onsdag 19 mars 2014

Efter SVT:s Uppdrag granskning - granska förskolan för att garantera kvalitet

SVT:s Uppdrag granskning gör idag ett allvarligt avslöjande om en privat förskola, Hälsans förskola, som har verksamhet i Stockholm och Uppsala. I reportaget framgår att förskolan endast ger barn knäckebröd och vatten till frukost och mellanmål, till och med till barn som knappt har fått tänder. Förskolan har ynka 9 kronor per dag och barn i budget till mat och på en förskola har föräldrarna själva gått in och köpt mellanmål så barnen får äta sig mätta. Uppdrag granskning har också mötts av beklämmande berättelser från föräldrar om för lite personal och blöta blöjor som lett till såriga barnrumpor. Det här är helt oacceptabelt!

Enligt SVT har Uppdrag granskning pratat med 25 personer som har arbetat eller arbetar på Hälsans förskola på olika nivåer. Vittnesmålen pekar alla på en allvarlig situation med för lite pengar till mat. Detta trots att förskolan gått med vinst flera år i rad – 2011 och 2012 gjordes en sammanlagd vinst på 8 miljoner kronor. Vinstjakt har gått före barnen.

Mediagranskningen har framför allt rört två av förskolorna i Stockholm. Men när så allvarlig kritik framkommer mot ett företag som även driver två förskolor i Uppsala behöver nu den borgerliga majoriteten omedelbart gå in och granska förskolan och kräva en insyn i verksamheten, något som bland annat UNT rapporterar om. Det går inte att avpolitisera dessa missförhållanden. Det yttersta ansvaret för den verksamhet som sker inom kommunen – på våra förskolor, skolor och äldreboenden – är politiskt. Den moderatledda majoriteten har under snart åtta års tid haft ansvaret för kontrollen av välfärdens verksamhet och måste försäkra oss om att barn inte far illa på samma sätt i Uppsala som på de förskolor som SVT har granskat.

Mångfald inom välfärden är positivt men det måste vara ordning och reda. Ansvariga politiker behöver ha bättre kontroll och ställa fler och tydligare krav på bemanning och kvalitet. Att tumma på kvaliteten och göra stora vinster på bekostnad av våra barns välmående är oacceptabelt, vilket också tydligt lyfts fram i Aftonbladets rapportering.

Som oppositionspolitiker är det mitt ansvar att granska den verksamhet kommunen bedriver. Och när uppgifter om den här typen av missförhållanden kommer till vår kännedom ser jag det närmast som tjänstefel att inte reagera. Att istället göra som Cecilia Forss (ansvarig politiker från Moderaterna) och endast slå ifrån sig berättigade frågor ger sken av en trött och maktfullkomlig majoritet. Uppsala behöver en ny politisk ledning.

söndag 2 mars 2014

Miljonviten

Under förra året dömdes Uppsala kommun till sanktionsavgifter på 5,2 miljoner kronor eftersom kommunen inte har ordnat boenden för funktionshindrade inom utsatt tid. Beloppet kan växa till 7,7 miljoner om alla domar från 2013 vinner laga kraft. Boendeplatserna gäller personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Ansvarig nämnd, dvs Nämnden för hälsa och omsorg (NHO), har enligt uppgift vidtagit de åtgärder och fattat de beslut som åligger nämnden för att få fram de bostäder man ser ett behov av. Men beslutet ska verkställas i en annan del av den kommunala organisationen och någonstans tar det stopp. Vitena måste betalas från NHO:s budget, som har ett beräknat underskott på ca 40-50 miljoner för innevarande år. Samtidigt har nämnden kostnader för ökade insatser i hemmen för dem som inte fått den bostad med det stöd de har rätt till.

Det är ett stort svek mot alla de som under lång tid väntar på det boende och det stöd de har rätt till. Och det är ett enormt slöseri med resurser, resurser som så väl skulle behövas för att förstärka de sociala insatserna, istället för att behöva betala dyra sanktionsavgifter.

Med anledning av ovanstående ställer jag och Eva Christiernin följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Ahlstedt (M) i en interpellation till kommunfullmäktige:

-Vad är din förklaring till den uppkomna situationen?
-Vilka åtgärder ska vidtas för att komma tillrätta med de strukturproblem som leder till sanktionsavgifter i mångmiljonklassen?
-Anser du att det är rimligt att NHO är ansvarig för att betala sanktionsavgifterna när deras beställningar inte verkställs?