måndag 20 maj 2013

S-budget i Uppsala kommun

Idag presenterade vi socialdemokrater vårt budgetalternativ för Uppsala. Våra prioriteringar är tydliga. Skola, jobb till unga och en sund ekonomi.

Inom förskolan och grundskolan gör vi de största ekonomiska satsningarna. Det handlar om att öka kvaliteten genom att både öka personaltätheten och att jobba med mindre grupper och klasser. Vi vill också öka tiden som barn till arbetslösa och föräldralediga får gå i förskolan.

Andra satsningar i vår budget är bland annat utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasieexamen. Det ger dem en möjlighet att läsa in studierna samtidigt som de arbetar halvtid. Vi vill även satsa på sommarjobb för att underlätta ingången på arbetsmarknaden.

Vårt budgetförslag landar på ett resultat om 73 miljoner kronor jämfört med alliansens 4 miljoner. Det gör vi för att kommunen behöver dels möta kostnader som framtida pensionsutbetalningar och investeringar med resultatet, men dels behöver kommunen också en buffert för ekonomiska svängningar. Vi vet att tillväxttalen de närmsta åren är låga och våra kostnadsökningar tilltar. Vi riskerar då med en budget med för låga marginaler att få ett underskott vilket genast leder till nedskärningar i välfärden. Vi socialdemokrater som varit med att ta kommunen från underskott till överskott vet hur smärtsamt och jobbigt det är och vi vill inte sätta oss i den situationen igen. För oss är en sund ekonomi i Uppsala avgörande för välfärden och för kommunens utveckling.

Läs hela vårt budgetförslag här eller en debattartikel på UNT här.