lördag 28 november 2009

S-laget, del 2

Nu har partidistriktets valkonferens utsett våra socialdemokratiska kandidater till riksdag- och landstingslistorna. Riksdagslistan toppas av Thomas Östros och Agneta Gille, följt av två nykomlingar i det här sammanhanget Pyry Niemi från Håbo och Lena Sommestad, Uppsala. Pyry har jag jobbat nära i landstinget och jag är jätteglad att han med en tredjeplats "sitter säkert".

På femteplatsen blev det sluten omröstning mellan Roger Lamell, Östhammar, Rezene Tesfazion, Uppsala och Lars Skytt, Älvkarleby. Diskussionens vågor gick höga inför omröstningen som dock utföll med en tydlig majoritet för Roger Lamell. Med honom får Norduppland en bra kandidat och med hans fackliga förankring stärks också det facklig-politiska samarbetet inför valet. Stort grattis Roger!

Sexa på listan är Erica Wallin, Tierp och på sjundeplatsen återfinns Rezene Tesfazion. Det är sammantaget en mycket stark lista som bäddar för en väldigt spännande valrörelse med sikte på regeringsskifte.

Till landstingsrådskandidater utsågs Börje Wennberg och Vivianne Macdisi. Det känns jättebra! Dom kommer utgöra ett fantastiskt bra team och leda landstingsgruppen och förhoppningsvis landstinget på ett alldeles utmärkt sätt.

torsdag 26 november 2009

Ett modernt politiskt ledarskap

Mossigt och omodernt! Så vill jag sammanfatta vissa av kommentarerna efter att kommunalrådet Karolina Hilding (FP) meddelat att hon slutar efter valet 2010. Direkt efter hennes tillkännagivande kom dom i mitt tycke oförskämda kommentarerna om att det krävs 80-90 timmars arbetsvecka om man ska vara kommunalråd och man ska "synas jämt".

Det är svårt att sätta en gräns mellan det som krävs för uppdraget i sig och det politiska engagemang som man brinner för, och alla heltidspolitiker lägger ner många timmar i veckan inkluderat alla direkta arbetsuppgifter och alla kvälls- och helgmöten. Men det viktiga är att vi inte ställer orimliga krav på oss själva eller varandra.

För att uppnå våra politiska mål är det väsentligt med en god ledning och styrning. Och det kräver sin man eller kvinna! Ledarskap handlar för mig om att vara tydlig, lyhörd och att föra en dialog. Det handlar om att bygga ett starkt och bra lag där alla får växa och där vi tillsammans delar på arbetsuppgifterna. Ledarskap för mig handlar också om att vara en bra förebild, och det tycker jag inte man är om man jobbar 90 timmar i veckan, oavsett om man har familjeansvar eller inte.

Jag är socialdemokrat och feminist. Jag vill driva en jämställdhetspolitik som flyttar fram positionerna. Vi är två småbarnsföräldrar som tar över ledningen för socialdemokraterna i Uppsala kommun nästa år. En man och en kvinna. Vi är båda av den övertygelsen att vi kan kombinera ett gott politiskt ledarskap med att vara dom bästa föräldrar som finns. Det är vad vi menar med ett modernt politiskt ledarskap!

tisdag 24 november 2009

Budgetfullmäktige

Landstingsfullmäktige har nu haft en budgetdebatt i dagarna två. Det har varit en bra debatt som visat på de stora skillnaderna i landstingspolitiken.

Det är intressant att notera att moderaterna på område efter område börjar använda sig av ett traditionellt socialdemokratiskt språkbruk. Erik Weiman (M) talar om vikten om jämlik vård samtidigt som han genomför en politik som leder åt helt motsatt håll. Det handlar inte om att ha privata utförare eller inte, utan om de styrsystem som landstinget har. Den borgerliga landstingsmajoriteten har infört ett ersättningssystem som inte tar hänsyn till vårdtyngd eller socioekonomi. Ger man samma ersättning till alla blir det inte jämlikt eftersom vi har olika behov. Vidare har de infört fri etablering som innebär att landstinget avsäger sig ansvaret för var etableringarna av vårdutbudet i länet finns. Det är i stället de privata vårdföretagen som avgör var de vill etablera sig. Det gör förstås inte vården mer jämlik i länet - utan tvärtom medför det större orättvisor.

Vi rödgröna vill bland annat investera i folkhälsa och Hälsocentraler, ge primärvården ekonomiska möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag som första linjens vård, vi vill utveckla kollektivtrafiken och satsa på det viktigaste vi har - barnen!

Med mindre än ett år till valet 2010 är alternativen mycket tydliga inom hälso- och sjukvårds­politiken. Valet kommer att stå mellan en behovsstyrd, solidarisk sjukvård eller en borgerlig marknadsorientering. Det kommer att stå mellan en hälso- och sjukvård som satsar på förebyggande insatser och en allians som ser hälsan som en privatsak.

torsdag 19 november 2009

Lång och trogen tjänst

Jag hade ikväll den stora äran att vara med och representera landstinget på årets förtjänstteckenutdelning och efterföljande middag. Och det är verkligen en högtidsstund när alla fantastiska medarbetare och förtroendevalda som arbetat så länge för landstingets räkning hyllas. Tack för er insats!

torsdag 5 november 2009

Rapport från en sjuksäng

Jaha, då har man alltså troligtvis fallit offer för Den Nya Influensan. Namnkombinationen får mig osökt att tänka på Dom Nya Moderaterna. Gemensam nämnare? En farsot som plågar Sverige!

Men skämt åsido. Kul är det inte här. Och troligtvis är barnen sjuka också. Vi hann insjukna innan vi kom fram i de enorma vaccinationsköerna, det enda positiva är att nu kanske vi slipper stå där igen. Men arrangemanget kring vaccineringen känns inte helt optimalt om man så säger...

Något annat jag fått lära mig idag är att Apotekets datasystem kan krascha helt och hållet. När jag äntligen orkade ta mig dit för att få tag på medicin som ska underlätta andningen. Så det blev till att gå hem tomhänt.

En politisk händelse har i alla fall trängt igenom feberdimmorna härhemma och det är att Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala förkastat det hårt kritiserade förslaget till ny ersättning för 15-timmars barnen. Det känns jättebra. Hade förslaget blivit verklighet hade det helt slagit undan förutsättningarna för förskolorna att bedriva en pedagogisk verksamhet.