måndag 6 september 2010

Förskolan - grunden för det livslånga lärandet

Jag besökte idag Boländernas förskola tillsammans med Ibrahim Baylan och Ylva Thörn. Vi hade en intressant diskussion med personalen om dels den oro som dom och föräldrarna känner inför den planerade upphandlingen av förskolan, men också om de stora satsningar som vi Socialdemokrater vill göra på förskolan. Vi vill öka personaltätheten, minska barngruppernas storlek och ge alla barn rätt till 30 timmar i veckan på förskolan.

I en insändare i UNT (2/9) ställs frågan varför jag och Socialdemokraterna vill öka personaltätheten inom förskolan och verkar se det förslaget som ett påhopp på personalen. Det är precis tvärt om. Jag vet, dels av egen erfarenhet, men också tack vara de enkätundersökningar som görs bland föräldrar, att personalen på våra förskolor är helt fantastisk och älskad av barn och föräldrar. Under pedagogisk vägledning lägger förskolan grunden för det livslånga lärandet och bidrar till barnets utveckling. Men det jag också ser är att på många håll går personalen på knäna för att kunna göra förskolan till den fina plats den är. Det är också just frågan om personaltätheten och barngruppernas storlek som sticker ut i föräldraenkäterna. Man vill se fler pedagoger och mindre grupper. Det är också det som många anställda själva önskar. De som följt utvecklingen under ett antal år kan ju se den stora förändringen. Det finns också mycket forskning som visar just på betydelsen av tillräckligt hög personaltäthet, speciellt för de mindre barnens trygghet och anknytning. Jag hoppas få väljarnas förtroende så att vi kan öka kvaliteten i förskolan i hela Uppsala. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar