torsdag 17 december 2009

Eeh...Egardt

Peter Egardt heter han, vår nya landshövding som tillträder i april nästa år. Det blev alltså ytterligare en moderat på posten, Egardt är gammal statssekreterare från regeringen Bildt.

Vem är han då? Jag känner honom endast till namnet (och knappt det) och mina källor säger detsamma - namnet känner man till men något närmare känner man honom inte. Men idag är Egardt vd för Stockholms Handelskammare och därmed har han väldigt goda kontakter med näringslivet. Han blir en viktig kugge när vi ska utveckla vårt kunskapsintensiva näringsliv i länet.

Välkommen till Uppsala län Peter!

onsdag 16 december 2009

Snö, snö, snö

Situationen på akuten på Akademiska sjukhuset är väldigt ansträngd just nu. Många patienter väntar på hjälp till följd av olyckor orsakade av vinterväglaget. Själv hade jag himla tur igår. Cyklade omkull - trots dubbdäck - men klarade mig med ett blodigt smalben och ett otäckt blåmärke på knät. Jag är väldigt tacksam att benen höll!

måndag 14 december 2009

Moderaterna blandar bort korten

I dagens UNT anklagar Cecilia Forss (M) oss socialdemokrater för att vara emot tillväxt och att agera motstridigt i olika infrastruktursatsningar. Hon är helt fel ute. Att så tydligt försöka blanda bort korten visar bara på moderaternas önskan att dölja sitt eget agerande i frågan.

Förbättringar på Dalabanan som nämns i artikeln ska göras helt med statliga medel, där vi genom Regionförbundets länstransportplan har möjlighet att prioritera mellan olika satsningar. Medfinansiering i planskilda korsningar är ett tydligt exempel på när statligt ansvar (järnvägsstrukturen) och kommunalt ansvar (vägnätet) korsar varandra (!) och båda parterna måste hitta en samverkanslösning.

Citybanan är ett oerhört viktigt infrastrukturprojekt men det är ett statligt ansvar att finansiera genomförandet. Den moderatstyrda regeringen skyller på att pengar saknas och om inte projektet ska läggas i malpåse måste lokala politiker besluta och gå in med stora satsningar. Men pengar saknas inte - regeringen använder dom istället för att genomföra stora skattesänkningar för de rika.

En motfråga till Cecilia Forss är given. När kommunen går in och tar på sig ett statligt finansieringsansvar, var tar ni pengarna ifrån. Ska dagisgrupperna bli ännu större eller lärarna ännu färre? Eller ska skatten höjas?

måndag 7 december 2009

Klass och sjuklighet

I Läkartidningen, nr 48, redovisas en studie som analyserat sambanden mellan olika gruppers socioekonomiska status och deras vård- och läkemedelskonsumtion. Resultaten är tydliga. Gruppen med lägst socioekonomisk status hade den högsta läkemedelskonsumtionen och även de högsta vårdkostnaderna såväl vad gäller primärvård som övrig sjukvård.

Studien beskriver också ett exempel från en vårdcentral i Östergötland vars listade i genomsnitt hade den lägsta socioekonomiska nivån i länet. Resultatet påvisar att vårdcentralen har ett socioekonomiskt motiverat behov av en ökning av den ekonomiska ersättningen med 17 procent för vård och 7 procent för läkemedel. Det vill säga om man nu vill fördela resurserna efter befolkningens behov. Det är ingen tvekan om vad vi rödgröna vill - men den borgerliga majoriteten i såväl Uppsala som Östergötland har valt en annan väg.

lördag 28 november 2009

S-laget, del 2

Nu har partidistriktets valkonferens utsett våra socialdemokratiska kandidater till riksdag- och landstingslistorna. Riksdagslistan toppas av Thomas Östros och Agneta Gille, följt av två nykomlingar i det här sammanhanget Pyry Niemi från Håbo och Lena Sommestad, Uppsala. Pyry har jag jobbat nära i landstinget och jag är jätteglad att han med en tredjeplats "sitter säkert".

På femteplatsen blev det sluten omröstning mellan Roger Lamell, Östhammar, Rezene Tesfazion, Uppsala och Lars Skytt, Älvkarleby. Diskussionens vågor gick höga inför omröstningen som dock utföll med en tydlig majoritet för Roger Lamell. Med honom får Norduppland en bra kandidat och med hans fackliga förankring stärks också det facklig-politiska samarbetet inför valet. Stort grattis Roger!

Sexa på listan är Erica Wallin, Tierp och på sjundeplatsen återfinns Rezene Tesfazion. Det är sammantaget en mycket stark lista som bäddar för en väldigt spännande valrörelse med sikte på regeringsskifte.

Till landstingsrådskandidater utsågs Börje Wennberg och Vivianne Macdisi. Det känns jättebra! Dom kommer utgöra ett fantastiskt bra team och leda landstingsgruppen och förhoppningsvis landstinget på ett alldeles utmärkt sätt.

torsdag 26 november 2009

Ett modernt politiskt ledarskap

Mossigt och omodernt! Så vill jag sammanfatta vissa av kommentarerna efter att kommunalrådet Karolina Hilding (FP) meddelat att hon slutar efter valet 2010. Direkt efter hennes tillkännagivande kom dom i mitt tycke oförskämda kommentarerna om att det krävs 80-90 timmars arbetsvecka om man ska vara kommunalråd och man ska "synas jämt".

Det är svårt att sätta en gräns mellan det som krävs för uppdraget i sig och det politiska engagemang som man brinner för, och alla heltidspolitiker lägger ner många timmar i veckan inkluderat alla direkta arbetsuppgifter och alla kvälls- och helgmöten. Men det viktiga är att vi inte ställer orimliga krav på oss själva eller varandra.

För att uppnå våra politiska mål är det väsentligt med en god ledning och styrning. Och det kräver sin man eller kvinna! Ledarskap handlar för mig om att vara tydlig, lyhörd och att föra en dialog. Det handlar om att bygga ett starkt och bra lag där alla får växa och där vi tillsammans delar på arbetsuppgifterna. Ledarskap för mig handlar också om att vara en bra förebild, och det tycker jag inte man är om man jobbar 90 timmar i veckan, oavsett om man har familjeansvar eller inte.

Jag är socialdemokrat och feminist. Jag vill driva en jämställdhetspolitik som flyttar fram positionerna. Vi är två småbarnsföräldrar som tar över ledningen för socialdemokraterna i Uppsala kommun nästa år. En man och en kvinna. Vi är båda av den övertygelsen att vi kan kombinera ett gott politiskt ledarskap med att vara dom bästa föräldrar som finns. Det är vad vi menar med ett modernt politiskt ledarskap!

tisdag 24 november 2009

Budgetfullmäktige

Landstingsfullmäktige har nu haft en budgetdebatt i dagarna två. Det har varit en bra debatt som visat på de stora skillnaderna i landstingspolitiken.

Det är intressant att notera att moderaterna på område efter område börjar använda sig av ett traditionellt socialdemokratiskt språkbruk. Erik Weiman (M) talar om vikten om jämlik vård samtidigt som han genomför en politik som leder åt helt motsatt håll. Det handlar inte om att ha privata utförare eller inte, utan om de styrsystem som landstinget har. Den borgerliga landstingsmajoriteten har infört ett ersättningssystem som inte tar hänsyn till vårdtyngd eller socioekonomi. Ger man samma ersättning till alla blir det inte jämlikt eftersom vi har olika behov. Vidare har de infört fri etablering som innebär att landstinget avsäger sig ansvaret för var etableringarna av vårdutbudet i länet finns. Det är i stället de privata vårdföretagen som avgör var de vill etablera sig. Det gör förstås inte vården mer jämlik i länet - utan tvärtom medför det större orättvisor.

Vi rödgröna vill bland annat investera i folkhälsa och Hälsocentraler, ge primärvården ekonomiska möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag som första linjens vård, vi vill utveckla kollektivtrafiken och satsa på det viktigaste vi har - barnen!

Med mindre än ett år till valet 2010 är alternativen mycket tydliga inom hälso- och sjukvårds­politiken. Valet kommer att stå mellan en behovsstyrd, solidarisk sjukvård eller en borgerlig marknadsorientering. Det kommer att stå mellan en hälso- och sjukvård som satsar på förebyggande insatser och en allians som ser hälsan som en privatsak.

torsdag 19 november 2009

Lång och trogen tjänst

Jag hade ikväll den stora äran att vara med och representera landstinget på årets förtjänstteckenutdelning och efterföljande middag. Och det är verkligen en högtidsstund när alla fantastiska medarbetare och förtroendevalda som arbetat så länge för landstingets räkning hyllas. Tack för er insats!

torsdag 5 november 2009

Rapport från en sjuksäng

Jaha, då har man alltså troligtvis fallit offer för Den Nya Influensan. Namnkombinationen får mig osökt att tänka på Dom Nya Moderaterna. Gemensam nämnare? En farsot som plågar Sverige!

Men skämt åsido. Kul är det inte här. Och troligtvis är barnen sjuka också. Vi hann insjukna innan vi kom fram i de enorma vaccinationsköerna, det enda positiva är att nu kanske vi slipper stå där igen. Men arrangemanget kring vaccineringen känns inte helt optimalt om man så säger...

Något annat jag fått lära mig idag är att Apotekets datasystem kan krascha helt och hållet. När jag äntligen orkade ta mig dit för att få tag på medicin som ska underlätta andningen. Så det blev till att gå hem tomhänt.

En politisk händelse har i alla fall trängt igenom feberdimmorna härhemma och det är att Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala förkastat det hårt kritiserade förslaget till ny ersättning för 15-timmars barnen. Det känns jättebra. Hade förslaget blivit verklighet hade det helt slagit undan förutsättningarna för förskolorna att bedriva en pedagogisk verksamhet.

fredag 30 oktober 2009

Rapport från kongressen

Dag tre på kongressen och stämningen är jättebra. Vi har under dagen diskuterat och fattat beslut i många viktiga frågor. Frågorna spänner över alla politikområden och idag har vi bland annat behandlat skolfrågor, ungdomsfrågor och klimat- och miljöfrågor.

Politiken som mejslas ut, först i temagrupper och sedan i plenum, är en kraftfull och framtidsinriktad politik. Med den i ryggen går vi till val nästa år för ett mer solidariskt Sverige där vi sätter jobben främst och barnen i centrum.

torsdag 29 oktober 2009

Årets viktigaste inrikespolitiska händelse

Nu har årets viktigaste inrikespolitiska händelse startat! Den Socialdemokratiska jobbkongressen invigdes igår av vår partiordförande Mona Sahlin.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har utanförskapet ökat med 70 000 personer och klyftorna i Sverige växer. På tre år har andelen barn som växer upp i fattiga familjer ökat med 50 procent. Det är inte anständigt vårt välfärdsland

Vi socialdemokrater har en politik som bottnar i solidaritet och menar att jämlikhet är en förutsättning för frihet.

Det besked vi skickar från kongressen är glasklart. Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi viker inte en tum - arbete åt alla!

tisdag 27 oktober 2009

Min kära kusin - A Raising Star

Jag är så himla stolt! Min kära "lilla" kusin Emil är på väg att bli något riktigt stort! Jag ska berätta från början. Emil och jag (med varsin syster) är uppvuxna i Sala där våra familjer bodde väldigt nära varandra och umgicks jämt. Min mamma och hennes syster stod väldigt nära varandra och vi fyra barn var som syskon. Att min moster var ensamstående mamma gjorde än mer att vi tydde oss till varandra i familjerna.

