onsdag 11 augusti 2010

Uppsala behöver fler, inte färre hyresrätter!

Med en nationellt sett låg andel hyresrätter, över 60 000 i kö för en hyreslägenhet och en rekordstor bostadsbrist är det inte läge att ytterligare försämra tillgången på olika sorters bostäder i kommunen. När kommunstyrelsen idag fattar beslut om att sälja hyreslägenheterna i Kvarnen i centrala Uppsala kommer Socialdemokraterna därför att rösta nej.

Kvarnen i centrala Uppsala rymmer 150 hyreslägenheter och möjligheten finns att bygga ytterligare 53 hyreslägenheter. Att göra sig av med fler än 200 hyreslägenheter i centrum där de behövs som mest kommer att försvåra Uppsalas möjligheter att locka nya jobb och företag till kommunen.

De befintliga hyreslägenheterna i Kvarnen är bara garanterade till 2015. Därefter är risken stor att de omvandlas till lukrativa bostadsrätter och för det planerade nytillskottet av ytterligare 53 lägenheter finns överhuvudtaget inga garantier. Det rimmar illa med kommunens målsättning om att ge Uppsala en bättre blandning av olika boendeformer och att öka andelen hyreslägenheter.

Att den borgerliga kommunledningen, trots den akuta bostadsbristen och trots bristen på hyresrätter i synnerhet, är färd med att sälja bostäderna i Kvarnen är ansvarslöst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar