tisdag 29 november 2011

Lika rätt och mänskliga rättigheter

HBT-personer i Sverige riskerar fortfarande diskriminering, trakasserier, hot och våld om de är öppna med sin läggning. Antalet anmälda hatbrott på grund av sexuell läggning har ökat i flera år, vilket kan bero på både att fler hbt-personer anmäler och på att den ökade öppenheten möter en motreaktion av trakasserier och våld.

Kommunen har ett stort ansvar för att arbeta mot all form av diskriminering. Mycket bra görs idag men vi kan hela tiden flytta fram positionerna och öka våra insatser mot diskriminering. Ett verktyg att använda kan vara att HBT-certifiera delar av verksamheten.

HBT-certifiering handlar om att skaffa sig en ny inställning till frågor som rör diskriminering och att synliggöra att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och att säkerställa ett respektfullt bemötande av medborgare.

Jag vill leva i ett öppet och tolerant samhälle där alla har lika rätt att ses som den unika individ vi är.

En fråga om demokrati

Under gårdagens möte med Kommunfullmäktige debatterade vi en motion av Lena Hartwig. Motionen tar upp tre olika aspekter vad gäller demokratiutveckling: deltagande i allmänna val, medborgarinflytandet i berednings- och beslutsprocesser samt kommunfullmäktiges arbetssätt.

Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, våra skolor, våra arbetsplatser och bostadsområdena och inte bara på valdagen. Grunden är alla människors lika värde och värdighet. För oss socialdemokrater är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar.

Demokrati innebär att vi alla har ansvar för samhällsutvecklingen och att vi hittar gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det demokratiska styrelseskicket är grunden för hur svenska kommuner arbetar och det är angeläget att genom en ständig diskussion utveckla arbetet och därmed demokratin.

Någonting som jag ser som framtidens stora utmaningar är att finna former för hur ett ökat samhällsengagemang kan fångas upp utan att försöka passa in det i de gamla strukturerna och hur vi kan se till att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen skall bli mer jämlika.

Motionen tar sin grund i hur utvecklingen för att utveckla demokratin ser ut i Uppsala och övriga Sverige och betonar det ansvar som vi har för att ständigt försvara och utveckla demokratin.

Den borgerliga majoriteten lyckades endast krysta fram ett halvhjärtat bifall på en att-sats och nöjer sig sedan. Och sen lyckades själva omröstningen om just den här motionen bli en parodi på bra arbetsformer på fullmäktige.

Eller som jag skrev på Facebook:
"Fullmäktige väntar på frånvarande borgerliga ledamöter så länge i voteringen att man nästan hinner ut, skaffa fler barn, se dom växa upp, ändra den politiska majoriteten i kommunen och vinna omröstningen!"

tisdag 15 november 2011

En äldreomsorg att vara stolt över

Det pågår just nu en väldigt viktig diskussion om kvaliteten inom äldreomsorgen. Det tycker jag är bra. Fokus ligger just nu på det som jag tycker är väsentliga frågor att ställa sig:
-vad har ansvariga politiker för skäl med privatiseringar
-hur stor andel av vården och omsorgen ska upphandlas
-och när vi upphandlar; hur säkerställer vi en god kvalitet genom bra upphandlingsunderlag, utvärderingar och uppföljningar.

Igår skrev Caroline Andersson och jag en artikel i UNT på temat att den borgerliga majoritetens ständiga prioritering av lägsta möjliga pris framför kvalitet, drabbar de äldre på vårdboendena. Neddragningen på personal som är ett resultat av lägsta pris upphandlingarna innebär försämrade möjligheter att ge en god omsorg och rehabilitering till de äldre.

Idag på Äldrenämndens sammanträde lade vi socialdemokrater tillsammans med MP fram ett motförslag mot den nya upphandlingsmodell som majoriteten vill anta.

Vi vill ha en modell där nämnden fastställer pris och där utförarna får konkurrera om kvaliteten. Detta tror vi på sikt ger bättre förutsättningar för att höja kvaliteten på omsorgen om äldre i behov av vårdboende.

Kvalitetsupphandling är vårt grundkrav. Med Carema‐skandalen i färskt minne behövs också
en skärpning av tillsyn och oanmälda kontroller. Det är också viktigt att i nuläget stoppa nya upphandlingar, med syftet att kommunen ska återfå delar i egen regi. Andelen privat omsorg på vårdboendesidan är nu så pass omfattande att kommunen har få möjligheter att klara att överta verksamhet där stora brister upptäcks eller om en privat utförare går i konkurs. Det är dags för Uppsala att gå i täten för en äldreomsorg som vi kan vara stolta över.

torsdag 10 november 2011

Kongress med Sveriges kommuner och landsting

Nu är jag hemma efter tre intensiva och roliga dagar på SKL:s kongress. Vi har debatterat regional tillväxt, gymnasiereformen, sprututbyten, trängselavgifter, jämlik hälso- och sjukvård, barnfattigdom och mycket, mycket mer. I samband med kongressen publicerade SVT Debatt en debattartikel från oss i S-gruppen i SKL:s beredning för socialpolitik och individomsorg. Läs den gärna! Den börjar så här:

Publicerad 10 november, 2011 - 09:34

BARNFATTIGDOM Enligt Rädda Barnen lever drygt en kvarts miljon svenska barn under fattiga förhållanden. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle och något som vi inte kan acceptera. Det är dags för en mer solidarisk välfärdspolitik som minskar klyftorna. Fredrik Reinfeldt säger att vissa ropar på visioner och att han vill varna för det. Vi socialdemokrater har en tydlig vision och vi är stolta över det. Alla barn har rätt att bli sedda, lyssnade till och få växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor. Det skriver S-gruppen i SKL:s beredning för socialpolitik och individomsorg.