torsdag 28 november 2013

Vi går till val själva - men är redo att samarbeta brett

För ett tag sedan skrev Stefan Löfven och Carin Jämtin en artikel i DN om Socialdemokraternas syn på regeringsfrågan. Deras hållning speglar vår hållning här i Uppsala som beskrivs i dagens UNT.

Vi socialdemokrater går till val själva, med vårt eget valmanifest och siktar på en S-ledd majoritet i Uppsala kommun. För att ta ansvar för Uppsala kommun öppnar vi också dörren för breda samarbeten över blockgränsen.

Jag har alltid tyckt att samarbete är bättre än låsta positioner och att ansvar är bättre än att blunda för att omvärlden förändras. Fram till valet kommer jag göra allt jag kan för att så många Uppsalabor som möjligt sluter upp bakom den socialdemokratiska visionen om ett bättre samhälle. Efter valet är jag redo att inleda samtal om hur vi kan bilda en majoritet som sätter jobb, utbildning, solidaritet och mänskliga rättigheter i centrum.

lördag 23 november 2013

Medaljmiddagen

"Men titta - där är Johns mamma". I minglet inför middagen och medaljutdelning på Slottet igår kväll stötte jag ihop med en lärare på min sons skola. Medaljmiddagen är kommunens sätt att uppmärksamma och tacka de medarbetare som jobbat i kommunen i 25 år. Det är en högtidlig tillställning och det känns i luften. Läraren jag mötte hade tagit ledigt på eftermiddagen, varit hos frissan och gjort sig fin i håret och satt på sig sina finaste kläder.

Och jag känner mig tacksam när vi sitter samlade i Rikssalen. Vi tackar alla underbara lärare, alla undersköterskor, alla brandingenjörer, alla socialsekreterare och alla köksbiträden. Alla ni som gör att Uppsala kommun fungerar och är ett så bra ställe att leva sitt liv. Att våra barn kan gå till skolan, att våra äldre blir väl omhändertagna på äldreboendet, att vi kan dricka rent vatten och att får hjälp när olyckan är framme eller när det brinner. Men också att vi kan njuta av en pjäs på Stadsteatern eller av musik på Uppsala konsert och kongress. Och så mycket mer! Ni är alla som är verksamma inom kommunen så ovärderliga.

Tack!

måndag 28 oktober 2013

Vi behöver fler jobb för Sveriges unga!

För oss socialdemokrater är kampen mot ungdomsarbetslösheten en oerhört viktig uppgift. Ett sommarjobb är ofta den första kontakten en ungdom har med arbetslivet. Flera kommuner, däribland Uppsala, genomför särskilda insatser för att erbjuda ungdomar sommarjobb. Ett jobb på sommaren är en möjlighet att knyta kontakter och samla erfarenhet inför framtida jobbsökande. Det vi behöver fundera på är hur vi kan ge fler unga en möjlighet att jobba på sommaren.

Häromdagen kom en ny IFAU-rapport (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som studerat samtliga elever som slutat ett yrkesprogram på gymnasiet år 2006. Rapporten visar att ungdomar ofta hittar sina första arbeten efter gymnasiet genom de kontakter de skapat på sommarjobb eller extrajobb under studietiden. Sommarjobb under gymnasiet är alltså en viktig väg in på arbetsmarknaden.

Det vi kan läsa i rapporten är att gymnasiestudenterna i undersökningen har 35 procentenheter högre sannolikhet att få sitt första mer varaktiga jobb efter studenten på de arbetsplatser där de jobbat under studietiden, jämfört med elever från samma yrkesprogram och skola som inte har samma yrkeserfarenhet.

Det är också intressant att det inte bara är kontakten med en specifik arbetsgivare som är viktig, utan att även de tidigare jobbarkompisarna kan hjälpa ungdomarna att ”få in en fot” på andra företag.

Den här rapporten lär oss mer om hur tillfälliga anställningar fungerar som en språngbräda mot mer varaktig sysselsättning.

Vi socialdemokrater har till kommunfullmäktige skrivit en motion om att erbjuda elever efter årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1 och 2 på gymnasiet feriearbete i enlighet med den modell som finns i Nynäshamn.

I Nynäshamns kommun har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Där är det så att fyra årskullar, de som slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på gymnasiet, erbjuds sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan garanteras arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor.

Av de sommarjobb som finns i Nynäshamn är 60% inom det privata näringslivet och resterande 40% inom den kommunala verksamheten. Jag tycker att det är en smart politik att samverka med näringslivet för att erbjuda många fler ungdomar sommarjobb!

Beslutet i kommunfullmäktige blev att besvara motionen. Samtidigt kan man kan läsa i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar i ärendet om inriktning till feriearbete för 2014 att majoriteten vill undersöka möjligheten att använda "Nynäshamnsmodellen". Därför borde beslutet på kommunfullmäktige blivit bifall till motionen.

Det har blivit populärt att bland alliansföreträdare hävda att vi i oppositionen slår in öppna dörrar när vi driver våra frågor. Men jag väljer att vara glad att majoriteten ser det geniala i våra förslag och bifaller dem, om det så än är bakvägen. Vi behöver fler jobb för Sveriges unga! Jag välkomnar alliansen in i matchen.

fredag 11 oktober 2013

Höstkampanj

Jag knackar dörr för att alla unga ska ha ett jobb att gå till. Tillsammans med partivänner från hela landet är vi socialdemokrater i Uppsala nu ute i en höstkampanj där vi samtalar med företagare och knackar så många dörrar vi kan.

Och budskapet handlar om jobben. Att fler än 10 600 personer går utan arbete i vårt län. Det är en förlust för samhället och en tragedi för de berörda individerna och deras familjer. Med en arbetslöshet som är högre än snittet i länet har Uppsala kommun all anledning att känna oro. Det går inte att vara nöjd med en arbetslöshet som parkerat sig på en nivå över 6 procent.

Och än svårare är det för våra ungdomar. När de är färdiga med studierna och redo att ta ett jobb. Vad händer då? Den verklighet som många unga idag möter är att gå direkt ut i arbetslöshet. Och än svårare har förstås de ungdomar som inte klarar av gymnasiet.

Många unga är idag arbetslösa länge. Vad gör det med individen? Känslan av misslyckande är förstås överhängande. Man vill få chansen att få ett utvecklande arbete och bidra till samhället men istället får man sitta passivt och bara vänta, och vänta. Och från ledande borgerliga politiker får man höra att lösningarna är otryggare anställningar och lägre ingångslöner. Men det är inte den socialdemokratiska vägen. Vi vill att Sverige ska konkurrera genom starka, trygga och kompetenta människor. Sverige ska gå framåt genom kunskap och arbete. Därför satsar vi till exempel på utbildningskontrakt och en 90-dagars garanti. Jag knackar dörr för att alla unga ska ha ett jobb att gå till.

torsdag 10 oktober 2013

En mors kamp

Hon har kämpat i 44 år kvinnan jag träffade i förmiddags. Hennes son fick efter födseln en smitta som gav honom svåra hjärnskador och han hade flera olika funktionshinder. För ett år sedan dog sonen endast 43 år gammal. Men hon fortsätter att kämpa för hans rättigheter och för att förändra det som ledde till sonens död.

Det var ett oerhört starkt möte, och tårarna rann på både henne och mig, men stark som en fura fortsätter hon att berätta om oförstående tjänstemän, personal med otillräcklig kompetens och en sjukvård utan samordning.

Och efter mötet finns många tankar hos mig. Hur kan samordning mellan kommun och landsting fungera så dåligt? Hur kan det medicinska stödet i särskilda boenden fallera så gravt? Hur kan personal vara så ointresserade av att ta emot den kunskap och erfarenhet en mor och far har om sin son? Det är ofattbart.

Mamman i mig vill bara gråta, men politikern i mig blir arg. Det här är oacceptabelt och jag ska göra vad jag kan för att förändra ett system med många brister.

Hennes son finns nu i en åttakantig urna av körsbärsträ (han älskade vackra träd) och graven är täckt av vackra stenar som han älskade. Hans liv slutade där, men kampen för hans rättigheter fortsätter.

torsdag 12 september 2013

Kampen har börjat!

Sedan en vecka sitter affischer uppe runt om i Uppsala där vi socialdemokrater lyfter tre viktiga frågor. Idag har också en tidningsbilaga delats ut till alla Uppsalas hushåll. De frågor vi lyfter är följande;

Uppsala är på många sätt en bra kommun att bo i. Samtidigt har Uppsala flest antal förskolebaracker i landet, en på många sätt ohållbar situation i hemtjänsten och en gymnasieskola som inte når upp till målen. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Uppsala. Fler jobb, bättre resultat i skolan och en tryggare välfärd är möjligt också i vår kommun. Men det kräver politisk vilja. Att upprepa mantrat ”det går bra för Uppsala” räcker inte. Efter snart åtta år med samma kommunledning utmanar vi därför den borgerliga majoriteten om makten.

Att föräldrar ska kunna lämna sina barn till en förskoleverksamhet av hög kvalitet är en förutsättning för jobb och tillväxt. Den styrande alliansen har brutit mot skollagen genom att inte erbjuda förskoleplatser inom utsatt tid eller gett familjer orimliga erbjudanden om en förskoleplats långt från hemmet som de inte kunnat tacka ja till. Vidare är tre av fyra nya förskolor är en så kallad modul. Föräldrar och Arbetsmiljöverket vittnar på vissa ställen om dålig arbetsmiljö. Men framförallt är förskolebarackerna en dyr och kortsiktig lösning. Våra gemensamma skattepengar borde kunna användas bättre. Om vi Socialdemokrater får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en bättre samordning och planering för att säkerställa en förskolegaranti värd namnet att toppa vår att-göra lista.

Det är kommunens ansvar att förse kommuninvånarna med en välfärd av god kvalitet, men också att vara en bra arbetsgivare för kommunens anställda. Den omöjliga arbetssituationen och tidspressen för anställda inom Uppsalas hemtjänst, som har uppmärksammats i riksmedia, är en varningssignal. Vad är det för arbetsgivarpolitik vi har fått i Uppsala kommun? Och vad innebär stressen för dem som är i behov av vård och omsorg? Det duger inte att som ansvariga politiker slå ifrån sig och skylla på utförarna när problemen egentligen bottnar i de förutsättningar som politiken har satt upp för att ge vård och omsorg. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en bättre välfärd och en bra arbetsgivarpolitik att vara prioriterade frågor.

Uppsala är en kunskapsstad. Många elever presterar mycket bra i Uppsalas skolor och tar sig i hög utsträckning vidare till högskolan. Men tyvärr är det inte hela sanningen. För en stor grupp elever är situationen den omvända. Trots Uppsalas goda förutsättningar är andelen som inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år stor. I en rankning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort hamnar Uppsala på plats 284 av 290 kommuner. Sex platser från slutet. En gymnasieutbildning är en förutsättning för att kunna få ett jobb. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en gymnasieexamen. Arbetslöshet är förödande både för samhället i stort och för den enskilde individen. Att sätta jobben främst börjar för oss Socialdemokrater med en bra utbildning för alla ungdomar. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer vi att arbeta för att få färre avhopp från gymnasiet genom att prioritera ökad lärartäthet, förbättrad studievägledning och en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv.

I valet om ett år är det upp till väljarna att välja väg för Uppsala. Vi vill vara Sveriges öppnaste och modernaste parti. Och vi vet att politiken blir bättre om den formas av fler. Socialdemokraterna i Uppsala har därför tagit fram sidan www.VadTyckerUppsala.se för att det ska bli lättare att påverka den politik vi kommer att gå till val på. Vår utgångspunkt är att våra gemensamma skattemedel ska användas så effektivt som möjligt när vi tar oss an kommunens utmaningar. I dag är Socialdemokraterna i Uppsala i opposition. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer de beslut som vi fattar att ta sin utgångspunkt i vår dialog med Uppsalas invånare. Så nu vill vi att Du berättar för oss – Vad tycker Uppsala?

Med ett år kvar till valet inleder vi vår valrörelse för ett Uppsala med fler jobb, bättre resultat i skolan och en tryggare välfärd i fokus. Kampen har börjat!

måndag 10 juni 2013

En S-budget för framtiden

Som folkvalda politiker är det vårt ansvar att använda våra gemensamma skattekronor så effektivt som möjligt. Just den utgångspunkten hade den socialdemokratiska ledningen i Uppsala under det tuffa saneringsarbetet efter 90-talskrisen. Stora budgetunderskott kunde, efter många svåra beslut, vändas till plus. Därefter har både rödgröna och blå majoriteter sett till att behålla en välskött ekonomi. Det har varit rätt och riktigt.

Därför är det ett uppseendeväckande och oroande budgetförslag som den borgerliga majoriteten lägger fram. Det är en budget som nätt och jämt går ihop och som helt saknar ekonomiska marginaler. Om svensk ekonomi fortsätter att backa kommer Uppsala att gå med underskott. Eller bara en vinter med normala behov av snöröjning äter upp marginalerna. Det är ingen seriös ekonomisk politik.

Vi socialdemokrater kommer aldrig att backa från utgångspunkten att vi måste ha ordning och reda i kommunens finanser. I vårt budgetförslag har vi därför ett ekonomiskt överskott på 73 miljoner, jämfört med majoritetens 4 miljoner. Med ett ekonomiskt överskott blir välfärden mer förutsägbar och trygg och klarar påfrestningar bättre. Uppsala blir mindre sårbart. Det är viktigt.

Jobb och utbildning är grunden för hela Uppsalas utveckling. Arbetslösheten i Uppsala beskrivs som relativt låg. Men den stora frågan är om vi i Uppsala kommun kan nöja oss med en arbetslöshet på drygt 6 procent och en ungdomsarbetslöshet på 10 procent? Vi socialdemokrater tycker inte det.

Uppsalas ungdomsarbetslöshet orsakas till stor del av att många idag hoppar av gymnasiet. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi genom resurser för mindre klasser och mer personal i förskolan och grundskolan så att vi får fler unga att komma både mer motiverade och bättre kunskapsmässigt rustade till gymnasiet.

För att minska avhoppen från gymnasiet är det också viktigt att utveckla gymnasieskolans yrkesprogram mot yrkescollege där huvudprincipen är ett nära samarbete mellan skola och det regionala näringslivet. Vi vill också stärka ungdomarnas situation på arbetsmarknaden genom att erbjuda sommarjobb enligt en modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Vi föreslår även ett utbildningskontrakt som ger unga arbetslösa möjlighet att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de har en deltidsanställning med avtalsenlig lön i kommunen.

Vi socialdemokrater:

-har en annan syn på hur man bygger en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun
-prioriterar folkhälsoarbete - särskilt med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor
-lägger förslag på sociala investeringar och en handlingsplan mot barnfattigdom
-har de bästa förslagen för både bredd och framgångsrik elit inom idrotten
-vill utveckla kulturutövandet för barn
-tycker det är viktigt att minska barn- och elevgrupperna inom skolan och förskolan
-vill utveckla formerna för läxhjälp för alla barn
-vill öka egenmakten hos de äldre och de personer med funktionsnedsättning som behöver kommunens stöd
-lägger tydliga förslag på hur kommunen blir en bättre arbetsgivare
-anser att ordning och reda i kommunens finanser är avgörande för vår gemensamma välfärd
-menar att fler jobb, en bra utbildning och goda uppväxtvillkor för våra barn är grunden för ett hållbart Uppsala

Det finns tydliga alternativ i Uppsalapolitiken. Det är politik det handlar om.

måndag 20 maj 2013

S-budget i Uppsala kommun

Idag presenterade vi socialdemokrater vårt budgetalternativ för Uppsala. Våra prioriteringar är tydliga. Skola, jobb till unga och en sund ekonomi.

Inom förskolan och grundskolan gör vi de största ekonomiska satsningarna. Det handlar om att öka kvaliteten genom att både öka personaltätheten och att jobba med mindre grupper och klasser. Vi vill också öka tiden som barn till arbetslösa och föräldralediga får gå i förskolan.

Andra satsningar i vår budget är bland annat utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasieexamen. Det ger dem en möjlighet att läsa in studierna samtidigt som de arbetar halvtid. Vi vill även satsa på sommarjobb för att underlätta ingången på arbetsmarknaden.

Vårt budgetförslag landar på ett resultat om 73 miljoner kronor jämfört med alliansens 4 miljoner. Det gör vi för att kommunen behöver dels möta kostnader som framtida pensionsutbetalningar och investeringar med resultatet, men dels behöver kommunen också en buffert för ekonomiska svängningar. Vi vet att tillväxttalen de närmsta åren är låga och våra kostnadsökningar tilltar. Vi riskerar då med en budget med för låga marginaler att få ett underskott vilket genast leder till nedskärningar i välfärden. Vi socialdemokrater som varit med att ta kommunen från underskott till överskott vet hur smärtsamt och jobbigt det är och vi vill inte sätta oss i den situationen igen. För oss är en sund ekonomi i Uppsala avgörande för välfärden och för kommunens utveckling.

Läs hela vårt budgetförslag här eller en debattartikel på UNT här.

måndag 29 april 2013

Sverige och Uppsala behöver en ny näringspolitik

Uppsala kommun störtdyker på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige. Uppsala tappar 45 platser och återfinns nu först på plats 135 av landets 290 kommuner. Att Alliansens ansvariga kommunalråd Stefan Hanna (C) samtidigt hävdar att utvecklingen för företag i Uppsala är ”fantastisk” är oroväckande. Det skriver jag idag på UNT:s debattsida. Läs gärna hela debattartikeln här.

Sverige och Uppsala behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare och företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Det är avgörande för att vi ska klara de utmaningar som väntar. Vi socialdemokrater har många skarpa förslag på åtgärder och kommer att fortsätta utveckla näringspolitiken. I det arbetet hälsar vi Uppsalas företagare varmt välkomna.

Bokslut 2012

”Engångsintäkter är inga riktiga pengar.”

Det var vår förra kommunstyrelseordförandes bestämda mening. Men nu kan vi konstatera att det är vår räddning. Med engångsintäkter som når upp till cirka 200 MKR så lyckas vi hålla näsan över vattenytan och nå ett totalt resultat på 20 MKr. Det innebär ett plus på 0.2 %. Men om vi korrigerar resultatet med extraordinära poster ser vi att vi istället har ett negativt resultat om -152 MKr.

Precis som förra året står det klart att budgeten för ekonomiskt bistånd underbudgeterats, nu med hela 67 miljoner kronor och arbetslösheten är fortfarande det enskilt främsta skälet bakom människors behov av bistånd.Resultatet för 2012 visar också att fyra av våra uppdragsnämnder på den sociala sidan står för ett sammanlagt underskott på 118 MKr.

Det är klart att det pressade ekonomiska läget i omvärlden påverkat Uppsala och sysselsättningen har under året minskat. Men det som också är avgörande för landets kommuner är den politik som bedrivs av regeringen. 100 miljarder i sänkta skatter innebär förvisso mer i den enskilda plånboken, men det betyder också urgröpta statsbidrag och sämre kvalitet i de kommunala verksamheterna.

Yttre faktorer har således självklart påverkat oss, men vi behöver på allvar analysera de inre faktorerna. Uppsala kommun har ett relativt gynnsamt läge och borde kunna klara sig bättre. Men bland annat vårt höga kostnadsläge leder till siffrorna som vi nu ser i bokslutet.

Det blir extra bekymmersamt när vi kan konstatera att vi står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om hur vi ska klara jobben, välfärden, miljön och solidariteten.

I vetskap om att Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt vill vi socialdemokrater investera i bra uppväxtvillkor för alla barn och i förebyggande arbete.

Vi får hela tiden mer och mer kunskap om vikten av att satsa på förebyggande arbete och på social hållbarhet både för den enskilda individen och för samhällsekonomin i stort. Här krävs nya grepp! Jag har sagt det förr med det tål att upprepas. Vi behöver jobba med ledning och styrningsfrågor samt med samverkansfrågor inom kommunen, med landstinget och med statliga myndigheter. Men vi behöver också ändra det ekonomiska synsättet och se att förebyggande arbete är god ekonomisk hushållning.

Vi har i fullmäktige haft flera diskussioner om social hållbarhet och sociala investeringar. Hittills har tyvärr den borgerliga majoriteten inte lyft blicken och tagit del av den mycket spännande debatt som pågår runt om i kommunsverige. Men det viktiga är att vi ser kärnfrågan. Uppsala mår bättre om vi verkar för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Och med de utmaningar vi står inför behövs alla de goda tankar och nya effektiva verktyg som finns.

Socialdemokraterna satt i ledningen under de år då vi tog Uppsala kommun från ständiga underskott till överskott. Vi tänker ta det ansvaret också framöver. Med kloka åtgärder som förebygger sociala problem, minskar utanförskapet och skapar sysselsättning tar vi också bättre vara på människors egna resurser och drömmar. Vi vill därför använda en del av det överskott som redovisas i Uppsala Stadshus AB till att stärka kommunens förmåga att möta och hantera kommande kostnader genom att avsätta 20 MKr i en social investeringsfond.

lördag 27 april 2013

S har kopplat grepp om kommunpolitiken

I senaste numret av Dagens Samhälle (nr 16) kan man läsa att Socialdemokraterna har kopplat greppet om kommunpolitiken. 37,4% för S mot 27,2% för M. En moderat citeras i artikeln och menar att väljarna verkar ha lättare att rösta på riksmoderater som man inte träffat än att rösta på lokala moderater som man har träffat. Det må vara ett roligt citat men jag tror han har fel. De flesta lokala moderater jag träffar är trevliga och engagerade. Jag tror istället helt enkelt att människor röstar på det parti som de upplever är bäst på de frågor som är viktiga i kommunen, det vill säga framför allt skola, vård och omsorg.

Vi kan också se i mätningar nu att vi hela tiden stärker vår position som det parti som bäst står för fler jobb. Det område som vi nu måste stärka är den ekonomiska politiken. Kongressen fastställde en tydlig linje inom det området och Magdalena Andersson måste nu centralt tillsammans med oss lokala politiker visa att det är socialdemokraterna som har den bästa politiken för att kombinera ansvar för ekonomin, skapa fler jobb och utveckla välfärden. Gör vi det så får vi inte bara bra siffror i en opinionsundersökning. Då vinner vi nästa val.

fredag 26 april 2013

Svag alliansbudget

Den borgerliga alliansen presenterar en anmärkningsvärt svag budget. Att den styrande majoriteten lägger en budget som bara nätt och jämnt går ihop och som vid minsta svängning riskerar att sluta i ett underskott är något helt nytt i Uppsalapolitiken. Vi socialdemokrater har sedan tidigare erfarenhet att sanera ekonomin efter borgerliga experiment och vi vet hur tufft det är. Risken är stor nu att den borgerliga alliansen bäddar för framtida problem.

Samtidigt lyser politiken med sin frånvaro i budgeten. Uppsala ligger i botten bland Sveriges kommuner gällande hur många unga som fullföljer sin gymnasieutbildning (plats 286 av 290) och har precis som landet i övrigt en hög ungdomsarbetslöshet. Trots det saknar alliansens lokala budgetförslag tillräckliga idéer om hur den negativa trenden ska brytas.

