torsdag 8 juli 2010

Mitt mål - Sveriges bästa barnkommun

Jag skriver idag om barns uppväxtvillkor på UNT:s debattsida. Så här inleder jag artikeln:

"Alla barn har rätt till en bra start i livet. Hur vi har det som barn kommer att påverka hela våra liv. Barn behöver bli överösta med kärlek så de möter världen med tillförsikt och få leka i trygga och utvecklande miljöer. Barn behöver få uppmärksamhet och stimulans i förskolan och en trygg, tröstande famn som finns där vid behov. Skolan ska lägga grunden för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Jag är övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med att vi sätter barnen i centrum."

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar