måndag 8 mars 2010

Den internationella kvinno­dagen

I dag fyller internationella kvinnodagen 100 år. En dag då kvinnors rättigheter världen över uppmärksammas.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi rödgröna har en vision om ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Och alla, oavsett kön, ska ha absolut rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Varje människa ska vara fri att göra sina ­egna val utan att styras av begränsande, könsbundna normer – inte på arbetsmarknaden, och inte i livet i övrigt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv.

Moderaterna försöker nu lansera sig som ett kvinnoparti. Men regeringens politik förstärker den konservativa synen på kvinnor och män. De har infört ett vårdnadsbidrag som stänger ute kvinnor från arbetsmarknaden istället för att satsa på en flexibel föräldraförsäkring som bidrar till att lösa livspusslet för båda föräldrarna. De genomför ofinansierade skattesänkningar som slår mot välfärden istället för skatt efter bärkraft till vår gemensamma välfärd i syfte att göra Sverige till ett modernt och jämlikt land. Under mandatperioden har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med mer än 1 000 kronor i månaden istället för att driva en aktiv politik för minskade orättvisor.

Det behövs en nystart för jämställdhetspolitiken. Våra tre partier har en feministisk utgångspunkt. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste stärkas, liksom barns rätt till sina föräldrar och mäns möjligheter att vara en viktig del av sina barns liv. Nyckeln till att åstadkomma jämställdhet i samhället, inte minst på arbetsmarknaden, är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Vi behöver också på kommunal nivå garantera en förskola av hög kvalitet åt alla barn.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste ske på många plan samtidigt, genomtänkt och samordnat. Budskapet ska vara tydligt – det är nolltolerans som gäller och kommunen behöver utveckla sitt samarbete med frivilligorganisationerna.

Om vi vinner väljarnas förtroende i Uppsala kommun i valet 2010 så kommer vi att bilda en majoritet som är jämställd och feministisk. Vi vill verka för ett jämställt Uppsala och en jämställd värld – varje dag, inte bara på den internationella kvinno­dagen den 8 mars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar