måndag 3 maj 2010

Rödgrön budget

Idag presenterades det rödgröna budgetförslaget. Det är den 16:e gemensamma budgeten som de rödgröna på riksplanet har tagit fram. Det är ett förslag som leder till fler jobb, bättre kvalitet i välfärden, en grön omställning, minskade klyftor och ökad jämställdhet. Det är en ny färdriktning för hela Sverige. Budskapet är tydligt: full sysselsättning, välfärd före nya stora skattesänkningar och starka offentliga finanser.

Sveriges konkurrenskraft måste stärkas, bland annat genom att bygga ut högskolan, förstärka arbetsmarknadsutbildningarna och sänka arbetsgivaravgifter för småföretag. Dessa omfattande satsningar innebär 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser.

För Uppsala kommun innebär förslaget bland annat att vi får 131 miljoner i extra statsbidrag under en tvåårsperiod och cirka 1400 fler praktik- och utbildningsplatser. Till det kommer satsningar på en heltidsmiljard, traineepengar och rotavdrag för skolrenoveringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar