måndag 27 september 2010

Framtidsdebatten

Efter det historiskt dåliga valresultaten för oss Socialdemokrater är det nu hög tid för seriösa diskussioner om vår framtid. Där just framtiden borde vara vårt fokus och inte krisen. För vi behövs som samhällsförändrande kraft. Vi kan som inget annat parti samla breda grupper i samhället för en solidarisk politik. Och den politiken kan också omfatta den stressade storstadsmänniskan. Men för att åstadkomma den uppslutningen kring politiken behöver vi väcka mer känsla och engagemang hos väljarna. Vi kan då inte tävla med moderaterna om att vara bästa skattesänkarpartiet. Som Veronica Palm skriver: "Vi kan inte köpa väljarna, vi måste vinna människor för vår idé." Inne på en liknade linje är också kloka Katrine Kielos som skriver. "Vi måste lära oss vinna val genom att vara socialdemokrater. Inte trots att vi är socialdemokrater." Så är det. Nu börjar framtidsdebatten.

torsdag 16 september 2010

Valspurt

I skrivande stund är det lite mindre än 70 timmar till vallokalerna stänger. Tempot är högt nu och de olika valaktiviteterna avlöser varandra. Idag har jag drabbat samman i en duell mot Gunnar Hedberg (M). Debatten spelades in av TV 4 och handlade om konkurrensutsättningar, barns uppväxtvillkor och stadskärnans utformning.

Efter debatten fick jag, tillsammans med Börje Wennberg, ta emot en namninsamling för rätten till heltid från Kommunal. Att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet har vi med i våra rödgröna valplattformar i både landstinget och Uppsala kommun. Rätten till heltid är en oerhört viktig jämställdhetsfråga. Alla kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och ha samma makt att forma sina liv.

Eftermiddagen och kvällen tillbringade jag i Gottsunda, dels i valstugan och dels ute på dörrknackning. Det var en härlig kväll! Så många leenden och lyckönskningar att jag blev alldeles varm i hjärtat. Det är mindre än 70 timmar kvar till vallokalerna stänger. Dom två barnen som sprang efter mig i en trappuppgång och vinkade och ropade "Lycka till Marlene" gör att jag orkar ända fram.

söndag 12 september 2010

Dags för duell

Med en vecka kvar till valdagen mötte Mona Sahlin Fredrik Reinfeldt i en duell i SVT. En stor del av debatten handlade om jobb och sjukförsäkringen. Mona var oerhört stark och offensiv i duellen.

Mona Sahlin sa bland annat följande i debatten:

- Det är skillnad att prata om jobb och en annan att faktiskt skapa nya jobb och att ta ansvar. Jag är beredd att ta mitt ansvar om vi får väljarnas förtroende.

- Den enda tydliga effekten av jobbskatteavdraget är att klyftan ökar mellan den som har jobb och den som har jobbat.

- Att skapa jobb åt alla är att också skapa jobb för unga. Ta inte bort tryggheten för just unga, de förtjänar den lika mycket som alla andra.

- De gemensamma möjligheterna för de som bygger Sverige starkt idag, minskar och försvinner undan för undan med en borgerlig regering. Det är det valet handlar om den 19 september.

- Det är du Reinfeldt som har sett till att 500 000 personer har lämnat A-kassan. Det är du som sett till att en sjuksköterska betalar fem gånger mer i avgift till A-kassan varje månad än en jurist.

- Det är skattesänkningar som du och jag har fått som raserar välfärden, inte de som är sjuka och arbetslösa. Det är inte värdigt att kasta bort sjuka från den försäkring som är till för just dem.

- Man blir inte frisk för att man blir fattig.

tisdag 7 september 2010

Din röst är viktig

Under förmiddagen idag spelade vi in en debatt mellan alla partiers förstanamn till Kommunfullmäktige. Debatten sänds sedan i ABC:s regionala sändningar ikväll. Det var kul! Jag är alltid på spänn inför debatter men det är precis vad som behövs för att vara alert under debatten. Debatten handlade om kollektivtrafik, arenor och skatten samt innehöll en mängd Ja och Nej-frågor som vi skulle svara på. Vi hade också 30 sekunder var på oss att förklara varför man ska rösta på just vårt parti. Jag sa följande:

"Rösta på socialdemokraterna för en välfärd i världsklass. Vi vill ha en förskola med mer personal och mindre barngruppen och där alla barn får gå 30 timmar i veckan. Vi vill ha en skola med fler lärare och mindre klasser så alla får plats att växa.
Din röst är viktig.
Jag hoppas på ditt förtroende för ett Uppsala som håller samman, med fler jobb, som tar täten i den gröna omställningen och med en välfärd i världsklass."

På eftermiddagen var det sen dags för besök i Gottsunda och invigning av Systrarna Berwalds, en möteslokal för ungdomar i Gottsunda där tanken är att man tillsammans ska utveckla verksamhet för barn och ungdomar. Bakom projektet ligger bland annat Uppsala Föreningsråd och Gottsunda Dans och Teater. Ett fantastiskt initiativ för att verkligen ta tillvara på ungdomarnas egna idéer och kraft att vilja förändra samhället. Deras röster är viktiga.
Posted by Picasa

måndag 6 september 2010

Förskolan - grunden för det livslånga lärandet

Jag besökte idag Boländernas förskola tillsammans med Ibrahim Baylan och Ylva Thörn. Vi hade en intressant diskussion med personalen om dels den oro som dom och föräldrarna känner inför den planerade upphandlingen av förskolan, men också om de stora satsningar som vi Socialdemokrater vill göra på förskolan. Vi vill öka personaltätheten, minska barngruppernas storlek och ge alla barn rätt till 30 timmar i veckan på förskolan.

I en insändare i UNT (2/9) ställs frågan varför jag och Socialdemokraterna vill öka personaltätheten inom förskolan och verkar se det förslaget som ett påhopp på personalen. Det är precis tvärt om. Jag vet, dels av egen erfarenhet, men också tack vara de enkätundersökningar som görs bland föräldrar, att personalen på våra förskolor är helt fantastisk och älskad av barn och föräldrar. Under pedagogisk vägledning lägger förskolan grunden för det livslånga lärandet och bidrar till barnets utveckling. Men det jag också ser är att på många håll går personalen på knäna för att kunna göra förskolan till den fina plats den är. Det är också just frågan om personaltätheten och barngruppernas storlek som sticker ut i föräldraenkäterna. Man vill se fler pedagoger och mindre grupper. Det är också det som många anställda själva önskar. De som följt utvecklingen under ett antal år kan ju se den stora förändringen. Det finns också mycket forskning som visar just på betydelsen av tillräckligt hög personaltäthet, speciellt för de mindre barnens trygghet och anknytning. Jag hoppas få väljarnas förtroende så att vi kan öka kvaliteten i förskolan i hela Uppsala. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar.

lördag 4 september 2010

Sveriges bästa kommun att åldras i

I veckan besökte jag ett äldreboende i Uppsala. Personalen som jag träffade var oerhört engagerad och duktig men den verklighet de beskrev berörde mig starkt. De har schema med delade turer vilket betyder att de vissa dagar börjar 07.00, har en paus mellan 13.00-16.00, och sen fortsätter jobba till 21.00. Grundbemanningen är låg och vid sjukdom får de oftast ingen vikarie vilket leder till att den som jobbar blir ensam på avdelningen. Riktlinjerna säger att de ska vara två när de lyfter den äldre, men det kan de aldrig vara för tiden räcker inte till. Omvårdnad, habilitering, mathantering, tvätt och städ fyller tiden så det där "lilla extra" eller att gå ut med de boende finns det aldrig tid till. Budgeten för inköp av frukost, fika och mellanmål är så snålt tilltagen att osten kan ta slut på onsdagen och ny kan man köpa först på måndagen efter.

En i personalen uttryckte det så här: "Här har de gamla betalat skatt i hela sitt liv och de betalar dyrt för att bo här - och så kan dom inte få ost på frukostmackan eller gå ut när de vill. Jag tycker det känns hemskt. Jag vill inte bli gammal."

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har antalet sysselsatta i den skattefinansierade välfärden vård, skola och omsorg – oavsett driftsform - blivit 24 000 färre under det senaste året.

De borgerliga partierna har redan nu intecknat nya skattesänkningar för 100 miljarder. Med en moderatledd regering skulle Sverige bli ett helt annat land om fyra år. Det är en djup skillnad mellan högeralliansens politik och vår. Oansvariga skattesänkningar står mot investeringar i välfärden och fler jobb.

Äldreomsorgen i Uppsala kommun behöver en ny färdriktning. Vi rödgröna lovar att under nästa mandatperiod ta krafttag för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Vi har lanserat sju konkreta förslag som ett led i detta arbete. Målet är att Uppsala ska bli Sveriges bästa kommun att åldras i.

onsdag 1 september 2010

Valstugan i Gottsunda

Idag invigde vi den gemensamma rödgröna valstugan i Gottsunda centrum. Vi var rödgröna kandidater från alla tre partier och från kommun, landsting och riksdag som deltog. Talade gjorde Jakob Johnsson (V), Börje Wennberg (S) och Maria Gardfjell (MP). Jag fick äran att klippa bandet. Sen passade jag på att posera tillsammans med min gamla kollega från landstinget, Johan Edstav (MP).