans i förskolan som det behöver och att en trygg, tröstande famn finns där vid behov. Vi vill att skolan ska leva upp till de krav vi har för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Detta gör mig övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med en bättre förskola och skola.

Inga barn ska stängas ute från förskolan. För att ge alla barn tillgång till den pedagogik och utveckling förskolan erbjuder vill vi socialdemokrater bygga ut förskolan med fler platser. Köer, ovisshet och sena besked är inte värdigt en kommun som gör anspråk på att sätta barnen i centrum. Det är inte heller rimligt att barn som får ett syskon eller vars föräldrar drabbas av arbetslöshet får sin tid i förskolan kraftigt reducerad. Vi vill erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan och vårt mål är att gå från dagens 15 till 25 timmar i veckan.

De senaste åren har vi sett hur bristen på förskoleplatser har kompenserats genom att barngrupperna gjorts större. Uppsala är en av de kommuner i landet som har lägst personaltäthet och barngrupperna är nu långt större än Skolverkets rekommenderade nivåer. Vi går till val på att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan.

Även inom skolan och skolbarnomsorgen vill vi öka kvaliteten, bland annat genom fler lärare och andra vuxna. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och vi ska förbättra uppföljningen av kvalitet och hur eleverna trivs. Fler elever ska nå kunskapsmålen och vi vill att färre elever hoppar av gymnasiet genom att i tid sätta in extra stöd. En skola av hög kvalitet bidrar till integration och utveckling av ett demokratiskt samhälle.

Alla barn har rätt att bli sedda och att växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor."

måndag 28 juni 2010

Budkavle för ökad rättvisa


Under drygt 14 dagar ska fackförbundet Kommunal i Uppsala län tåga runt i länet för att uppmärksamma kraven på att alla kvinnor ska ha rätt att jobba heltid med möjlighet att försörja sig själva, och inte utsättas för våld.

Rättvisemarschen som arrangeras i samarbete med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund pågår under tiden 28 juni-15 juli, den totala sträckan är 40 mil och det är kommunals medlemmar som kommer att turas om att gå sträckan.

Målsättningen med marschen är att samla in pengar till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och samla in namnunderskrifter för rätten till heltid. De kommer också att föra med sig en budkavle som överlämnas till representanter för socialdemokratiska partiet i varje kommun med kommunals krav inför valet den 19 september.

Med en rödgrön majoritet i Uppsala kommun kommer vi arbeta med frågorna om kvinnofrid och rätten till heltid från dag ett.

tisdag 22 juni 2010

Förskolebesök

Idag på förmiddagen var jag på Boländernas förskola. Först fick jag se, och kliva på förskolebussen. Stolta barn visade sina platser på bussen och mumsade på frukt. Ett axplock från deras utflyktlista visar på möjligheterna som bussen medför. Eller vad sägs om Sunnerstagropen, Hågadalen (och leken inte nudda bajs i fårhagen), Björklinge, Kåboängen och Fjällnora. Och allt på samma vecka.

Sen gick vi runt och tittade på de fyra olika avdelningarna på förskolan och deras verksamhet. Helhetsintrycket av förskolan är att den har väldigt hög kvalitet med engagerad personal och en härlig omgivning (det finns till och med en skog i Boländerna).

Oron just nu, både hos personal och föräldrar, är vad som händer med den beslutade upphandlingen av förskolan som är resultatet av utmaningen. Moderat valfrihet innebär ett val endast för de företag som vill ge sig in i upphandlingen. Personal och familjer har aktivt valt den kommunala förskolan i Boländerna för att den är så bra. Deras val respekteras inte av den borgerliga majoriteten.

måndag 21 juni 2010

En helg i festens tecken


Helgen har varit full av festligheter! Även jag var bjuden på fest i Stockholm. Inte på slottet, utan på Stadsteatern i Skärholmen. Där firade vi min kära kusin, Emil Almén, som snart fyller 30 år. Det var en fantastisk fest, full med skådespelare från Stadsteatern i Stockholm och Uppsala Stadsteater.

Tack Emil för en jättefin fest och stort grattis på födelsedagen!

torsdag 17 juni 2010

Ett gott liv i Uppsala

Det är en utmaning att utveckla Uppsala. Vi socialdemokrater vill bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Uppsala kommun under de närmaste 20 åren. Vi vill också att jämställdhet och barnens perspektiv blir vägledande i utvecklingen. För att det ska vara möjligt måste översiktsplanen för kommunen vara modern och förslagen framtidsinriktade och vassa. Idag presenterar vi rödgröna våra tankar i en artikel i UNT.
Ikväll debatteras Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun i fullmäktige. Vi rödgröna har visionen att Uppsala 2030 är klimatneutral och vi vill lyfta frågan om barnkonsekvensanalyser i arbetet med att förverkliga översiktsplanen.

Vi rödgröna vill öka kollektivtrafiken, minska andelen bilresor och satsa på cyklister och gångtrafikanter. Vi föreslår också att Uppsala ska investera i ett modernt spårvagnsnät.

När fler vill bo i Uppsala är det viktigt att vi politiker har en strategi för utbyggnaden. Vi vill koncentrera nybyggnation av fler villor och lägenheter till kransorter som ligger längs järnvägen och nära framtidens spårvagnsstationer. Vi vill bygga ett samhälle där många fler människor än i dag klarar vardagspusslet utan att bilen är absolut nödvändig.

Uppsala har en stark och klimatsmart framtid – men bara om vi planerar för den.

onsdag 16 juni 2010

Allsvenskan nästa?

Idag på en presskonferens i Saluhalen, presenterade Sirius ordförande Lasse Svensson och Bengt Ågerup sina gemensamma planer för fotbollens utveckling i Uppsala. "Det största som hänt Idrottsuppland sedan 60-talet", menade Lasse Svensson.

Ågerup är ägare till ett nystartat bolag, Upplands Spelarutveckling AB, som ska finansiera talangutveckling, satsa på nya ledare och eventuella spelarinköp. Det är ett affärsmässigt beslut från Ågerups sida som ligger bakom satsningen, men hans genuina intresse för fotbollen och att satsa på ungdomarna lyste starkt och är mitt bestående intryck av presskonferensen.

Målsättningen är att nå Allsvenskan. Med den här satsningen är det fullt möjligt.

tisdag 15 juni 2010

Jobben först

Jobben är valets viktigaste fråga nationellt. I Uppsala vill vi rödgröna göra stora satsningar på att anställa fler förskollärare och lärare, att främja företagande i den sociala sektorn, feriejobb för ungdomar samt på arbetsmarknadsinsatser. I riksdagen har de rödgröna föreslagit insatser som innebär cirka 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Mot regeringens enda kort – ökade klyftor – ställer vi rödgröna en jobbpolitik som idag presenteras på DN debatt.

Jobbpolitiken vilar på sex huvudpunkter. Vi vill:

1). Investera i klimatomställning. Vi investerar i snabbtåg, infrastruktur och de gröna jobben. Det stärker människors möjlighet att pendla till de jobb som växer fram, och bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre. Investeringar i infrastruktur innebär också jobb här och nu för alla dem som planerar och bygger de nya vägarna och järnvägarna.

2). Investera i bostäder. Unga och arbetslösa måste kunna flytta till de nya jobben. Därför investerar vi i nya bostäder, särskilt hyresrätter. Trots bostadsbrist har bostadsbyggandet fallit kraftigt under den gångna mandatperioden. Det håller inte. Det skapar flaskhalsar på arbetsmarknaden. Vi utvidgar rot till att även gälla flerfamiljsbostäder och inför ett statligt investeringsstöd till nya bostäder. Det stora sociala projektet de närmaste åren handlar om att modernisera och bygga om miljonprogrammen.