Med en arbetslöshet på mer än 6 procent och en ungdomsarbetslöshet på över 10 procent finns all anledning att prioritera jobb och utbildning i Uppsala. Vi socialdemokrater föreslår bland annat att yrkesprogrammen på gymnasiet utvecklas till yrkescollege och därmed får en nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Vi vill också i samverkan med näringslivet erbjuda unga i 9:an samt 1:an och 2:an på gymnasiet ett sommarjobb. Det är två satsningar som skulle göra det lättare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Den stora frågan är varför alliansen i Uppsala verkar vara nöjd med en tvåsiffrig ungdomsarbetslöshet? Här behövs en aktiv politik och därför har vi även föreslagit ett utbildningskontrakt som ger unga arbetslösa under 25 möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i kommunens verksamhet eller i verksamhet som kommunen har upphandlat. Det är en satsning som skulle göra skillnad i arbetet för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten.

Alliansen klarar varken ekonomin eller arbetslösheten. Det bådar inte gott för Uppsala.

torsdag 25 april 2013

Vad Tycker Uppsala

UNT 24 april 2013
Arbetet med att ta fram ett socialdemokratiskt budgetalternativ är nu i full gång och våra prioriteringar ligger på utbildning och jobb. Under tisdagen när fullmäktigegruppen samlades till budgetkonferens var vi ute och genomförde en enkätundersökning för att höra efter om vilka frågor Uppsalaborna anser mest prioriterade.Ett stort stöd fanns för att fortsätta på vår inslagna väg och frågor som lyftes var problemen med ungdomsarbetslöshet och FAS 3. Satsa på praktikplatser och lärlingsutbildning var konkreta förslag. Andra frågor som lyftes rörde jämställdhet, miljö och integration. Enkäten ligger på vår sida Vad Tycker Uppsala - gå in där och tyck till!

onsdag 10 april 2013

Kongressen är slut - nu börjar jobbet

Kongressen är slut, men nu börjar jobbet. Jobbet att med kongressbesluten i ryggen ta debatten och berätta om vår vision om Uppsala och Sverige. I september 2014 är det val och dags för en ny socialdemokratisk regering. En regering som med kongressens beslut formar en politik för ett bättre Sverige. Vi ska bland annat:

-Kraftfullt verka för full sysselsättning och bekämpa ungdomsarbetslöshet. Bland annat genom ett löfte om att en ung arbetslös inom 90 dagar ska få ett jobb, en utbildning eller en praktikplats.

-Satsa på skolan genom att lyfta lärarna och minska klasstorlekarna.

-Införa kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden. Vinsten ska inte vara drivkraften för aktörerna inom välfärdsområdet utan det är kvaliteten som ska stå i centrum och skattepengarna ska gå dit de är avsedda. Det vill säga till barnen, till de äldre och de sjuka.

-Bidra till ökad jämställdhet och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden genom att införa ytterligare en pappamånad. Målet är en jämställd föräldraförsäkring.

Nu kör vi! Nu börjar jobbet!

fredag 5 april 2013

Partidistriktets kongressblogg

Tips till er som vill följa fler ombud från Uppsala län under partikongressen - gå in på partidistriktets hemsida och klicka på fliken Kongress 2013. Eller klicka på denna länk.

Kongressrapport 1

Stefan Löfven blev igår kongressvald till partiordförande för Socialdemokraterna. Hans efterföljande installationstal ingav mycket inspiration. Inte minst känns hans fortsatta fokus på jobben, i form av tydliga besked om att ge ungdomar jobb eller utbildning inom 90 dagar och att skrota FAS 3, viktigt och rätt. Jag kom till kongressen bland annat för att kämpa för SSU:s krav på en 90-dagarsgaranti och är jätteglad över kongressens positiva beslut i frågan.

Jag känner också en stor stolthet över en partiordförande som så tydligt tar ställning för jämställdhet och antirasism och visar stor vilja till politiska åtgärder för att förändra rådande samhällsstrukturer. Imorgon lördag kommer vi till en viktig fråga för att åstadkomma ett mer jämställt samhälle. Det handlar om att tredela föräldraförsäkringen och att göra det under nästa mandatperiod.

onsdag 27 mars 2013

Organisationsöversyn

Vi socialdemokrater har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillsätta en parlamentarisk översyn av kommunens organisation.

Den 1 januari 2003 ersattes kommundelsnämnderna och den dåvarande beställar-utförarorganisationen av en ny nämnd- och förvaltningsorganisation med uppdragsnämnder och produktionsstyrelser. Syftet var att få till en konsekvent ansvarsfördelning mellan kommunledning, uppdragsgivande nämnder och tjänsteproducerande nämnder.

Men en organisation får aldrig bli statisk. Idag, efter 10 år med nuvarande organisation, är det naturligt att genomföra en genomgripande översyn av kommunens organisation. Är den ändamålsenlig och uppfyller den de krav som kan ställas vad gäller öppenhet, demokrati och effektivitet?

Inte minst på skolans område får vi många signaler om att den nuvarande modellen inte fungerar. Vi socialdemokrater vill se en blocköverskridande organisationsöversyn som med hjälp av sakkunniga och nödvändigt tjänstemannastöd får i uppdrag att innan valet 2014 återkomma med eventuella förslag till förändringar av kommunens organisation.

Under perioden 2004-2008 lät kommunen Örebro universitet utvärdera organisationen. Utvärderingens slutsatser är fortfarande relevanta och bör utgöra ett värdefullt underlag i översynen. Erfarenheter bör också hämtas från kommuner som Västerås och Linköping som har en organisation som liknar den i Uppsala kommun men som nyligen, efter gjorda utredningar, genomfört förändringar, framförallt inom skolområdet.

UNT skriver om vårt förslag här.

tisdag 26 mars 2013

Gör jämlikt - gör skillnad

Agera! Det går att göra skillnad!

Det var medskicket från en SKL-konferens som jag deltog på häromdagen. Konferensen avslutade ett arbete som ett antal kommuner och landsting gjort (under namnet Samling för social hållbarhet) som handlar om hur vi kan agera för att minska skillnaderna i hälsa.

Hälsan följer mycket tydligt en social gradient. Det finns skillnader i hälsa mellan de flesta mått inom hälso- och sjukvård vad gäller kön och socioekonomi. Och det är påtagligt stor skillnad i ohälsotal - där framförallt lågutbildade kvinnor sticker ut.

Exemplen förskräcker. Om vi ser på överlevnaden i bröstcancer 10 år efter diagnos så är överlevnaden i den grupp med lägst hushållsinkomst 34.9% och i gruppen med högst hushållsinkomst 76.3%. Och skillnaderna fortsätter om vi jämför andelen 6-åringar som behöver laga sina tänder i områden med olika socioekonomi.

Den självuppskattade hälsan, copingförmågan och tilliten till andra människor skiljer också mellan olika grupper vilket bidrar till att cementera skillnader och än mer påverka hälsotillståndet negativt. De förlorade levnadsåren är många hos de långtidssjukskrivna, de långtidsarbetslösa och hos de som uppbär försörjningsstöd.

Sir Michael Marmot ledde WHO:s utredning om hälsans sociala bestämningsfaktorer Closing the gap och efter det den brittiska varianten Fair Society - Healthy Lives. De utredningarna kommer i stort fram till samma slutsats som vi gjort i Samlingen samt som Malmökommissionen gjort. Och det handlar om att sätta upp indikatorer, att mäta, att integrera jämlikhet i all ledning och styrning, sätta barns uppväxtvillkor i fokus, jobba med hälsosamma boendemiljöer och att få folk i arbete.

När Michael Marmot får frågan varför man ska jobba med att minska skillnaderna i hälsa svarar han: "It is a moral position. And it is the right thing to do!"

Och så enkelt är det. Det är det rätta att göra. Och när vi vet att vårt agerande kan göra skillnad vad väntar vi på? Om vi inte gör något är vi inte mer än en liten lort.

onsdag 27 februari 2013

Yrkescollege

Allt färre elever väljer idag yrkesprogrammen. Skolverket har pekat ut regeringens försämringar, att programmen inte längre ger behörighet till högskolestudier, som den främsta förklaringen. Samtidigt är arbetsmarknadens efterfrågan på elever från yrkesprogrammen hög. Många som går yrkesprogrammen får snabbt ett jobb. Den nuvarande utvecklingen kommer därför att leda till en stor arbetskraftsbrist inom främst vård och omsorg, men även inom industri, handel och transport. Det är en ohållbar situation.

I Uppsala är situationen särskilt allvarlig då kommunen ligger i botten gällande antal elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. I en ranking från Sveriges Kommuner och Landsting hamnar Uppsala på plats 284 av 290 kommuner. Plats sex från slutet. Flest avhopp sker just på yrkesprogrammen. Vi lider alltså båda av för få sökande och alltför många avhopp. Här ser vi två starkt bidragande orsaker till Sveriges och Uppsala höga ungdomsarbetslöshet.

Den socialdemokratiska lösningen är inte att sänka kraven. Sjunkande resultat ska inte mötas med lägre ambitioner. Därför säger vi nej till regeringens förslag om ettåriga gymnasieprogram, precis som vi sa nej till sänkta kunskapskrav på yrkesprogrammen. Det socialdemokratiska förslaget, som kommer att vara uppe för beslut på partikongressen i april, är istället att gymnasieskolans alla yrkesprogram ska utvecklas till yrkescollege. Förebilden är befintliga teknikcollege och vård- och omsorgscollege.

Huvudprincipen med yrkescollege är ett nära samarbete mellan skola, det regionala näringslivet och arbetsgivare i offentlig sektor. Arbetsgivarna deltar aktivt i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och beslut om antalet utbildningsplatser. Det gemensamma ansvaret mellan arbetsmarknadens parter och skolans huvudman ger en kvalitetshöjning av utbildningen.

Ett yrkescollege skulle förbättra möjligheterna för arbetsgivare att hitta rätt utbildade personer och långsiktigt säkra sitt behov av kompetens. För skolorna skulle ett yrkescollege med regionala nätverk underlätta arbetet med att förlägga delar av sina utbildningar på arbetsplatser och därmed ge elever värdefull erfarenhet. Och för eleverna skulle ett yrkescollege innebära att de genom sin utbildning får de kunskapar som arbetsgivarna eftersöker och förbättra sin position på arbetsmarknaden. Ett nära samarbete med arbetslivet skulle också bidra till att höja elevernas studiemotivation och att fler fullföljer sin gymnasieutbildning.

Arbetslösheten är idag dubbelt så hög bland dem som saknar en gymnasieexamen jämfört med dem som fullföljt sin gymnasieutbildning. Den svenska ungdomsarbetslösheten tillhör den högsta i Europa och i Uppsala, en på många sätt välmående kommun, är siffran 10,6 procent. Ingen kan vara nöjd med dessa förhållanden. Här krävs ett politiskt ansvarstagande. Att ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten genom att införa ett yrkescollege och minska avhoppen från gymnasiet vore ett välkommet steg i Uppsala.

måndag 11 februari 2013

Vad tycker Uppsala?

Socialdemokraterna i Uppsala lanserar idag sidan www.VadTyckerUppsala.se, ett nytt dialogverktyg som kommer att skapa möjligheter för Uppsalabor att följa, kommentera och påverka politiska frågor i kommunen. Med mindre än två år kvar till valet kommer det nya dialogverktyget, tillsammans med en omfattande samtalskampanj, att vara av central betydelse när vi ska arbeta fram vår valplattform.

Vi är medvetna om att vi har en läxa att göra för att kunna vinna väljarnas förtroende i valet 2014. Förväntningarna på socialdemokratin är med rätta höga. Därför har vi sedan valet 2010 arbetat i olika grupper med att se över och förnya vår politik. Vi sitter dock inte på alla svar utan istället vill vi initiera en bred diskussion med Uppsalas invånare om vilka önskningar de ställer på politiken i sin vardag.

På VadTyckerUppsala.se kommer Uppsalaborna att fortlöpande kunna följa och lämna synpunkter på aktuella politiska ärenden, ställa frågor och boka in lyssnare. Vi lanserar sidan för att vi ser ett behov av att vidareutveckla det demokratiska samtalet i Uppsala och att genom moderna verktyg minska trösklarna för dialog, engagemang och möjligheter till påverkan.

Den socialdemokratiska ambitionen är att vara Sveriges mest öppna och moderna parti. Det är en uppgift som vi tar oss an med stor ödmjukhet. Att inleda en samtalskampanj och lansera VadTyckerUppsala.se innebär inte att vi är i mål, däremot att vi tar ett steg på vägen. Vi ser nu fram emot en bred diskussion om hur vi bygger Uppsala starkt för morgondagen.

torsdag 7 februari 2013

Teach First

Idag skriver Ibrahim Baylan och Mikael Damberg i Expressen om Storbritanniens modell att locka elitstudenter till läraryrket. Nedan följer en sammanfattning av artikeln:

"Det är en spännande verksamhet som gjort att fler av de mest begåvade studenterna sökt sig till läraryrket - Teach First. Arbetet startade under den senaste Labourregeringen och innebär att nyutexaminerade toppstudenter från olika universitetsutbildningar under två års tid får möjlighet att vidareutbilda sig och arbeta som lärare. De antas efter en rigorös urvalsprocess och genomgår en intensiv utbildning i ledarskap och pedagogik. Med stöd av ett genomtänkt mentorskapsprogram undervisar dessa studenter sedan i några av Englands skolor med tuffast förutsättningar. Med dokumenterat bra resultat.

Vi socialdemokrater ser behovet av att få igång liknande verksamheter i Sverige. Vi behöver i ökad utsträckning också erbjuda vägar in i läraryrket för dem som jobbat ett tag och som vill byta spår i sin karriär och bli lärare. Och vi vill ge studenter möjlighet som har en kvalificerad examen inom till exempel matematik, biologi eller ekonomi att kunna få en intensivutbildning direkt efter examen, arbeta som lärare och göra en insats i skolan, inte minst där utmaningarna är som störst.

Fördelarna med Teach First och liknande verksamheter är flera. Toppstudenter som valt bort lärarutbildningen kan ändå välja att bli lärare under några år. Skolorna och deras lärare får nya kollegor med andra perspektiv och erfarenheter. De elever som har störst svårigheter kan också få extremt motiverade lärare.

I England får en stor andel av Teach First-lärarna smak på läraryrket och väljer att stanna kvar i läraryrket och skolans värld. Erfarenheterna från andra länder visar även att respekten för läraryrket, också för de lärare som gått den ordinarie lärarutbildningen, stärks. Läraryrkets status lyfts på så sätt.

I dag finns långtgående planer på att etablera en liknande verksamhet i Sverige: Teach for Sweden. Vi vill göra vårt för att Teach for Sweden ska komma i gång, lyckas och kunna skala upp sin verksamhet. Men vi vill också utveckla möjligheterna för den som varit ute i arbetslivet och vill skola om sig till lärare.

Sverige har inte råd att vänta på att lyfta läraryrkets status och locka fler till läraryrket. I England är Teach First den fjärde mest eftertraktade arbetsgivaren för nyexaminerade studenter. Motsvarande utveckling kan bli verklighet också i Sverige.

Internationella studier har visat att det går att vända utvecklingen i ett lands skolor på mindre än sex år, och att lärarna är nyckeln till positiv förändring. Under de sex år som den borgerliga regeringen styrt Sverige har skolresultaten sjunkit under varje år. Vi socialdemokrater är ett framtidsinriktat parti, vi vill pröva nya idéer, ge bättre möjligheter för dagens lärare att göra sitt jobb, och öppna upp för fler begåvade studenter och yrkesverksamma som vill arbeta för våra barns framtid."

tisdag 5 februari 2013

Förslag för framtidens förskola

Socialdemokraterna presenterade idag nya förslag till partikongressen om framtidens förskola. Förslagen är allmän förskola från två års ålder, högre kvalitet i förskolan, samt att öppna upp förskolan för alla barn. Syftet med förslagen är dels att säkra alla barns rätt till en bra förskola men också att underlätta för föräldrar att arbeta. Jag välkomnar verkligen dessa framtidsinriktade förslag. Det är viktigt både ur barnperspektiv och ur jämställdhetsperspektiv.

Med en välfungerande förskola läggs en god grund för barnens framtid. Tidigare sågs förskolan enbart som barnpassning när föräldrarna arbetade. Idag är den en viktig pedagogisk verksamhet som har stor betydelse för barns kunskapsutveckling. Att göra förskolan allmän från två års ålder, och samtidigt sänka avgifterna, gynnar både barn och föräldrar.

Att investera i kompetenshöjningar för personalen är också en viktig satsning då personalen är förskolans viktigaste resurs. Barnens utveckling gynnas även av de investeringar som möjliggör mindre barngrupper och en högre personaltäthet.

Förskolan främjar även jämställdheten, främst genom att underlätta för både män och kvinnor att arbeta.

fredag 1 februari 2013

Reinfeldt stänger högskoledörren

Jag skriver idag tillsammans med Ibrahim Baylan på UNT Debatt om att regeringen minskar antalet platser till den högre utbildningen. Den sänkta ambitionsnivån är något som både oroar och upprör! Läs hela artikeln genom att klicka här eller nedan.

"Sverige har i dag en hög arbetslöshet. En arbetslöshet som har stigit under Moderaternas tid vid makten, trots vallöftet från 2006 om att minska vad de då kallade för en ”massarbetslöshet”. Den termen försvann sedan snabbt ur deras vokabulär.

Även i Uppsala är det alltför många som saknar ett jobb. Långtidsarbetslösheten är särskilt oroande, liksom arbetslösheten bland unga. Den som tvingas börja sitt vuxna liv i arbetslöshet, och fastnar där under längre tid, löper den största risken att hamna i ett permanent utanförskap.

Varje person som drabbas är en stor förlust, både för individen men också för samhället i stort. Det finns ingen mer lönsam investering än att bekämpa arbetslösheten.

Vi socialdemokrater efterlyser därför aktiva arbetsmarknadsinsatser, en mer effektiv användning av våra skattemedel och en politik som bygger oss mer konkurrenskraftiga för morgondagen. En grundläggande pusselbit för att kunna minska arbetslösheten, öka individens frihet och få resurser till vår gemensamma välfärd är att vårt utbildningssystem fungerar.

Det finns jobb i dag som inte kräver någon eftergymnasial utbildning. Så kommer det att vara även imorgon. Men andelen sjunker. Allt fler branscher och arbetsuppgifter ställer högre krav.

Vi ska inte, och kommer aldrig att kunna, konkurrera om att ha den billigaste arbetskraften. Som ett litet, exportberoende land är kompetens, forskning och innovationer vår chans att hävda oss.

Bara den senaste tiden har Teknikföretagen pekat på behovet av att Sverige får fler högutbildade och Högskoleverket konstaterar att vi fått en första varningsklocka om andra länders utbildningsnivå kan komma att dra ifrån Sverige.

Men frågan om tillgången till högre utbildning handlar också om att öka människors frihet och stärka demokratin. Den socialdemokratiska utbildningspolitiken genomsyras av insikten att det är viktigt att öka kunskapsnivån för alla. Vi har stridit för en högskola i hela landet och en bred rekrytering, oavsett klassbakgrund.

I en utpräglad kunskapsstad som Uppsala är det många som oroar sig över regeringens sänkta ambitionsnivåer. Kritiska röster höjs från universitetet, studentkåren och, givetvis, även från studenterna själva. Samtidigt som vi har rekordstora ungdomskullar på gymnasieskolorna får vi färre platser på Uppsalas två universitet. Uppsala universitet räknar med 1 500–2 000 färre platser och SLU får cirka 300 färre helårsstudenter.

Den borgerliga utbildningspolitiken leder till att vi nu ser den första generationen som får sämre förutsättningar än den tidigare till högre utbildning.

Människor som inte vill något hellre än att utbilda sig och rusta sig för arbetslivet får beskedet att dörren är stängd. Det är självklart ett slag i ansiktet även för de arbetsgivare som redan i dag har svårt att hitta tillräckligt utbildad arbetskraft.

Allt fler länder ökar nu ambitionsnivåerna och bygger ut sin högre utbildning. Fredrik Reinfeldt gör tvärtom. Statsministern har bestämt sig för att Sverige ska möta framtiden med sänkta ambitioner och en arbetskraft med lägre utbildningsnivå.

Det är beklagligt, inte minst för Uppsala. Med två universitet och ett strategiskt läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion hade Uppsala kunna utgöra flaggskeppet för hur Sverige bygger sig starkt genom kunskap och arbete.

Men framför allt är regeringens sänkta ambitionsnivå beklaglig när söktrycket till högre utbildning är högre än någonsin och många nu hindras från att leva upp till sin fulla potential. Det är ett slöseri som varken Sverige eller Uppsala har råd med."

Ibrahim Baylan
utbildningspolitisk talesperson (S)
vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Marlene Burwick
kommunalråd (S)
UNT 1/2 2013

måndag 28 januari 2013

Europeiska deklarationen för jämställdhet

I en rapport från region Gävleborg kan man läsa att män får mer insatser beviljade än kvinnor inom äldreomsorgen och att kvinnor oftare än män får nöja sig med larm.

Lönekartläggningar visar att det finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor har i Serige i snitt 70 % av männens lön.

Våldet mot kvinnor ökar. Kvinnofrid borde vara en prioriterat fråga för alla partier. I Uppsala minskar bidragen till både kvinnojourer och mansmottagningen mot våld.

Hur ser prioriteringordningen ut för snöröjning av vägar och gator i förhållande till cykelbanor och gångvägar?

Hur fördelas resurser till kvinnor respektiv män inom t ex utbildning, äldreomsorg, idrott, kultur, fritid i Uppsala? Vilka deltar i olika verksamheter och varför?

Tar stadsplaneringen tillräcklig hänsyn till mäns och kvinnors olika livsvillkor?

Vems är staden och vems frihet att röra sig fritt prioriteras?

Jämställdhet handlar om makt och strukturer. Men hur ser det ut i Uppsala. Vilka har makten - är det jämt fördelat mellan kvinnor eller män?

Det finns mängder av exempel på orättvisor och skillnader i livsvillkor för kvinnor och män.

CEMR - den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.

Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv belyser deklarationen:

• kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll
• utbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg och utbildning
• arbetsgivarroll och personalpolitik
• ekonomisk verksamhet
• upphandling av varor och tjänster
• könsrelaterat våld och människohandel
• samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö, infrastruktur och kollektivtrafik

Landstinget i Uppsala län ansåg att CEMR-deklarationen låg väl i linje med deras jämställdhetsarbete och undertecknade deklarationen i september 2007, och då fick hela landstinget en gemensam europeisk norm att verka efter.

Landstinget framhåller att deklarationen är ett sakligt och stödjande grunddokument att
utgå ifrån. Bland annat har de haft stor nytta av deklarationen när de utarbetade sin jämställdhetspolicy.

Ett undertecknande av deklarationen är:

- ett sätt att få igång ett praktiskt och strukturerat arbete med jämställdhet i kommunen
- ett stöd vid beslutsfattande och konsekvensanalys inför beslut
- ett sätt för Uppsala att få tillgång till erfarenhetsutbyte och kunskap från andra som undertecknat deklarationen, både nationellt och internationellt

Jag skulle önska att den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun skulle ställa sig bakom förslaget att underteckna deklarationen. Det skulle vara ett sätt att växla upp jämställdhetsarbetet och flytta fram positionerna och leda till ökad jämställdhet för alla oss som bor i Uppsala kommun.

Men tyvärr röstades vi ner idag på kommunfullmäktige.