När min moster Gunilla sedan dog i cancer 2001 var det en enorm chock och sorg som drabbade oss alla, speciellt Emil som då bara var 21 år. Det blev väldigt tomt efter Gunilla. Hon var fylld av glädje och energi, aktiv överallt och ägnade sitt yrkesverksamma liv åt att jobba med förståndshandikappade. Alla älskade Gunilla.

Men Emil har något alldeles speciellt, och han är så stark! Han kämpade på trots allt, lyckades komma in på scenskolan i Stockholm och gör nu succé på Uppsala Stadsteater i bland annat Knutby, Palme och Den Metrosexuelle Mannen.

Emil är nu nominerad till utmärkelsen Rising Star som delas ut i samband med Stockholm filmfestival. Hur det går med den här utmärkelsen får vi veta i november då vinnaren utses - men för mig är han redan en stjärna. Min lilla kusin är STOR.

onsdag 21 oktober 2009

Moderaternas brist på helhetssyn

Vad är det med moderaterna och deras brist på helhetssyn egentligen? I en intervju i Radio Uppland framgår det att friskolorna kommer att överkompenseras på grund av ett förslag från den borgerliga majoriteten med Cecilia Forss (M) i spetsen. Pengar som tidigare varit öronmärkta och gått till skolhälsa och småskolor på landet ska nu fördelas ut lika till alla skolor. Det är idag den kommunala skolverksamheten som driver den här verksamheten och friskolorna kommer alltså bli kompenserade för verksamhet som de inte bedriver. Och skolorna på landet och skolhälsan kommer få ännu tuffare villkor än idag. Forss säger själv att hon vet inte hur man bäst använder pengarna inom skolan. Jag håller helt med!

tisdag 13 oktober 2009

Förvaring - eller en förskola värd namnet?

En av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater inför valet nästa år är att minska barngrupperna inom förskolan. Vi har i Uppsala många fantastiskt fina förskolor och pedagogerna är hängivna eldsjälar som tar hand om det viktigaste vi har - våra barn. Men dom har en oerhört tuff arbetssituation och den blir tuffare och tuffare.

Under den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun har barngrupperna blivit större. Sätter man sig sen in i hur en dag på dagis ser ut och hur personalens scheman läggs så blir siffrorna än värre. Ett exempel kommer här. Barngruppen har 20 barn som är mellan 1-4 år på 2.75 personal. Med planering och övriga personalmöten inplanerade blir resultatet att från klockan 13.00 varje dag finns endast 2 vuxna kvar på 20 barn! Det är den verklighet som barnen har.

Till det vill nu den borgerliga majoriteten lägga till ännu fler barn! Någon har kläckt idén att "vi låter 15-timmars barnen (barn till arbetslösa eller föräldralediga) gå omlott", dvs ett barn går på förmiddagen och det andra på eftermiddagen och på så sätt delar de på en plats. Det helt utan att betänka att i princip all pedagogisk verksamhet sker under förmiddagstid då det finns lite mer personal och barnen är pigga. De barn som skulle komma på eftermiddagen skulle komma till dagis då många kompisar sover middag och det skulle förstås även innebära att de fåtal personal som är kvar under eftermiddagen får ännu fler barn att ta hand om. För tanken om att låta barnen gå omlott handlar förstås om att spara pengar och man kommer inte kunna ta in fler personal för att klara situationen på eftermiddagarna.

Andra nackdelar med ett omlottsystem är att hela barngruppen aldrig är samlad och att det är väldigt svårt att förutsäga barngruppens storlek. När den föräldralediga börjar jobba eller den arbetslösa får ett jobb har barnet rätt att gå heltid igen och då finns det helt plötsligt för många barn i gruppen. Vad är planen då?

