tisdag 27 april 2010

Om politik och välfärd

Om det blir en S-ledd regering i höst, kommer det extra resurser till kommunerna och landstinget. I Uppsala län blir det sammanlagt ca 320 miljoner ytterligare (varav 131 miljoner till Uppsala kommun) till att utveckla sjukvården, höja kvaliteten i skolan, skapa fler platser och öka personaltätheten i förskolan, förbättra äldreomsorgen och till många andra välbehövliga satsningar.

Det är ytterligare ett välkommet besked som de rödgröna partierna nu kommer med till kommun- och landstingssektorn. Trots det positiva resultat som Uppsala kommun ser i bokslutet för 2009 så är det kärva år vi har framför oss. Borgarnas besked till kommunsektorn i vårbudgeten att de extra statsbidragen dras tillbaka kom som en kalldusch. Ska vi kunna behålla och utveckla kvaliteten i välfärden så behövs dessa 320 miljoner kronor.

måndag 26 april 2010

Viktigt besked om kollektivtrafiken

Med en rödgrön regering får vi statlig medfinansiering av en utveckling av kollektivtrafiken i Uppsala! Det är ett välkommet och kraftfullt besked som de rödgröna partierna på riksnivå kommer med idag när de presenterar infrastrukturförslagen. Det är en viktig pusselbit för att kunna realisera planerna på en spårburen kollektivtrafik i Uppsala.

tisdag 20 april 2010

Folkhälsa

En grön stad ger friskare invånare. Om det skriver Åsa Fichtel, välfärdsstrateg i Uppsala kommun i gårdagens UNT. Den här veckan uppmärksammas just vikten av fysisk aktivitet och forskning visar att medborgarna blir mer aktiva om parker, grönområden och ytor för spontanidrott finns i närhetan av där man bor eller arbetar. Åsa lyfter också i artikeln fram vikten av säkra gång- och cykelbanor. Det här ligger helt i linje med hur vi socialdemokrater vill utveckla och koppla ihop folkhälsofrågor med stadsbyggnadsutveckling.

Idag har vi också anmält ett socialdemokratiskt lag till Vårruset den 24 maj. Fem kilometer ska vi klara av. Så varvat med alla diskussioner kring IVE och valplattform måste fysisk aktivitet in i schemat! Jag kommer verkligen bli en vandrande reklampelare för partiet för jag blir alldeles knallröd i ansiktet när jag motionerar...

måndag 19 april 2010

Lars O och rabatterna

Lars O Ericsson (C) går snart i pension och så här i sista minuten motionerar han om billigare bussresor för pensionärer. En bra början kan vara att gå in på UL:s hemsida där man kan hitta information om olika rabattsystem. Seniorkortet kostar 240 kronor/månad och gäller från det man fyllt 65 år. Kanske en bra present till Lars O:s avtackning?

torsdag 15 april 2010

Kall vårbudget

Tolv miljarder mindre till välfärden! Det är beskedet till kommunerna och landstingen när finansminister Ander Borg (M) presenterade vårbudgeten idag.

Det innebär att närmare 35 000 välfärdsarbetare, lärare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal riskerar att förlora sina jobb. Det ska läggas till de 25 000 jobb som det senaste året redan försvunnit från kommuner och landsting. Jobben blir färre och kvaliteten i välfärden hotas. Vi Socialdemokrater anser att välfärden istället är i behov av mer resurser.

Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Och det är en politik som totalt havererat. Det är 100 000 fler arbetslösa idag än när regeringen tillträdde och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i Europa. Trots detta är budgeten förvånansvärt tom på åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Det vi hade behövt nu är mer av investeringar i utbildning, infrastruktur och bostadsbyggande som ger fler chansen att få ett jobb eller en utbildning. Nu riskerar den höga arbetslösheten att bita sig fast på mycket höga nivåer.

Nu krävs en rödgrön politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Sverige måste tillbaka till en politik som bygger starka offentliga finanser. Vårt mål är full sysselsättning.