torsdag 16 december 2010

Kommentar om den bristande personalsituationen i demensvården

Socialdemokraterna i Uppsala kommun kommenterar idag den bristande personalsituationen i demensvården. Vår slutsats - Inför minimibemanning och offentliggör vilka vårdboenden som brister i bemanning.

På Äldrenämndens sammanträde i september krävde vi Socialdemokrater en granskning av personalsituationen på vårdboenden med demensinriktning. Detta med anledning av nationella larmrapporter från demensvården i media. Äldrekontoret har nu slutfört kartläggningen som visar på allvarliga brister i bemanningen. Ensamarbete förekommer i flertalet verksamheter och vårdavdelningar lämnas ibland (främst nätter) tomma och utan tillsyn. Granskningen visar att det på flera avdelningar förekommer att en medarbetare har ansvar för upp till tio boenden under dagtid flera timmar i sträck. Uppgifterna om vilka vårdboenden som brister i bemanningen har inte offentliggjorts av Äldrekontoret

Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna som framkommer i Äldrekontorets granskning av personalsituationen på vårdboenden med demensinriktning. Nu har vi det svart på vitt: De lägstaprisupphandlingar som den borgerliga majoriteten använder sig av i äldreomsorgen har lett till att säkerheten och tryggheten i omsorgen om personer med demens har äventyrats. För oss Socialdemokrater är detta en oacceptabel situation och därför ber vi nu den borgerliga majoriteten att upphöra med besparingarna i vården för de allra svårast sjuka äldre.

Vi Socialdemokrater har drivit att riktlinjer för minimibemanning ska införas på framförallt vårdboenden med demensinriktning. Därför är det bra att Äldrekontoret nu lägger fram ett förslag till beslut om att införa riktlinjer för bemanningen som bland annat säger att antalet personal vid demensenheter ska anpassas till de boendes behov och vara minst två personer under dag- och kvällstid. På nämndens sammanträde i nästa vecka kommer Caroline Andersson, tillträdande 2:e vice ordförande i äldrenämnden (S), också att kräva att riktlinjerna följs upp genom oanmälda besök ute på vårdboendena för att säkerställa att de efterlevs i praktiken. Hon kommer också att kräva att uppgifterna om vilka vårdboenden som brister i bemanningen offentliggörs. Uppsalaborna har rätt att veta hur kvaliteten i äldreomsorgen ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar