torsdag 17 juni 2010

Ett gott liv i Uppsala

Det är en utmaning att utveckla Uppsala. Vi socialdemokrater vill bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Uppsala kommun under de närmaste 20 åren. Vi vill också att jämställdhet och barnens perspektiv blir vägledande i utvecklingen. För att det ska vara möjligt måste översiktsplanen för kommunen vara modern och förslagen framtidsinriktade och vassa. Idag presenterar vi rödgröna våra tankar i en artikel i UNT.
Ikväll debatteras Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun i fullmäktige. Vi rödgröna har visionen att Uppsala 2030 är klimatneutral och vi vill lyfta frågan om barnkonsekvensanalyser i arbetet med att förverkliga översiktsplanen.

Vi rödgröna vill öka kollektivtrafiken, minska andelen bilresor och satsa på cyklister och gångtrafikanter. Vi föreslår också att Uppsala ska investera i ett modernt spårvagnsnät.

När fler vill bo i Uppsala är det viktigt att vi politiker har en strategi för utbyggnaden. Vi vill koncentrera nybyggnation av fler villor och lägenheter till kransorter som ligger längs järnvägen och nära framtidens spårvagnsstationer. Vi vill bygga ett samhälle där många fler människor än i dag klarar vardagspusslet utan att bilen är absolut nödvändig.

Uppsala har en stark och klimatsmart framtid – men bara om vi planerar för den.

1 kommentar:

  1. Klimatfrågan känns precis som Svininfluensan väldigt 2009. Kan inte vi Socialdemokrater komma med något nytt och fräscht i år istället?

    SvaraRadera