torsdag 20 maj 2010

Monas viktigaste ägodel

En urstark och laddad Mona Sahlin stod i talarstolen på Kommunkonferensen igår i Stockholm. Hon beskrev på ett lysande sätt vår politik och att vi nu har fyra månader på oss att tillsammans beskriva för väljarna vad vi vill göra för att utveckla Möjligheternas land. Under talet tog hon upp en liten, hopvikt lapp ur fickan och berättade att det var hennes viktigaste ägodel. Hon hade fått den för två år sedan när hon var på Hultsfredsfestivalen. Mitt i vimlet stötte hon ihop med en ung kille som tittade henne i ögonen, lade lappen i hennes hand och bad henne att vara rädd om den. Sekunden efteråt var han försvunnen och Mona vecklade nyfiket upp lappen. På den stod det MIN RÖST.

Den historien beskriver så väl vad det handlar om. Att vinna förtroende och att sen leva upp till det förtroende som det innebär att få just DIN RÖST.

onsdag 19 maj 2010

Ny färdriktning för Uppsala

Imorse, på ett frukostmöte, presenterade vi rödgröna i Uppsala kommun vårt budgetförslag för nästa mandatperiod. Processen med att ta fram ett budgetförslag har faktiskt sina likheter med att vänta barn. Det är en spännande tid och man väntar ivrigt på resultatet. Hur ska den se ut? Kommer allt gå bra? Och när det väl är klart så bara vet man - det här är den bästa budget jag nånsin sett!

Vi presenterar en ny färdriktning för Uppsala med mer jobb, grön omställning och ökad jämlikhet. Vi går till val på en politik för ökad kvalitet i välfärden. Vi vill satsa på barnen och vi vill ta ansvar för att utveckla Uppsala.

Barns uppväxtvillkor ser väldigt olika ut. För mig som socialdemokrat är det oerhört viktigt att driva en politik som ger alla barn så goda möjligheter som möjligt att växa upp till fria och självständiga individer. Vi gör det genom att öka kvaliteten i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen. Vi gör det genom att satsa på kultur- och fritidsaktiviter, särskilt riktat till barn i utsatta områden.Vi gör det genom att satsa på sommarjobb till ungdomar mellan 16-18 år. Vi gör det genom att satsa på en grön omställning och på så sätt ta ansvar för den jord som vi lånar av våra barn.

Med vår politik får vi ett mer sammanhållet Uppsala. Vår politik ger Uppsala en ny färdriktning!

onsdag 12 maj 2010

Mer idrott, stadsutveckling och miljö för pengarna!

Vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill samla kommunen, idrotten och näringslivet bakom målet att göra Uppsala till Sveriges tredje bästa idrottskommun med en stor bredd och en vass topp. För att få mer idrott, stadsutveckling och miljö för pengarna förordar vi en lokalisering av en ny arena för ishockey och evenemang till Studenternas i centrala Uppsala. Redan gjorda utredningar visar att här är möjligt att utveckla moderna och klimatsmarta matcharenor för ishockey, bandy och fotboll. Förslaget kompletterar befintliga arenor i Uppsala och skapar efterlängtade matcharenor för tre idrotter.

Det centrala läget ger bra kollektivtrafikmöjligheter och öppnar för en modern och klimatsmart trafiklösning. Det blir också en viktig pusselbit i utvecklingen av centrala Uppsala med unika möjligheter att vidga stadskärnan och att skapa ett integrerat park-, idrotts- och evenemangsstråk längs ån från Stadsträdgården via Studenternas till Kap vid Kungsängsbron där Årike Fyris tar vid.

Det attraktiva läget intill Akademiska, närheten till universiteten och det växande affärs- och folklivet i centrum samt närheten till Resecentrum ger goda möjligheter till en OPS-lösning och andra kostnadsbärande verksamheter (hotell, restauranger, handel och kontor) som i direkt eller nära anslutning till arenorna kan bidra ekonomiskt till genomförandet.

måndag 3 maj 2010

Rödgrön budget

Idag presenterades det rödgröna budgetförslaget. Det är den 16:e gemensamma budgeten som de rödgröna på riksplanet har tagit fram. Det är ett förslag som leder till fler jobb, bättre kvalitet i välfärden, en grön omställning, minskade klyftor och ökad jämställdhet. Det är en ny färdriktning för hela Sverige. Budskapet är tydligt: full sysselsättning, välfärd före nya stora skattesänkningar och starka offentliga finanser.

Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, bland annat genom att bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifter för småföretag. Dessa omfattande satsningar innebär 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser.

För Uppsala kommun innebär förslaget bland annat att vi får 131 miljoner i extra statsbidrag under en tvåårsperiod och cirka 1400 fler praktik- och utbildningsplatser. Till det kommer satsningar på en heltidsmiljard, traineepengar och rotavdrag för skolrenoveringar.