3). Investera i välfärden. Under det senaste året har antalet anställda i kommuner och landsting minskat med ungefär 25 000 – och ytterligare uppsägningar väntar med regeringens politik. Det är fel väg att gå. Vi satsar i stället 12 miljarder kronor på vård, skola och omsorg. Det räddar många jobb i välfärden. De ökade resurserna motsvarar 10–15 000 jobb. Sveriges kvinnor och män måste kunna lita på att barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården fungerar bra – för att kunna gå till jobbet.

4). Investera i Sveriges konkurrenskraft. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för de små företagen. För ett företag med tre anställda innebär det en sänkt kostnad med cirka 50 000 kr om året. Vi föreslår också en riskkapitalfond på 5 miljarder för att öka takten när det gäller investeringar och utveckling i teknikintensiva företag. I dialog med fack och företag vill vi utforma en rad strategiska branschprogram för svenska nyckelsektorer som till exempel miljöteknik- och fordonsbranschen.

5). Investera i utbildning. Människor ska rustas med kunskap. Företagen ska kunna växa med rätt kompetens. Svenskt Näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas – eftersom företagen inte hittar rätt personal. Mitt i lågkonjunkturen råder arbetskraftsbrist. Därför investerar vi i 44 000 utbildningsplatser – i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det ger företagen bättre möjligheter att växa och stärker människors möjligheter på arbetsmarknaden.

6). Investera i en rivstart för Sveriges unga. Ungdomsarbetslösheten är 30 procent – och bland de högsta i Europa. I detta läge har regeringen infört ett aktivitetsförbud för ungdomar på Arbetsförmedlingen. De måste vänta minst tre månader för att komma i fråga för utbildning eller praktik. Det är meningslöst. Vi avskaffar aktivitetsförbudet. Vi tar också bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en ung arbetslös. Vi satsar också på generationsväxlings och traineeprogram i välfärden och utbildnings- och företagsvikariat – viktiga insatser för att ge unga en väg in i arbetslivet.

Sverige behöver målas med framtidstro. Nu behövs fler jobb – inte ökade klyftor. Det är vägvalet den 19 september.

måndag 14 juni 2010

Sannolikhetslära

Aktionen i Forsmark är så osannolik så den har sannolikt inte inträffat.

onsdag 9 juni 2010

Här är Fia-Lotta

UNT publicerade i måndags en artikel om en viktig fråga - situationen på BB under sommarmånaderna. Igår rapporterades att man nu på Akademiska kommit en bit på vägen för att lösa den västa krisen och det är bra.

Jag vill säga stort grattis till familjen i reportaget! Och barnet som ligger så tryggt i pappas famn har inte vilket "arbetsnamn" som helst utan Fia-Lotta!

måndag 7 juni 2010

Debut i talarstolen

Idag deltog jag för första gången i gruppledarrundan på kommunfullmäktiges budgetsammanträde. I dag, med 104 dagar till valet, presenterade vi ett rödgrönt budgetalternativ som innebär en ny färdriktning för Uppsala.

Vår politik innebär ökad kvalitet i välfärden, fler jobb, grön omställning och ökad jämlikhet. Tillsammans kan vi bygga ett Möjligheternas Uppsala. Vi rödgröna vill skapa fler möjligheter för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Vi tror på framtiden och vi tror på Uppsalas möjligheter.

torsdag 3 juni 2010

Vem är Fia-Lotta?


En viktig fråga inför valet i Uppsala är bristen på förskoleplatser. Socialdemokraterna i Uppsala har tagit hjälp av Fia-Lotta, en modell av en liten flicka som står med ett plakat på magen med texten ”Jag får inte plats på dagis, därför står jag här”. Vi vill med Fia-Lottas hjälp uppmärksamma Uppsalaborna på förskolesituationen.

Vår plan var att i början av juni affischera runt om i kommunen med Fia-Lotta. Vi ansökte om tillstånd hos polisen, som man ska göra, när man vill affischera på offentlig plats. Polisen frågade kommunen, som avslog, och då gjorde även polisen det.

Vi ser nu till att Fia-Lotta kan få berätta om sitt budskap på andra sätt. Ni kommer att möta henne i S-medlemmars trädgårdar. Vi kommer att ha henne med på våra möten och låta henne berätta. Fia-Lotta får inte plats på dagis. Fia-Lotta får inte heller stå på offentlig mark. Jag kommer därför att ”adoptera” Fia-Lotta och ha henne med mig överallt där jag kan.

torsdag 20 maj 2010

Monas viktigaste ägodel

En urstark och laddad Mona Sahlin stod i talarstolen på Kommunkonferensen igår i Stockholm. Hon beskrev på ett lysande sätt vår politik och att vi nu har fyra månader på oss att tillsammans beskriva för väljarna vad vi vill göra för att utveckla Möjligheternas land. Under talet tog hon upp en liten, hopvikt lapp ur fickan och berättade att det var hennes viktigaste ägodel. Hon hade fått den för två år sedan när hon var på Hultsfredsfestivalen. Mitt i vimlet stötte hon ihop med en ung kille som tittade henne i ögonen, lade lappen i hennes hand och bad henne att vara rädd om den. Sekunden efteråt var han försvunnen och Mona vecklade nyfiket upp lappen. På den stod det MIN RÖST.

Den historien beskriver så väl vad det handlar om. Att vinna förtroende och att sen leva upp till det förtroende som det innebär att få just DIN RÖST.

onsdag 19 maj 2010

Ny färdriktning för Uppsala

Imorse, på ett frukostmöte, presenterade vi rödgröna i Uppsala kommun vårt budgetförslag för nästa mandatperiod. Processen med att ta fram ett budgetförslag har faktiskt sina likheter med att vänta barn. Det är en spännande tid och man väntar ivrigt på resultatet. Hur ska den se ut? Kommer allt gå bra? Och när det väl är klart så bara vet man - det här är den bästa budget jag nånsin sett!

Vi presenterar en ny färdriktning för Uppsala med mer jobb, grön omställning och ökad jämlikhet. Vi går till val på en politik för ökad kvalitet i välfärden. Vi vill satsa på barnen och vi vill ta ansvar för att utveckla Uppsala.

Barns uppväxtvillkor ser väldigt olika ut. För mig som socialdemokrat är det oerhört viktigt att driva en politik som ger alla barn så goda möjligheter som möjligt att växa upp till fria och självständiga individer. Vi gör det genom att öka kvaliteten i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen. Vi gör det genom att satsa på kultur- och fritidsaktiviter, särskilt riktat till barn i utsatta områden.Vi gör det genom att satsa på sommarjobb till ungdomar mellan 16-18 år. Vi gör det genom att satsa på en grön omställning och på så sätt ta ansvar för den jord som vi lånar av våra barn.

Med vår politik får vi ett mer sammanhållet Uppsala. Vår politik ger Uppsala en ny färdriktning!

onsdag 12 maj 2010

Mer idrott, stadsutveckling och miljö för pengarna!

Vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill samla kommunen, idrotten och näringslivet bakom målet att göra Uppsala till Sveriges tredje bästa idrottskommun med en stor bredd och en vass topp. För att få mer idrott, stadsutveckling och miljö för pengarna förordar vi en lokalisering av en ny arena för ishockey och evenemang till Studenternas i centrala Uppsala. Redan gjorda utredningar visar att här är möjligt att utveckla moderna och klimatsmarta matcharenor för ishockey, bandy och fotboll. Förslaget kompletterar befintliga arenor i Uppsala och skapar efterlängtade matcharenor för tre idrotter.

Det centrala läget ger bra kollektivtrafikmöjligheter och öppnar för en modern och klimatsmart trafiklösning. Det blir också en viktig pusselbit i utvecklingen av centrala Uppsala med unika möjligheter att vidga stadskärnan och att skapa ett integrerat park-, idrotts- och evenemangsstråk längs ån från Stadsträdgården via Studenternas till Kap vid Kungsängsbron där Årike Fyris tar vid.

Det attraktiva läget intill Akademiska, närheten till universiteten och det växande affärs- och folklivet i centrum samt närheten till Resecentrum ger goda möjligheter till en OPS-lösning och andra kostnadsbärande verksamheter (hotell, restauranger, handel och kontor) som i direkt eller nära anslutning till arenorna kan bidra ekonomiskt till genomförandet.

måndag 3 maj 2010

Rödgrön budget

Idag presenterades det rödgröna budgetförslaget. Det är den 16:e gemensamma budgeten som de rödgröna på riksplanet har tagit fram. Det är ett förslag som leder till fler jobb, bättre kvalitet i välfärden, en grön omställning, minskade klyftor och ökad jämställdhet. Det är en ny färdriktning för hela Sverige. Budskapet är tydligt: full sysselsättning, välfärd före nya stora skattesänkningar och starka offentliga finanser.

Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, bland annat genom att bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifter för småföretag. Dessa omfattande satsningar innebär 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser.

För Uppsala kommun innebär förslaget bland annat att vi får 131 miljoner i extra statsbidrag under en tvåårsperiod och cirka 1400 fler praktik- och utbildningsplatser. Till det kommer satsningar på en heltidsmiljard, traineepengar och rotavdrag för skolrenoveringar.

tisdag 27 april 2010

Om politik och välfärd

Om det blir en S-ledd regering i höst, kommer det extra resurser till kommunerna och landstinget. I Uppsala län blir det sammanlagt ca 320 miljoner ytterligare (varav 131 miljoner till Uppsala kommun) till att utveckla sjukvården, höja kvaliteten i skolan, skapa fler platser och öka personaltätheten i förskolan, förbättra äldreomsorgen och till många andra välbehövliga satsningar.

Det är ytterligare ett välkommet besked som de rödgröna partierna nu kommer med till kommun- och landstingssektorn. Trots det positiva resultat som Uppsala kommun ser i bokslutet för 2009 så är det kärva år vi har framför oss. Borgarnas besked till kommunsektorn i vårbudgeten att de extra statsbidragen dras tillbaka kom som en kalldusch. Ska vi kunna behålla och utveckla kvaliteten i välfärden så behövs dessa 320 miljoner kronor.

måndag 26 april 2010

Viktigt besked om kollektivtrafiken

Med en rödgrön regering får vi statlig medfinansiering av en utveckling av kollektivtrafiken i Uppsala! Det är ett välkommet och kraftfullt besked som de rödgröna partierna på riksnivå kommer med idag när de presenterar infrastrukturförslagen. Det är en viktig pusselbit för att kunna realisera planerna på en spårburen kollektivtrafik i Uppsala.

tisdag 20 april 2010

Folkhälsa

En grön stad ger friskare invånare. Om det skriver Åsa Fichtel, välfärdsstrateg i Uppsala kommun i gårdagens UNT. Den här veckan uppmärksammas just vikten av fysisk aktivitet och forskning visar att medborgarna blir mer aktiva om parker, grönområden och ytor för spontanidrott finns i närhetan av där man bor eller arbetar. Åsa lyfter också i artikeln fram vikten av säkra gång- och cykelbanor. Det här ligger helt i linje med hur vi socialdemokrater vill utveckla och koppla ihop folkhälsofrågor med stadsbyggnadsutveckling.

Idag har vi också anmält ett socialdemokratiskt lag till Vårruset den 24 maj. Fem kilometer ska vi klara av. Så varvat med alla diskussioner kring IVE och valplattform måste fysisk aktivitet in i schemat! Jag kommer verkligen bli en vandrande reklampelare för partiet för jag blir alldeles knallröd i ansiktet när jag motionerar...

måndag 19 april 2010

Lars O och rabatterna

Lars O Ericsson (C) går snart i pension och så här i sista minuten motionerar han om billigare bussresor för pensionärer. En bra början kan vara att gå in på UL:s hemsida där man kan hitta information om olika rabattsystem. Seniorkortet kostar 240 kronor/månad och gäller från det man fyllt 65 år. Kanske en bra present till Lars O:s avtackning?

torsdag 15 april 2010

Kall vårbudget

Tolv miljarder mindre till välfärden! Det är beskedet till kommunerna och landstingen när finansminister Ander Borg (M) presenterade vårbudgeten idag.

Det innebär att närmare 35 000 välfärdsarbetare, lärare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal riskerar att förlora sina jobb. Det ska läggas till de 25 000 jobb som det senaste året redan försvunnit från kommuner och landsting. Jobben blir färre och kvaliteten i välfärden hotas. Vi Socialdemokrater anser att välfärden istället är i behov av mer resurser.

Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Och det är en politik som totalt havererat. Det är 100 000 fler arbetslösa idag än när regeringen tillträdde och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i Europa. Trots detta är budgeten förvånansvärt tom på åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Det vi hade behövt nu är mer av investeringar i utbildning, infrastruktur och bostadsbyggande som ger fler chansen att få ett jobb eller en utbildning. Nu riskerar den höga arbetslösheten att bita sig fast på mycket höga nivåer.

Nu krävs en rödgrön politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Sverige måste tillbaka till en politik som bygger starka offentliga finanser. Vårt mål är full sysselsättning.

söndag 21 mars 2010

Vi vill skapa ett Uppsala för alla

"Vi ser ett Uppsala med ökade klyftor. Vi socialdemokrater lägger i dag fram programmet Ett Uppsala för alla för att utveckla staden med sikte på jämlikhet, demokrati och inkludering." Det skrev jag tillsammans med Erik Pelling och Ulrik Wärnsberg i gårdagens UNT.

Fördomar, social utslagning och ökade klyftor hotar visionen om ett Uppsala i solidaritet och sammanhållning. Vi vill investera i barnens utbildning och fritid, i bostadsbyggande och lokaldemokrati. Vi socialdemokrater tror på ett Uppsala som håller samman.

FOTO: Jörgen Hagelqvist, UNT

torsdag 18 mars 2010

Bygg, bygg, bygg

Med 60 000 i Uppsalahems bostadskö, en plan för 1200 fler studenter vid Uppsala Universitet fram till 2013 samt 90-talsgenerationen på väg in på bostadsmarknaden måste vi både på statligt och kommunal nivå driva en aktiv bostadspolitik.

Jag presenterade idag tillsammans med Maria Gardfjell (MP) samt Ilona Szatmari Waldau (V) en rödgrön bostadspolitik för nästa mandatperiod. Vi vill att Uppsalahem ska bygga 3-400 nya hyreslägenheter per år samt att ett nytt affärsområde inom Uppsalahem - Studentbostäder - startas och att företaget bygger 100 studentbostäder per år.

Vidare vill vi utnyttja den byggrätt och de planer som finns för Kvarnen vid Vaksala torg. Skrota alliansens försäljningsplaner och bygg istället 50-100 nya hyreslägenheter där.

För att klara en hög takt på byggandet och för att få igång byggandet av hyresbostäder måste vi också ha en aktiv markpolitik, det vill säga kommunen måste äga mark och därmed kan man också ställa krav på upplåtelseformen när byggplaner sätts i verket.

För Uppsalas utveckling behöver vi en rödgrön bostadspolitik!

måndag 8 mars 2010

Den internationella kvinno­dagen

I dag fyller internationella kvinnodagen 100 år. En dag då kvinnors rättigheter världen över uppmärksammas.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi rödgröna har en vision om ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Och alla, oavsett kön, ska ha absolut rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Varje människa ska vara fri att göra sina ­egna val utan att styras av begränsande, könsbundna normer – inte på arbetsmarknaden, och inte i livet i övrigt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv.

Moderaterna försöker nu lansera sig som ett kvinnoparti. Men regeringens politik förstärker den konservativa synen på kvinnor och män. De har infört ett vårdnadsbidrag som stänger ute kvinnor från arbetsmarknaden istället för att satsa på en flexibel föräldraförsäkring som bidrar till att lösa livspusslet för båda föräldrarna. De genomför ofinansierade skattesänkningar som slår mot välfärden istället för skatt efter bärkraft till vår gemensamma välfärd i syfte att göra Sverige till ett modernt och jämlikt land. Under mandatperioden har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med mer än 1 000 kronor i månaden istället för att driva en aktiv politik för minskade orättvisor.

