onsdag 1 december 2010

Barn och unga i fokus i rödgrön kompletteringsbudget

I dag har vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat vår syn på hur Uppsala kommuns ökade ekonomiska utrymme bör användas under 2011. Det handlar bland annat om fler lärare och mindre grupper i förskolan och skolan, en bred satsning på sommarjobb samt en riktad satsning på fritid- och kulturaktiviteter för barn och unga.

Vi gick till val på en politik för ökad kvalitet i välfärden. Det tänker vi jobba för även som opposition. Fler lärare och mindre grupper i förskolan och skolan måste få prioriteras. Det är att ta ansvar för att utveckla Uppsala.

Vi konstaterar också att för lite har gjorts för en klimatomställning av Uppsala. Det behövs stora gröna investeringar i kollektivtrafiken och ska vi kunna fördubbla resandet i kollektivtrafiken behöver vi ta fram investeringsplaner för spårvagnar i Uppsala.

I ett rödgrönt Uppsala skulle vi ta tag i barnfattigdomen och ge alla barn tillgång till bra fritidsaktiviteter oavsett föräldrarnas storlek på plånboken. Vi satsar i vår kompletteringsbudget på Alnäs sommarläger och ser till att fritidsgårdarnas aktiviteter, såsom Fett mé kärlek, samt föreningslivets skollovsaktiviteter kan vara kvar och utvecklas. Det minskar segregationen och förebygger utanförskap.

Till sist vill vi även göra något åt ungdomsarbetslösheten som är alldeles för hög och allt fler tvingas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. Som en åtgärd för att ge unga en fot in på arbetsmarknaden och kontakter med framtida arbetsgivare satsar vi brett på sommarjobb för ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar