måndag 8 februari 2010

Moderaterna och jämställdheten

Moderaterna försöker nu lansera sig som ett kvinnoparti. Siffrorna talar ju sitt tydliga språk, en övervägande majoritet av kvinnorna föredrar oss rödgröna framför alliansen, och moderaterna behöver vinna över en hel del kvinnoröster för att kunna behålla regeringsmakten.

Vårt motdrag är förstås att presentera vår politik för ett jämställt Sverige och att visa på effekterna av alliansens politik. Ett vårdnadsbidrag som stänger ute kvinnor från arbetsmarknaden istället för att satsa på en flexibel föräldraförsäkring som bidrar till att lösa livspusslet för båda föräldrarna. Ofinansierade skattesänkningar som slår mot välfärden istället för skatt efter bärkraft till vår gemensamma välfärd i syfte att göra Sverige till ett modernt och jämlikt land. Ökade löneskillnader mellan män och kvinnor istället för minskade orättvisor (sedan 2006 har skillnaden mellan mäns och kvinnors årslöner ökat med 12 800 kronor).

Jag ser fram emot att ta jämställdhetsdebatten med moderaterna i valrörelsen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar