söndag 31 januari 2010

Jämställdhet - en demokratifråga

Jämställdhet är som Mona Sahlin så riktigt påpekade i partiledardebatten ikväll en demokratifråga. Det handlar om rätten till heltid och att få bort osakliga löneskillnader. Det handlar om att män och kvinnor ska ha lika möjligheter till inflytande både i samhället och över sina egna liv. Jämställdhet förutsätter en hög kvalitet i barnomsorgen och att föräldrar delar på ansvaret för sina barn både under föräldraledigheten och när barnen börjar på förskolan. En rödgrön regering och en rödgrön majoritet i Uppsala kommun kommer driva jämställdhetsarbetet stenhårt. Det är en fråga om demokrati!

söndag 24 januari 2010

Nationellt centrum för kvinnofrid


Jag besökte nyligen Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Det är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK har som uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser nödvändig.

NCK och dess föregångare, Rikskvinnocentrum, är resultatet av ett fantastiskt arbete av Gun Heimer och hennes medarbetare samt engagerade politiker som Ingrid Andersson, Mats O Karlsson och Margot Wallström.

tisdag 19 januari 2010

Superveckan 20-31 januari

Valåret 2010 inleds med en supervecka. Den 20-31 januari möts Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i debatter och dueller vid hela fyra tillfällen. Intresset från media kommer vara stort och det är en bra möjlighet att nå ut med vår politik och visa på bristerna i regeringens politik.

För i borgarnas Sverige utförsäkras nu sjuka. Barn, pensionärer och sjuka får betala för krisen. Generationer ställs mot varandra. Det blir dyrt för Sverige.

Det går att prioritera på ett annat sätt. Vi socialdemokrater sätter jobben före stora skattesänkningar. För klarar vi jobben, så växer ekonomin och då kan vi utveckla välfärden.

Heja Mona!

måndag 11 januari 2010

Långväga besök

Den här veckan besöker Michael Rachlis, läkare och en av de främsta experterna på Kanadas sjukvårdssystem och rådgivare till Kanadas Hälso- och sjukvårdspolitiker, Sverige. Idag har han fått träffa och diskutera med företrädare för Akuten, Hemvårdsenheten, en vårdcentral samt ansvarig utvecklare för den elektroniska patientjournalen. Det har varit en härlig dag med många intressanta diskussioner.

Imorgon fortsätter Michaels besök med bland annat möte med S-gruppen i SKL och under onsdag och torsdag är han med oss när S-ledningarna i Sörmland, Östergötland, Västmanland, Örebro och Värmland kommer till Uppsala och Wiks slott. Vi kommer där samtala om socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik efter partikongressen i ett både nationellt och internationellt perspektiv samt ladda inför valåret 2010!

fredag 8 januari 2010

Gott Nytt Valår!

Nu har vi hunnit en vecka in på det nya året och vardagen med jobb och dagis är redan här igen. Att det alltid går så fort! Men julledigheten har varit underbart skön med mycket lek, pyssel och pulkaåkning.

När vi nu har gått in i 2010 är fokus förstås på valet. Det är inte mer än en graviditet bort. Alltså ungefär 9 månader. Det kommer bli en mycket spännande tid som vi har framför oss och förberedelserna är i full gång. Det fördjupade samarbetet med MP och V fungerar väldigt bra och på Nyårsafton publicerade UNT den första gemensamma debattartikeln av oss blivande kommunalråd. Vi skriver om barnen, jobben och klimatet. Och inte minst om solidariteten.

En annan fråga som är aktuell just nu skriver Erik Pelling om i dagens UNT, och det handlar om arenor i Uppsala. Det finns många olika idéer och viljor i den här frågan, men precis som Erik skriver är det viktigt att en lokalisering till Studenternas övervägs och utreds ordentligt när nu planerna under våren ska konkretiseras.

Valrörelsen sätter nu igång. Gott Nytt Valår!