tisdag 29 september 2009

En dold agenda?

Den borgerliga majoriteten i landstinget presenterar återigen förslag i sista minuten som gör arbetssituationen för fritidspolitiker näst intill omöjlig. Hur ska man på ett seriöst sätt kunna sätta sig in i viktiga frågor innan beslut fattas när ingen tid finns till det? Lägg också till att ingen analys finns om förslagen.

Vad är det då för förslag? Ett handlar om att göra Enköpings lasarett till en intraprenad. Vad betyder det? Det kan inte heller majoriteten förklara, det finns nästan lika många tolkningar som det finns borgerliga politiker. Vi får hoppas att det klarnar till fullmäktige i november.

Sen har vi vårdcentralerna i Nyby och Öregrund. Dom föreslås bli avknoppningar á la Stockholmsmodellen. I Stockholm förklarades hanteringen i efterhand som olaglig eftersom försäljningen skett till underpris. Det gäller alltså att hitta rätt marknadspris i Uppsala vilket inte kan vara en lätt uppgift. Om avknoppningarna ska ske enligt LOVen måste troligen landstinget lägga ner verksamheten, sälja skylten och "goodwillen" och sen hoppas att etablering sker enligt vår antagna Regelbok. Det är många frågetecken som återstår att rätas ut.

Till sist - eventuella sammanslagningar (läs nedläggningar) av vårdcentraler. I sista stund ändrades förslaget igår att slå samman Fålhagen med Samariterhemmet. En av anledningarna sas vara det faktum att Fålhagen har ett hyreskontrakt som löper tre år fram i tiden. Den uppgiften har funnits i handlingarna hela tiden. Man måste också fråga sig om inte förslaget att utreda sammanslagning av Luthagen och Kungsgärdet har något att göra med att intresse finns från privat håll att starta en verksamhet på Götgatan? Vems intressen den borgerliga majoriteten går till mötes är fullständigt uppenbart.


Jag har placerat min blogg i Uppsalabloggkartan.se!

torsdag 24 september 2009

Utmanarrätt eller Hur kunde det gå så fel?

Klockan tre idag sammanträder Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun och man ska då behandla den rekordstora utmaningen av barnomsorgen i centrala staden. Totalt vill det privata företaget Helianthus driva åtta förskolor och tre förskolebussar med cirka 500 barn, en verksamhet som omsätter runt 50 miljoner kronor i dag.

Ingen som helst konsekvensanalys finns med i beslutsunderlaget till dagens sammanträde. Förslaget från den borgerliga majoriteten är att anta utmaningen och då kommer en jätteprocess inledas som helt kommer vara inriktat på upphandlingsfrågor. Den kontinuerliga kvalitetsutveckling som förskolorna idag arbetar med kommer helt att skymmas av arbetet med utmaningen. Till det ska också läggas den oro som självklart både barn, föräldrar och personal känner.

Idag finns det en bra mix av kommunala och privata förskolor i centrala staden vilket ger familjer möjlighet att välja den verksamhet som passar dom bäst. Skulle utmaningen leda till att de utmanade förskolorna upphandlas i privat regi försvinner i princip möjligheten att välja en kommunal förskola. Alla som har barn vet att närheten till förskolan är jätteviktig. Det är inget seriöst alternativ att behöva åka en lång väg för att ta sig till en kommunal förskola.

Det finns också ett högt tryck på fler platser inom barnomsorgen. Helianthus är välkomna att starta egna nya förskolor i Uppsala. Varför den borgerliga majoriteten vill slumpa bort den egna verksamheten som är väldigt populär och har erkänt hög kvalitet är ofattbart.

Oppositionen i Barn- och ungdomsnämnden kommer rösta emot förslaget. Om det är barnens bästa man har för ögonen borde majoriteten instämma i avlagsyrkandet!

tisdag 22 september 2009

En oansvarig politik

Nu har så regeringens budgetproposition presenterats. Man kan konstatera att för tredje budgeten i rad justerar regeringen upp prognoserna för arbetslösheten och ned prognoserna för jobben. Jämfört med andra länder ökar arbetslösheten i Sverige snabbare och är nu högre än EU:s genomsnitt. Sverige halkar efter men regeringen lägger ändå inte om politiken. Trots att underskotten i de offentliga finanserna blir över 100 miljarder kronor nästa år sänks skatten med 10 miljarder kronor. Det är fortfarande bara samma gamla skattesänkningar som genomförs som inte leder till fler jobb. Tvärtom. Regeringens politik fungerar inte!

Pengarna som kommer till kommunerna och landstingen är ett nödvändigt tillskott som vi från S-gruppen i SKL kämpat för. Men det är endast ett tillfälligt bidrag under 2010 så kommunsektorn får inte det långsiktiga besked som så väl behövs. Kostnadsanpassningarna måste alltså fortsätta bara för att Anders Borg under valrörelsen nästa år ska kunna dela ut mer pengar. Det är en högst oansvarig politik.

måndag 21 september 2009

En öppen folkkyrka


Igår promenerade jag med min dotter till Vindhemskyrkan och röstade i Kyrkovalet. Det är ett val som ger mersmak. Socialdemokraterna är fortsatt det absolut största partiet och de rödgröna partierna går tydligt framåt i kyrkovalet, medan de borgerliga backar med 7 mandat. Socialdemokraterna har återigen lyckats bedriva en folkrörelsekampanj med tusentals aktiva valarbetare runt om i hela Sverige och det har gett resultat. Socialdemokraternas idé om en öppen folkkyrka känns extra stark för mig just i Vindhemskyrkan där jag tillbringat mycket tid på en helt fantastisk Öppen Förskola.

Att promenera till vallokalen med barn igår påminde mig också om mötet utanför vallokalen när vi i juni röstade i EU-valet. Endast folkpartiet hade där en valsedelsutlämnare (som nu är EU-parlamentariker) som lämnade en valsedel till min då fyra och etthalvt årige son som verkade intresserad. Han tittade då länge och noggrant på valsedeln, men lämnade sedan tillbaka den och sa med eftertryck att "Den här vill jag inte ha". Klockrent! Helt utan instruktioner från mamma vill jag tillägga.


fredag 18 september 2009

Ett rödgrönt samarbete

Idag presenterade jag tillsammans med Ilona Szatmari Waldau (V) och Niclas Malmberg (MP) de första stegen för en gemensam rödgrön politik för Uppsala. Vi är ett tydligt alternativ till den nuvarande borgerliga majoriteten.

Under nästa mandatperiod vill vi satsa på mindre barngrupper och fler personal i förskola och skola. Vi menar också att de nuvarande regerna för etablering av fristående skolor måste skärpas. För att främja en aktiv fritid och ökad delaktighet för barn och unga vill vi bland annat starta ett projekt som är inriktat på integration och tidiga insatser samt höja stödet till barn- och ungdomsverksamhet.

För äldre vill vi utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att arbeta förebyggande och förhindra social isolering och öka medbestämmandet över innehållet i hemtjänsten.

Vi lyfter klimatfrågan som vår tids ödesfråga och vill satsa på att utveckla kollektivtrafiken och ta de första stegen mot en spårburen trafik i Uppsala. Vi säger också nej till ett lågprisflyg på Ärna.

Vi vill föra en bostadspolitik för delaktighet och integration, genom bland annat en aktiv markpolitik och att använda vårt eget Uppsalahem mer kraftfullt. Vi vill ha fler hyresrätter i hela kommunen. Vi vill också utveckla det klimatsmarta byggandet.

torsdag 17 september 2009

Kvalitet i vården

Har idag varit på möte med SKL:s sjukvårdsdelegation. På s-gruppen innan sammanträdet diskuterade vi bland annat Ylva Johanssons förslag till Nationell kvalitetscertifiering av vårdgivare. Förslaget är nu ute på en remiss och jag är övertygad om att många bra synpunkter kommer lämnas in som gör förslaget än bättre.

För frågan om kvalitet är oerhört väsentlig. Vi behöver vässa de instrument vi har för att utveckla kvalitetsarbetet inom vården. En viktig del är de Öppna jämförelser som SKL publicerar. Jämförelser skapar en väldig drivkraft inom verksamheterna att nå bättre resultat.

Vi behöver också hitta nya sätt att garantera att alla vårdgivare, både offentliga och privata, håller en hög kvalitet och att du kan känna dig trygg i det. Ett svar på det kan vara Ylvas kvalitetscertifiering. Det ska bli spännande att se det färdiga förslaget.

onsdag 16 september 2009

En höstdag i Stockholm

Partikongressen närmar sig och förberedelserna är i full gång. Valfrågor ska dryftas och många politikområden diskuteras. Idag har distrikten i Mälardalen samlats i Stockholm och bland annat samtalat om för oss viktiga frågor som skolan, infrastruktur och bostäder.

Skolfrågan kommer bli stor på kongressen och viktig i valrörelsen. Det handlar både om kvaliteten i skolan och om förhållandet mellan kommunala skolor och fristående skolor. Situationen vad gäller de fristående skolorna ser olika ut runt om i Sverige men i Uppsala har de fristående skolorna sin självklara plats och som förälder och elev är det naturligt att man väljer skola. Driftsformen är inte det viktiga för medborgarna utan vilken kvalitet som skolan har. För att garantera kvalitet är det viktigt med insyn, tillsyn och uppföljningar i alla skolor. Det är också viktigt att skolorna ges lika villkor och skyldigheter och att regelverken är desamma oavsett utförare. Ingen skola borde till exempel kunna neka en elev med funktionshinder att börja med hänvisning till kostnadsskäl. Kommunen har vidare ett ansvar för finansieringen av skolan och därför måste de nuvarande reglerna för etablering av nya skolor skärpas. Jag vill ha skolor som ger alla elever möjlighet att växa, utmana och överträffa sina egna förutsättningar.