onsdag 12 maj 2010

Mer idrott, stadsutveckling och miljö för pengarna!

Vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill samla kommunen, idrotten och näringslivet bakom målet att göra Uppsala till Sveriges tredje bästa idrottskommun med en stor bredd och en vass topp. För att få mer idrott, stadsutveckling och miljö för pengarna förordar vi en lokalisering av en ny arena för ishockey och evenemang till Studenternas i centrala Uppsala. Redan gjorda utredningar visar att här är möjligt att utveckla moderna och klimatsmarta matcharenor för ishockey, bandy och fotboll. Förslaget kompletterar befintliga arenor i Uppsala och skapar efterlängtade matcharenor för tre idrotter.

Det centrala läget ger bra kollektivtrafikmöjligheter och öppnar för en modern och klimatsmart trafiklösning. Det blir också en viktig pusselbit i utvecklingen av centrala Uppsala med unika möjligheter att vidga stadskärnan och att skapa ett integrerat park-, idrotts- och evenemangsstråk längs ån från Stadsträdgården via Studenternas till Kap vid Kungsängsbron där Årike Fyris tar vid.

Det attraktiva läget intill Akademiska, närheten till universiteten och det växande affärs- och folklivet i centrum samt närheten till Resecentrum ger goda möjligheter till en OPS-lösning och andra kostnadsbärande verksamheter (hotell, restauranger, handel och kontor) som i direkt eller nära anslutning till arenorna kan bidra ekonomiskt till genomförandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar