måndag 13 december 2010

Sätt barnen främst

För oss socialdemokrater kommer barnen främst och vårt mål är att göra Uppsala till den bästa barnkommunen i Sverige.

Som föräldrar vill vi det bästa för våra barn. Att barnet får den uppmärksamhet och stimulans i förskolan som det behöver och att en trygg, tröstande famn finns där vid behov. Vi vill att skolan ska leva upp till de krav vi har för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Detta gör mig övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med en bättre förskola och skola.

För att ge alla barn tillgång till förskolans pedagogik och utveckling vill vi socialdemokrater bygga ut förskolan med fler platser. Det är inte heller rimligt att barn som får ett syskon eller vars föräldrar drabbas av arbetslöshet får sin tid i förskolan kraftigt reducerad. Vi vill erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan och vårt mål är att gå från dagens 15 till 25 timmar i veckan.

De senaste åren har vi sett hur bristen på förskoleplatser har kompenserats genom att barngrupperna gjorts större. Uppsala är en av de kommuner i landet som har lägst personaltäthet och barngrupperna är nu större än Skolverkets rekommenderade nivåer.

Även inom skolan och skolbarnomsorgen vill vi öka kvaliteten, bland annat genom fler lärare, fritidspedagoger och andra vuxna. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och vi vill förbättra uppföljningen av kvalitet och av hur eleverna trivs. Fler elever måste nå kunskapsmålen och vi vill att färre elever hoppar av gymnasiet genom att i tid sätta in extra stöd. En skola av hög kvalitet bidrar till integration och utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.

Barnfattigdomen ökar och finns även i Uppsala. I vår kompletteringsbudget prioriterar vi barns och ungdomars fritid genom att tillföra ytterligare medel så att viktiga verksamheter som Alnäs sommarläger, fritidsgårdarnas aktiviteter samt föreningslivets skollovsaktiviteter får vara kvar och utvecklas.

Det är viktigt att på olika sätt arbeta för att alla barn och ungdomar ska få ta del av kulturupplevelser och få uttrycka sig i eget skapande.

Vi vill öka tillgängligheten till den kommunala musikskolan, och utveckla och komplettera den med en kulturskola som erbjuder musik, teater, bild, dans och sång.

En växande stad måste ha ett växande kulturliv och det gäller även barnen. Alla barn har rätt att bli sedda och att växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar