onsdag 30 juni 2010

Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt

I dagarna skrev jag ett brev till Uppsalas småbarnsföräldrar. Brevet har följande lydelse:

"Föräldraskap idag innebär ett pusslande för att få balans mellan arbete och familjeliv. Som föräldrar vill vi det bästa för våra barn. Att barnet får den uppmärksamhet och stimulans i förskolan som det behöver och att en trygg, tröstande famn finns där vid behov. Vi vill att skolan ska leva upp till de krav vi har för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Detta gör mig övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med en bättre förskola och skola.

Inga barn ska stängas ute från förskolan. För att ge alla barn tillgång till den pedagogik och utveckling förskolan erbjuder vill vi socialdemokrater bygga ut förskolan med fler platser. Köer, ovisshet och sena besked är inte värdigt en kommun som gör anspråk på att sätta barnen i centrum. Det är inte heller rimligt att barn som får ett syskon eller vars föräldrar drabbas av arbetslöshet får sin tid i förskolan kraftigt reducerad. Vi vill erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan och vårt mål är att gå från dagens 15 till 25 timmar i veckan.

De senaste åren har vi sett hur bristen på förskoleplatser har kompenserats genom att barngrupperna gjorts större. Uppsala är en av de kommuner i landet som har lägst personaltäthet och barngrupperna är nu långt större än Skolverkets rekommenderade nivåer. Vi går till val på att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan.

Även inom skolan och skolbarnomsorgen vill vi öka kvaliteten, bland annat genom fler lärare och andra vuxna. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och vi ska förbättra uppföljningen av kvalitet och hur eleverna trivs. Fler elever ska nå kunskapsmålen och vi vill att färre elever hoppar av gymnasiet genom att i tid sätta in extra stöd. En skola av hög kvalitet bidrar till integration och utveckling av ett demokratiskt samhälle.

Alla barn har rätt att bli sedda och att växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor."

måndag 28 juni 2010

Budkavle för ökad rättvisa


Under drygt 14 dagar ska fackförbundet Kommunal i Uppsala län tåga runt i länet för att uppmärksamma kraven på att alla kvinnor ska ha rätt att jobba heltid med möjlighet att försörja sig själva, och inte utsättas för våld.

Rättvisemarschen som arrangeras i samarbete med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund pågår under tiden 28 juni-15 juli, den totala sträckan är 40 mil och det är kommunals medlemmar som kommer att turas om att gå sträckan.

Målsättningen med marschen är att samla in pengar till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och samla in namnunderskrifter för rätten till heltid. De kommer också att föra med sig en budkavle som överlämnas till representanter för socialdemokratiska partiet i varje kommun med kommunals krav inför valet den 19 september.

Med en rödgrön majoritet i Uppsala kommun kommer vi arbeta med frågorna om kvinnofrid och rätten till heltid från dag ett.

tisdag 22 juni 2010

Förskolebesök

Idag på förmiddagen var jag på Boländernas förskola. Först fick jag se, och kliva på förskolebussen. Stolta barn visade sina platser på bussen och mumsade på frukt. Ett axplock från deras utflyktlista visar på möjligheterna som bussen medför. Eller vad sägs om Sunnerstagropen, Hågadalen (och leken inte nudda bajs i fårhagen), Björklinge, Kåboängen och Fjällnora. Och allt på samma vecka.

Sen gick vi runt och tittade på de fyra olika avdelningarna på förskolan och deras verksamhet. Helhetsintrycket av förskolan är att den har väldigt hög kvalitet med engagerad personal och en härlig omgivning (det finns till och med en skog i Boländerna).

Oron just nu, både hos personal och föräldrar, är vad som händer med den beslutade upphandlingen av förskolan som är resultatet av utmaningen. Moderat valfrihet innebär ett val endast för de företag som vill ge sig in i upphandlingen. Personal och familjer har aktivt valt den kommunala förskolan i Boländerna för att den är så bra. Deras val respekteras inte av den borgerliga majoriteten.

måndag 21 juni 2010

En helg i festens tecken


Helgen har varit full av festligheter! Även jag var bjuden på fest i Stockholm. Inte på slottet, utan på Stadsteatern i Skärholmen. Där firade vi min kära kusin, Emil Almén, som snart fyller 30 år. Det var en fantastisk fest, full med skådespelare från Stadsteatern i Stockholm och Uppsala Stadsteater.