Det behövs en nystart för jämställdhetspolitiken. Våra tre partier har en feministisk utgångspunkt. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste stärkas, liksom barns rätt till sina föräldrar och mäns möjligheter att vara en viktig del av sina barns liv. Nyckeln till att åstadkomma jämställdhet i samhället, inte minst på arbetsmarknaden, är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Vi behöver också på kommunal nivå garantera en förskola av hög kvalitet åt alla barn.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste ske på många plan samtidigt, genomtänkt och samordnat. Budskapet ska vara tydligt – det är nolltolerans som gäller och kommunen behöver utveckla sitt samarbete med frivilligorganisationerna.

Om vi vinner väljarnas förtroende i Uppsala kommun i valet 2010 så kommer vi att bilda en majoritet som är jämställd och feministisk. Vi vill verka för ett jämställt Uppsala och en jämställd värld – varje dag, inte bara på den internationella kvinno­dagen den 8 mars.

onsdag 3 mars 2010

Sveriges bästa matkommun

På kommunstyrelsen idag behandlades en motion rörande bättre och godare mat, skriven av Johan Lundqvist och Maria Gardfjell (båda MP). Dom lyfter i motionen fram vikten av bra och god mat i skolan och i äldreomsorgen. Att det är viktigt hur maten är producerad, att den är näringsrik och luktar och smakar gott. Att måltiden är viktig som mötesplats och för social samvaro. Helt enkelt att god mat är politik, rödgrön politik. Vinner vi majoriteten i kommunen arbetar vi fram en strategi som utvecklar Uppsala kommun till Sveriges bästa matkommun!

måndag 15 februari 2010

Mitt sista landstingsfullmäktige

Idag var jag på mitt sista landstingsfullmäktige som landstingsråd. Den 1 april går jag över till Uppsala kommun, först som politisk sekreterare, och från och med nästa mandatperiod som kommunalråd och gruppledare för (S). Det är nya och spännande uppgifter som väntar i Uppsala kommun, men jag kommer sakna landstingsdebatten och alla härliga vänner, såväl i den rödgröna oppositionen som i majoriteten.

lördag 13 februari 2010

Fascinerande fantasi

Fascineras av min 5-åriga sons fantasi och outsinliga berättande. Det är näst intill omöjligt att få en syl i vädret när han är i närheten. Vid nattningen ikväll utspelade sig följande diskussion:

Jag: Snälla älsklingen, nu måste du vara lite tyst så vi kan sova.

J mumlar något ohörbart.

Jag: Vad säger du?

J: Jag pratar för mig själv.

Jag: Men vi måste sova nu.

J: Mamma, imorgon är det söndag. Då får jag prata hur mycket jag vill!
Han funderar en stund och lägger sen till - men du kan också få prata lite, och du ska också få prata lite med pappa!

måndag 8 februari 2010

Moderaterna och jämställdheten

Moderaterna försöker nu lansera sig som ett kvinnoparti. Siffrorna talar ju sitt tydliga språk, en övervägande majoritet av kvinnorna föredrar oss rödgröna framför alliansen, och moderaterna behöver vinna över en hel del kvinnoröster för att kunna behålla regeringsmakten.

Vårt motdrag är förstås att presentera vår politik för ett jämställt Sverige och att visa på effekterna av alliansens politik. Ett vårdnadsbidrag som stänger ute kvinnor från arbetsmarknaden istället för att satsa på en flexibel föräldraförsäkring som bidrar till att lösa livspusslet för båda föräldrarna. Ofinansierade skattesänkningar som slår mot välfärden istället för skatt efter bärkraft till vår gemensamma välfärd i syfte att göra Sverige till ett modernt och jämlikt land. Ökade löneskillnader mellan män och kvinnor istället för minskade orättvisor (sedan 2006 har skillnaden mellan mäns och kvinnors årslöner ökat med 12 800 kronor).

Jag ser fram emot att ta jämställdhetsdebatten med moderaterna i valrörelsen!

söndag 31 januari 2010

Jämställdhet - en demokratifråga

Jämställdhet är som Mona Sahlin så riktigt påpekade i partiledardebatten ikväll en demokratifråga. Det handlar om rätten till heltid och att få bort osakliga löneskillnader. Det handlar om att män och kvinnor ska ha lika möjligheter till inflytande både i samhället och över sina egna liv. Jämställdhet förutsätter en hög kvalitet i barnomsorgen och att föräldrar delar på ansvaret för sina barn både under föräldraledigheten och när barnen börjar på förskolan. En rödgrön regering och en rödgrön majoritet i Uppsala kommun kommer driva jämställdhetsarbetet stenhårt. Det är en fråga om demokrati!

söndag 24 januari 2010

Nationellt centrum för kvinnofrid


Jag besökte nyligen Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Det är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK har som uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser nödvändig.

NCK och dess föregångare, Rikskvinnocentrum, är resultatet av ett fantastiskt arbete av Gun Heimer och hennes medarbetare samt engagerade politiker som Ingrid Andersson, Mats O Karlsson och Margot Wallström.

tisdag 19 januari 2010

Superveckan 20-31 januari

Valåret 2010 inleds med en supervecka. Den 20-31 januari möts Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i debatter och dueller vid hela fyra tillfällen. Intresset från media kommer vara stort och det är en bra möjlighet att nå ut med vår politik och visa på bristerna i regeringens politik.

För i borgarnas Sverige utförsäkras nu sjuka. Barn, pensionärer och sjuka får betala för krisen. Generationer ställs mot varandra. Det blir dyrt för Sverige.

Det går att prioritera på ett annat sätt. Vi socialdemokrater sätter jobben före stora skattesänkningar. För klarar vi jobben, så växer ekonomin och då kan vi utveckla välfärden.

Heja Mona!

måndag 11 januari 2010

Långväga besök

Den här veckan besöker Michael Rachlis, läkare och en av de främsta experterna på Kanadas sjukvårdssystem och rådgivare till Kanadas Hälso- och sjukvårdspolitiker, Sverige. Idag har han fått träffa och diskutera med företrädare för Akuten, Hemvårdsenheten, en vårdcentral samt ansvarig utvecklare för den elektroniska patientjournalen. Det har varit en härlig dag med många intressanta diskussioner.

Imorgon fortsätter Michaels besök med bland annat möte med S-gruppen i SKL och under onsdag och torsdag är han med oss när S-ledningarna i Sörmland, Östergötland, Västmanland, Örebro och Värmland kommer till Uppsala och Wiks slott. Vi kommer där samtala om socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik efter partikongressen i ett både nationellt och internationellt perspektiv samt ladda inför valåret 2010!

fredag 8 januari 2010

Gott Nytt Valår!

Nu har vi hunnit en vecka in på det nya året och vardagen med jobb och dagis är redan här igen. Att det alltid går så fort! Men julledigheten har varit underbart skön med mycket lek, pyssel och pulkaåkning.

När vi nu har gått in i 2010 är fokus förstås på valet. Det är inte mer än en graviditet bort. Alltså ungefär 9 månader. Det kommer bli en mycket spännande tid som vi har framför oss och förberedelserna är i full gång. Det fördjupade samarbetet med MP och V fungerar väldigt bra och på Nyårsafton publicerade UNT den första gemensamma debattartikeln av oss blivande kommunalråd. Vi skriver om barnen, jobben och klimatet. Och inte minst om solidariteten.

En annan fråga som är aktuell just nu skriver Erik Pelling om i dagens UNT, och det handlar om arenor i Uppsala. Det finns många olika idéer och viljor i den här frågan, men precis som Erik skriver är det viktigt att en lokalisering till Studenternas övervägs och utreds ordentligt när nu planerna under våren ska konkretiseras.

Valrörelsen sätter nu igång. Gott Nytt Valår!