torsdag 3 juni 2010

Vem är Fia-Lotta?


En viktig fråga inför valet i Uppsala är bristen på förskoleplatser. Socialdemokraterna i Uppsala har tagit hjälp av Fia-Lotta, en modell av en liten flicka som står med ett plakat på magen med texten ”Jag får inte plats på dagis, därför står jag här”. Vi vill med Fia-Lottas hjälp uppmärksamma Uppsalaborna på förskolesituationen.

Vår plan var att i början av juni affischera runt om i kommunen med Fia-Lotta. Vi ansökte om tillstånd hos polisen, som man ska göra, när man vill affischera på offentlig plats. Polisen frågade kommunen, som avslog, och då gjorde även polisen det.

Vi ser nu till att Fia-Lotta kan få berätta om sitt budskap på andra sätt. Ni kommer att möta henne i S-medlemmars trädgårdar. Vi kommer att ha henne med på våra möten och låta henne berätta. Fia-Lotta får inte plats på dagis. Fia-Lotta får inte heller stå på offentlig mark. Jag kommer därför att ”adoptera” Fia-Lotta och ha henne med mig överallt där jag kan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar