torsdag 26 januari 2012

(S)tålmannen

Den senaste tiden har varit utmanande för Socialdemokraterna. Partiledningen, personifierad av partisekreterare Carin Jämtin, har genom ett genuint engagemang, klokskap och en omtanke för socialdemokratins framtid dock lyckats hantera ett exceptionellt läge. Det är positivt att Socialdemokraterna nu kan presentera en samlande ledare och därmed åter kunna utgöra den ledande kraften för fler jobb, ökad jämlikhet och en bättre användning av våra gemensamma skattemedel.

Stefan Löfven är ett bra val som partiledare. Han är en pragmatisk politiker med mycket goda ledaregenskaper och med ett starkt internationellt engagemang. Det känns både spännande och tryggt och jag tror att han har goda förutsättningar att leda en framtidsinriktad socialdemokrati.

Löfven står starkt i den socialdemokratiska traditionen att ta ansvar för både jobb och ekonomi. Det visade han inte minst under finanskrisen genom att bidra med konstruktiva lösningar som räddade många arbetstillfällen. Han förstår behovet av att ta tillvara på varje skattekrona för att förbättra för löntagarna, och att förskola, skola och sjukvård är en naturlig del av arbetslinjen.

söndag 22 januari 2012

Livstecken

Partiordförande Håkan Juholt meddelade igår att han avgår. Han gör det efter en period som har varit väldigt jobbig, för både partiet och för Håkan själv.

Vår partisekreterare Carin Jämtin säger att den period som vi socialdemokrater går igenom nu är den värsta krisen i partiets moderna historia. Det är en förtroendekris, där stödet för partiet har minskat kraftigt. Det är också en kris inom partiet. Det är tufft att vara socialdemokrat just nu och jag och många med mig känner en enorm frustration över att inte komma ut och få tala om vår politik.

I skrivande stund sitter partiets VU och sammanträder på 68:an, denna av media hårdbevakade adress... Dom diskuterar om processen för att välja en ny partiordförande. För nu måste vi samla oss och göra just det. Samtidigt fortsätter vår politikutveckling och arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram. Vi ska se till att socialdemokratin står stark i svensk politik. Alla som vill bidra är välkomna i det arbetet!

Socialdemokratin har varit framgångsrik när vi har stått för ett framåtsyftande samhällsbygge till nytta för väldigt breda grupper i samhället. Sverige är inte färdigbyggt. Vi måste våga tänka stort och modigt. Det gäller på riksplanet, men också i landsting och regioner. I Europaparlamentet. Och i Uppsala kommun.

Vi är Sveriges största parti med över 100 000 medlemmar. Det är vår styrka. Vi måste fortsätta utveckla socialdemokratin och utforma det politiska alternativ som vårt land förtjänar.

Socialdemokratin har framtiden för sig. Vi skapar den nu. Ryktet om vår död är kraftigt överdrivet.

fredag 20 januari 2012

Fadime

Imorgon är det tio år sedan Fadime Sahindal mördades. Det uppmärksammas i manifestationer över hela Sverige. I Uppsala kommer vi bland annat inviga en park i Fadimes namn.

Fadimes livshistoria lämnar ingen oberörd. Det har berört mig och så många andra i hjärtat.

Fadime var en modig och engagerad kvinna med ett stort hjärta och hon älskade. Och det var på grund av kärleken till det familjen sa var ”fel” man som Fadime mördades. I en tidvis kall och hemsk värld är det ändå på något sätt hoppfullt att gränslös kärlek kan vara så stark att man trotsar allt – till och med sin egen familj.

Jag beundrar Fadimes mod. Hon höll inte tyst utan berättade öppet om sin situation. Hon visade att det går att ta strid och visade hur viktigt det är med frihet. Mordet på Fadime sätter fortfarande fokus på den utsatta situation som många unga invandrartjejer lever i.

Fadime har många systrar. Det är viktigt att vi inte glömmer dem. Alla ni som sitter på socialkontor, som sitter på polisstationer, som är lärare på skolor eller grannar. Alla vi som ser Fadimes systrar – vi måste bry oss.

måndag 16 januari 2012

Domaren dömer

Det är uppenbart att det finns frågetecken kring det som hände vid Fyrishov i samband med Storvretacupen då en pappa rapporterats ha lämnat sin son ensam i kylan för att ta sig hem till Stockholm. Men oavsett vad som har hänt har händelsen utlöst en mycket viktig debatt om barns idrottsutövande och föräldrars press på sina barn och på det utomordentligt dåliga omdöme många föräldrar besitter i samband med kanske framför allt matcher och tävlingar.

Att barn utövar idrott är jätteviktigt! Det är bra för hälsan och barnens utveckling och det ger glädje och kamratskap. Men vi föräldrar måste ta vårt ansvar och låta idrottsledarna leda träningen och domarna att döma matcherna och låta barnen träna, tävla, utvecklas och ha kul - på sina villkor.

torsdag 12 januari 2012

Uppryckning krävs i styrningen för hållbar utveckling

Vi Socialdemokrater efterlyser ett större politiskt engagemang, en tydligare styrning och en bättre uppföljning av kommunens arbete för hållbar utveckling. I en motion till kommunfullmäktige presenterar vi idag två konkreta förslag för hur Uppsala kommun på ett bättre sätt kan styra för en hållbar utveckling. Den ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen i Uppsala kräver en uppryckning. Vi vill:


1) Vässa kommunens hållbarhetspolicy och utveckla uppföljningen i det årliga hållbarhetsbokslutet. I detta arbete vill vi involvera medborgarna, näringslivet och universiteten.


2) Se till att inte bara de ekonomiska konsekvenserna av varje beslut ingår som en obligatorisk del av beslutsunderlaget i kommunfullmäktige utan att man även ska ta hänsyn till de sociala och miljömässiga konsekvenserna inför alla beslut.


Carl Lindberg skriver i dagens UNT om motionen och vikten av att lyfta denna fråga. Läs artikeln här.


Uppsala har allt att vinna på att ta täten i arbetet för en hållbar utveckling. Inte minst för att det är där många av de nya jobben kommer att växa fram. I Uppsala har vi kunskaperna. Vi har tekniken. Vi har resurserna. Låt oss använda dem!

onsdag 11 januari 2012

Allt fler barn berörs av vräkning

Under förra året berördes 663 barn av vräkning, en ökning med 5 procent jämfört med 2010. Det visar ny statistik från Kronofogden. Detta trots att det är ett av målen i regeringens hemlöshetsstrategi att inga barn ska vräkas. Läs mer här.

Det är helt oacceptabelt att barn tvingas lämna sina hem. Barnen har rätt till en trygg boendemiljö och möjlighet till ett socialt liv och skolgång utan ständiga uppbrott.

"Nu måste barnens skydd stärkas genom åtgärder på både kommunal och nationell nivå", säger Barombudsman Fredrik Malmberg.

Jag håller helt med honom. Förebyggande insatser måste stå i fokus och både förändringar i lagstiftningen och insatser i kommunerna krävs.

Uppsala kommun har faktiskt antagit en nollvision mot vräkningar av barn. Trots det har 31 barn vräkts sedan 2008. Jag har i en interpellation till kommunfullmäktige lyft denna fråga, för att efterhöra vad den borgerliga majoriteten avser göra.

Jag kan inte acceptera dessa vräkningar - kan du?

söndag 8 januari 2012

Redo för vårterminen

Att ledighet alltid ska gå så fort! Jul- och Nyårshelgen har varit härlig med mycket läsning, lek, film och god mat. Flera promenader och grillning vid havet har vi också hunnit med.

Två debattartiklar har jag också fått publicerade och förhoppningsvis lästa! Den första med Mikael Damberg i UNT den 27 december om situationen i gymnasieskolan. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt och då är förskolan och skolan den viktigaste grunden att bygga på. Vi socialdemokrater menar att investeringar i utbildning är den viktigaste investering vi kan göra. Regeringen prioriterar på motsatt sätt. Drygt 5 miljarder kronor nästa år går till att sänka krogmomsen. Socialdemokraterna väljer istället att investera 5 miljarder i utbildningssystemet. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant av utvecklingen även imorgon. Då måste vi göra de ansvarsfulla investeringar som framtiden kräver. Vi tänker använda varenda skattekrona rätt för att säkra framtidens tillväxt och välfärd.

Den andra har jag skrivit i dagens UNT tillsammans med Vivianne Macdisi och den handlar om barns tandhälsa. Att grundlägga goda matvanor och bra tandstatus i tidig ålder är en nyckel till en mer jämlik hälsa för alla barn. Skillnaderna i tandstatus och hälsa mellan barn från olika socioekonomiska miljöer är stora, vilket tyder på att det behövs krafttag från samhällets sida. Vi vill sätta ett särskilt fokus på vikten av att folktandvården släpps in i skolorna och bereds tid att arbeta med de ungas tandhälsa.

Imorgon börjar "vårterminen". Nu har jag laddat batterierna och är redo att köra stenhårt igen. Målet är klart. Val(s)eger 2014!