Tack Emil för en jättefin fest och stort grattis på födelsedagen!

torsdag 17 juni 2010

Ett gott liv i Uppsala

Det är en utmaning att utveckla Uppsala. Vi socialdemokrater vill bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Uppsala kommun under de närmaste 20 åren. Vi vill också att jämställdhet och barnens perspektiv blir vägledande i utvecklingen. För att det ska vara möjligt måste översiktsplanen för kommunen vara modern och förslagen framtidsinriktade och vassa. Idag presenterar vi rödgröna våra tankar i en artikel i UNT.
Ikväll debatteras Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun i fullmäktige. Vi rödgröna har visionen att Uppsala 2030 är klimatneutral och vi vill lyfta frågan om barnkonsekvensanalyser i arbetet med att förverkliga översiktsplanen.

Vi rödgröna vill öka kollektivtrafiken, minska andelen bilresor och satsa på cyklister och gångtrafikanter. Vi föreslår också att Uppsala ska investera i ett modernt spårvagnsnät.

När fler vill bo i Uppsala är det viktigt att vi politiker har en strategi för utbyggnaden. Vi vill koncentrera nybyggnation av fler villor och lägenheter till kransorter som ligger längs järnvägen och nära framtidens spårvagnsstationer. Vi vill bygga ett samhälle där många fler människor än i dag klarar vardagspusslet utan att bilen är absolut nödvändig.

Uppsala har en stark och klimatsmart framtid – men bara om vi planerar för den.

onsdag 16 juni 2010

Allsvenskan nästa?

Idag på en presskonferens i Saluhalen, presenterade Sirius ordförande Lasse Svensson och Bengt Ågerup sina gemensamma planer för fotbollens utveckling i Uppsala. "Det största som hänt Idrottsuppland sedan 60-talet", menade Lasse Svensson.

Ågerup är ägare till ett nystartat bolag, Upplands Spelarutveckling AB, som ska finansiera talangutveckling, satsa på nya ledare och eventuella spelarinköp. Det är ett affärsmässigt beslut från Ågerups sida som ligger bakom satsningen, men hans genuina intresse för fotbollen och att satsa på ungdomarna lyste starkt och är mitt bestående intryck av presskonferensen.

Målsättningen är att nå Allsvenskan. Med den här satsningen är det fullt möjligt.

tisdag 15 juni 2010

Jobben först

Jobben är valets viktigaste fråga nationellt. I Uppsala vill vi rödgröna göra stora satsningar på att anställa fler förskollärare och lärare, att främja företagande i den sociala sektorn, feriejobb för ungdomar samt på arbetsmarknadsinsatser. I riksdagen har de rödgröna föreslagit insatser som innebär cirka 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser. Mot regeringens enda kort – ökade klyftor – ställer vi rödgröna en jobbpolitik som idag presenteras på DN debatt.

Jobbpolitiken vilar på sex huvudpunkter. Vi vill:

1). Investera i klimatomställning. Vi investerar i snabbtåg, infrastruktur och de gröna jobben. Det stärker människors möjlighet att pendla till de jobb som växer fram, och bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre. Investeringar i infrastruktur innebär också jobb här och nu för alla dem som planerar och bygger de nya vägarna och järnvägarna.

2). Investera i bostäder. Unga och arbetslösa måste kunna flytta till de nya jobben. Därför investerar vi i nya bostäder, särskilt hyresrätter. Trots bostadsbrist har bostadsbyggandet fallit kraftigt under den gångna mandatperioden. Det håller inte. Det skapar flaskhalsar på arbetsmarknaden. Vi utvidgar rot till att även gälla flerfamiljsbostäder och inför ett statligt investeringsstöd till nya bostäder. Det stora sociala projektet de närmaste åren handlar om att modernisera och bygga om miljonprogrammen.

3). Investera i välfärden. Under det senaste året har antalet anställda i kommuner och landsting minskat med ungefär 25 000 – och ytterligare uppsägningar väntar med regeringens politik. Det är fel väg att gå. Vi satsar i stället 12 miljarder kronor på vård, skola och omsorg. Det räddar många jobb i välfärden. De ökade resurserna motsvarar 10–15 000 jobb. Sveriges kvinnor och män måste kunna lita på att barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården fungerar bra – för att kunna gå till jobbet.

4). Investera i Sveriges konkurrenskraft. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för de små företagen. För ett företag med tre anställda innebär det en sänkt kostnad med cirka 50 000 kr om året. Vi föreslår också en riskkapitalfond på 5 miljarder för att öka takten när det gäller investeringar och utveckling i teknikintensiva företag. I dialog med fack och företag vill vi utforma en rad strategiska branschprogram för svenska nyckelsektorer som till exempel miljöteknik- och fordonsbranschen.

5). Investera i utbildning. Människor ska rustas med kunskap. Företagen ska kunna växa med rätt kompetens. Svenskt Näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas – eftersom företagen inte hittar rätt personal. Mitt i lågkonjunkturen råder arbetskraftsbrist. Därför investerar vi i 44 000 utbildningsplatser – i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det ger företagen bättre möjligheter att växa och stärker människors möjligheter på arbetsmarknaden.

6). Investera i en rivstart för Sveriges unga. Ungdomsarbetslösheten är 30 procent – och bland de högsta i Europa. I detta läge har regeringen infört ett aktivitetsförbud för ungdomar på Arbetsförmedlingen. De måste vänta minst tre månader för att komma i fråga för utbildning eller praktik. Det är meningslöst. Vi avskaffar aktivitetsförbudet. Vi tar också bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en ung arbetslös. Vi satsar också på generationsväxlings och traineeprogram i välfärden och utbildnings- och företagsvikariat – viktiga insatser för att ge unga en väg in i arbetslivet.

Sverige behöver målas med framtidstro. Nu behövs fler jobb – inte ökade klyftor. Det är vägvalet den 19 september.

måndag 14 juni 2010

Sannolikhetslära

Aktionen i Forsmark är så osannolik så den har sannolikt inte inträffat.

onsdag 9 juni 2010

Här är Fia-Lotta

UNT publicerade i måndags en artikel om en viktig fråga - situationen på BB under sommarmånaderna. Igår rapporterades att man nu på Akademiska kommit en bit på vägen för att lösa den västa krisen och det är bra.

Jag vill säga stort grattis till familjen i reportaget! Och barnet som ligger så tryggt i pappas famn har inte vilket "arbetsnamn" som helst utan Fia-Lotta!

måndag 7 juni 2010

Debut i talarstolen

Idag deltog jag för första gången i gruppledarrundan på kommunfullmäktiges budgetsammanträde. I dag, med 104 dagar till valet, presenterade vi ett rödgrönt budgetalternativ som innebär en ny färdriktning för Uppsala.

Vår politik innebär ökad kvalitet i välfärden, fler jobb, grön omställning och ökad jämlikhet. Tillsammans kan vi bygga ett Möjligheternas Uppsala. Vi rödgröna vill skapa fler möjligheter för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Vi tror på framtiden och vi tror på Uppsalas möjligheter.

torsdag 3 juni 2010

Vem är Fia-Lotta?


En viktig fråga inför valet i Uppsala är bristen på förskoleplatser. Socialdemokraterna i Uppsala har tagit hjälp av Fia-Lotta, en modell av en liten flicka som står med ett plakat på magen med texten ”Jag får inte plats på dagis, därför står jag här”. Vi vill med Fia-Lottas hjälp uppmärksamma Uppsalaborna på förskolesituationen.

Vår plan var att i början av juni affischera runt om i kommunen med Fia-Lotta. Vi ansökte om tillstånd hos polisen, som man ska göra, när man vill affischera på offentlig plats. Polisen frågade kommunen, som avslog, och då gjorde även polisen det.

Vi ser nu till att Fia-Lotta kan få berätta om sitt budskap på andra sätt. Ni kommer att möta henne i S-medlemmars trädgårdar. Vi kommer att ha henne med på våra möten och låta henne berätta. Fia-Lotta får inte plats på dagis. Fia-Lotta får inte heller stå på offentlig mark. Jag kommer därför att ”adoptera” Fia-Lotta och ha henne med mig överallt där jag kan.