Det gäller att se igenom siffrorna och statistiken och se vad det handlar om, det värdefullaste vi har - våra barn.

måndag 12 oktober 2009

Hedersdoktor vid Uppsala Universitet får Nobelpris i ekonomi

Elinor Ostrom, amerikansk statsvetare och ekonom samt hedersdoktor vid Uppsala universitet tilldelas årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. Elinor Ostrom är den första kvinnan som får ekonomipriset och hon får det för sina studier av hur vi förvaltar våra gemensamma tillgångar och hur människor lär sig att samarbeta. Enligt Kungliga vetenskapsakademien har Ostrom utmanat den konventionella uppfattningen att gemensam egendom missköts och därför borde privatiseras eller regleras av centrala myndigheter.

Det är väldigt roligt att äntligen en kvinna tilldelas priset och det för synnerligen intressant och viktig forskning att ta till sig!

måndag 5 oktober 2009

S-laget

Ikväll klubbade representantskapet kommunfullmäktigelistan som vi går till val på nästa år och vi valde också våra gruppledare till nämnder och bolag. Det socialdemokratiska laget börjar alltså utkristalliseras alltmer. Och det är ett starkt lag med en bra blandning av erfarenhet och förnyelse och mycket engagemang. Nu börjar valrörelsen på allvar. Det är mindre än ett år kvar. Nu ger vi järnet!

torsdag 1 oktober 2009

Grattis Maria


Idag blev resultatet från Miljöpartiets medlemsomröstning klart. Det blev ett tydligt utslag i valet till kommunalråd i Uppsala kommun där Maria Gardfjell vann en majoritet av rösterna. Grattis Maria och grattis Miljöpartiet! Med Maria får Miljöpartiet en kompetent, stark och drivande företrädare. Tillsammans med Ilona Zatmari Waldau (V) ska vi nu göra allt för att få väljarnas stöd för en Röd-Grön majoritet i Uppsala. Jag säger bara - Kvinnor Kan!

tisdag 29 september 2009

En dold agenda?

Den borgerliga majoriteten i landstinget presenterar återigen förslag i sista minuten som gör arbetssituationen för fritidspolitiker näst intill omöjlig. Hur ska man på ett seriöst sätt kunna sätta sig in i viktiga frågor innan beslut fattas när ingen tid finns till det? Lägg också till att ingen analys finns om förslagen.

Vad är det då för förslag? Ett handlar om att göra Enköpings lasarett till en intraprenad. Vad betyder det? Det kan inte heller majoriteten förklara, det finns nästan lika många tolkningar som det finns borgerliga politiker. Vi får hoppas att det klarnar till fullmäktige i november.

Sen har vi vårdcentralerna i Nyby och Öregrund. Dom föreslås bli avknoppningar á la Stockholmsmodellen. I Stockholm förklarades hanteringen i efterhand som olaglig eftersom försäljningen skett till underpris. Det gäller alltså att hitta rätt marknadspris i Uppsala vilket inte kan vara en lätt uppgift. Om avknoppningarna ska ske enligt LOVen måste troligen landstinget lägga ner verksamheten, sälja skylten och "goodwillen" och sen hoppas att etablering sker enligt vår antagna Regelbok. Det är många frågetecken som återstår att rätas ut.

Till sist - eventuella sammanslagningar (läs nedläggningar) av vårdcentraler. I sista stund ändrades förslaget igår att slå samman Fålhagen med Samariterhemmet. En av anledningarna sas vara det faktum att Fålhagen har ett hyreskontrakt som löper tre år fram i tiden. Den uppgiften har funnits i handlingarna hela tiden. Man måste också fråga sig om inte förslaget att utreda sammanslagning av Luthagen och Kungsgärdet har något att göra med att intresse finns från privat håll att starta en verksamhet på Götgatan? Vems intressen den borgerliga majoriteten går till mötes är fullständigt uppenbart.


Jag har placerat min blogg i Uppsalabloggkartan.se!

torsdag 24 september 2009

Utmanarrätt eller Hur kunde det gå så fel?

Klockan tre idag sammanträder Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun och man ska då behandla den rekordstora utmaningen av barnomsorgen i centrala staden. Totalt vill det privata företaget Helianthus driva åtta förskolor och tre förskolebussar med cirka 500 barn, en verksamhet som omsätter runt 50 miljoner kronor i dag.

Ingen som helst konsekvensanalys finns med i beslutsunderlaget till dagens sammanträde. Förslaget från den borgerliga majoriteten är att anta utmaningen och då kommer en jätteprocess inledas som helt kommer vara inriktat på upphandlingsfrågor. Den kontinuerliga kvalitetsutveckling som förskolorna idag arbetar med kommer helt att skymmas av arbetet med utmaningen. Till det ska också läggas den oro som självklart både barn, föräldrar och personal känner.

Idag finns det en bra mix av kommunala och privata förskolor i centrala staden vilket ger familjer möjlighet att välja den verksamhet som passar dom bäst. Skulle utmaningen leda till att de utmanade förskolorna upphandlas i privat regi försvinner i princip möjligheten att välja en kommunal förskola. Alla som har barn vet att närheten till förskolan är jätteviktig. Det är inget seriöst alternativ att behöva åka en lång väg för att ta sig till en kommunal förskola.

Det finns också ett högt tryck på fler platser inom barnomsorgen. Helianthus är välkomna att starta egna nya förskolor i Uppsala. Varför den borgerliga majoriteten vill slumpa bort den egna verksamheten som är väldigt populär och har erkänt hög kvalitet är ofattbart.

Oppositionen i Barn- och ungdomsnämnden kommer rösta emot förslaget. Om det är barnens bästa man har för ögonen borde majoriteten instämma i avlagsyrkandet!

tisdag 22 september 2009

En oansvarig politik

Nu har så regeringens budgetproposition presenterats. Man kan konstatera att för tredje budgeten i rad justerar regeringen upp prognoserna för arbetslösheten och ned prognoserna för jobben. Jämfört med andra länder ökar arbetslösheten i Sverige snabbare och är nu högre än EU:s genomsnitt. Sverige halkar efter men regeringen lägger ändå inte om politiken. Trots att underskotten i de offentliga finanserna blir över 100 miljarder kronor nästa år sänks skatten med 10 miljarder kronor. Det är fortfarande bara samma gamla skattesänkningar som genomförs som inte leder till fler jobb. Tvärtom. Regeringens politik fungerar inte!

Pengarna som kommer till kommunerna och landstingen är ett nödvändigt tillskott som vi från S-gruppen i SKL kämpat för. Men det är endast ett tillfälligt bidrag under 2010 så kommunsektorn får inte det långsiktiga besked som så väl behövs. Kostnadsanpassningarna måste alltså fortsätta bara för att Anders Borg under valrörelsen nästa år ska kunna dela ut mer pengar. Det är en högst oansvarig politik.

måndag 21 september 2009

En öppen folkkyrka


Igår promenerade jag med min dotter till Vindhemskyrkan och röstade i Kyrkovalet. Det är ett val som ger mersmak. Socialdemokraterna är fortsatt det absolut största partiet och de rödgröna partierna går tydligt framåt i kyrkovalet, medan de borgerliga backar med 7 mandat. Socialdemokraterna har återigen lyckats bedriva en folkrörelsekampanj med tusentals aktiva valarbetare runt om i hela Sverige och det har gett resultat. Socialdemokraternas idé om en öppen folkkyrka känns extra stark för mig just i Vindhemskyrkan där jag tillbringat mycket tid på en helt fantastisk Öppen Förskola.

Att promenera till vallokalen med barn igår påminde mig också om mötet utanför vallokalen när vi i juni röstade i EU-valet. Endast folkpartiet hade där en valsedelsutlämnare (som nu är EU-parlamentariker) som lämnade en valsedel till min då fyra och etthalvt årige son som verkade intresserad. Han tittade då länge och noggrant på valsedeln, men lämnade sedan tillbaka den och sa med eftertryck att "Den här vill jag inte ha". Klockrent! Helt utan instruktioner från mamma vill jag tillägga.


fredag 18 september 2009

Ett rödgrönt samarbete

Idag presenterade jag tillsammans med Ilona Szatmari Waldau (V) och Niclas Malmberg (MP) de första stegen för en gemensam rödgrön politik för Uppsala. Vi är ett tydligt alternativ till den nuvarande borgerliga majoriteten.

Under nästa mandatperiod vill vi satsa på mindre barngrupper och fler personal i förskola och skola. Vi menar också att de nuvarande regerna för etablering av fristående skolor måste skärpas. För att främja en aktiv fritid och ökad delaktighet för barn och unga vill vi bland annat starta ett projekt som är inriktat på integration och tidiga insatser samt höja stödet till barn- och ungdomsverksamhet.

För äldre vill vi utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att arbeta förebyggande och förhindra social isolering och öka medbestämmandet över innehållet i hemtjänsten.

Vi lyfter klimatfrågan som vår tids ödesfråga och vill satsa på att utveckla kollektivtrafiken och ta de första stegen mot en spårburen trafik i Uppsala. Vi säger också nej till ett lågprisflyg på Ärna.

Vi vill föra en bostadspolitik för delaktighet och integration, genom bland annat en aktiv markpolitik och att använda vårt eget Uppsalahem mer kraftfullt. Vi vill ha fler hyresrätter i hela kommunen. Vi vill också utveckla det klimatsmarta byggandet.

torsdag 17 september 2009

Kvalitet i vården

Har idag varit på möte med SKL:s sjukvårdsdelegation. På s-gruppen innan sammanträdet diskuterade vi bland annat Ylva Johanssons förslag till Nationell kvalitetscertifiering av vårdgivare. Förslaget är nu ute på en remiss och jag är övertygad om att många bra synpunkter kommer lämnas in som gör förslaget än bättre.

För frågan om kvalitet är oerhört väsentlig. Vi behöver vässa de instrument vi har för att utveckla kvalitetsarbetet inom vården. En viktig del är de Öppna jämförelser som SKL publicerar. Jämförelser skapar en väldig drivkraft inom verksamheterna att nå bättre resultat.

Vi behöver också hitta nya sätt att garantera att alla vårdgivare, både offentliga och privata, håller en hög kvalitet och att du kan känna dig trygg i det. Ett svar på det kan vara Ylvas kvalitetscertifiering. Det ska bli spännande att se det färdiga förslaget.

onsdag 16 september 2009

En höstdag i Stockholm

Partikongressen närmar sig och förberedelserna är i full gång. Valfrågor ska dryftas och många politikområden diskuteras. Idag har distrikten i Mälardalen samlats i Stockholm och bland annat samtalat om för oss viktiga frågor som skolan, infrastruktur och bostäder.

Skolfrågan kommer bli stor på kongressen och viktig i valrörelsen. Det handlar både om kvaliteten i skolan och om förhållandet mellan kommunala skolor och fristående skolor. Situationen vad gäller de fristående skolorna ser olika ut runt om i Sverige men i Uppsala har de fristående skolorna sin självklara plats och som förälder och elev är det naturligt att man väljer skola. Driftsformen är inte det viktiga för medborgarna utan vilken kvalitet som skolan har. För att garantera kvalitet är det viktigt med insyn, tillsyn och uppföljningar i alla skolor. Det är också viktigt att skolorna ges lika villkor och skyldigheter och att regelverken är desamma oavsett utförare. Ingen skola borde till exempel kunna neka en elev med funktionshinder att börja med hänvisning till kostnadsskäl. Kommunen har vidare ett ansvar för finansieringen av skolan och därför måste de nuvarande reglerna för etablering av nya skolor skärpas. Jag vill ha skolor som ger alla elever möjlighet att växa, utmana och överträffa sina egna förutsättningar.