onsdag 30 juni 2010

Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt

I dagarna skrev jag ett brev till Uppsalas småbarnsföräldrar. Brevet har följande lydelse:

"Föräldraskap idag innebär ett pusslande för att få balans mellan arbete och familjeliv. Som föräldrar vill vi det bästa för våra barn. Att barnet får den uppmärksamhet och stimulans i förskolan som det behöver och att en trygg, tröstande famn finns där vid behov. Vi vill att skolan ska leva upp till de krav vi har för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Detta gör mig övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med en bättre förskola och skola.

Inga barn ska stängas ute från förskolan. För att ge alla barn tillgång till den pedagogik och utveckling förskolan erbjuder vill vi socialdemokrater bygga ut förskolan med fler platser. Köer, ovisshet och sena besked är inte värdigt en kommun som gör anspråk på att sätta barnen i centrum. Det är inte heller rimligt att barn som får ett syskon eller vars föräldrar drabbas av arbetslöshet får sin tid i förskolan kraftigt reducerad. Vi vill erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan och vårt mål är att gå från dagens 15 till 25 timmar i veckan.

De senaste åren har vi sett hur bristen på förskoleplatser har kompenserats genom att barngrupperna gjorts större. Uppsala är en av de kommuner i landet som har lägst personaltäthet och barngrupperna är nu långt större än Skolverkets rekommenderade nivåer. Vi går till val på att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan.

Även inom skolan och skolbarnomsorgen vill vi öka kvaliteten, bland annat genom fler lärare och andra vuxna. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och vi ska förbättra uppföljningen av kvalitet och hur eleverna trivs. Fler elever ska nå kunskapsmålen och vi vill att färre elever hoppar av gymnasiet genom att i tid sätta in extra stöd. En skola av hög kvalitet bidrar till integration och utveckling av ett demokratiskt samhälle.

Alla barn har rätt att bli sedda och att växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar