tisdag 25 februari 2014

Åtgärder för en utbildningslinje

Bild från UNT
Jag hade under eftermiddagen idag en pressträff tillsammans med LO:s ordförande Kålle. Temat var hur vi genom investeringar i utbildning bryter arbetslösheten och stödjer utvecklingen av det lokala näringslivet. Vi berättade om det långsiktiga målet som vi socialdemokrater har att senast 2020 ska Sverige ha lägst arbetslöshet i EU och att det första beslutet som en S-regering ska fatta är att införa en 90-dagars garanti. Längre ska inte en ung arbetslös behöva gå innan aktiva åtgärder sätts in i form av en utbildning, praktik eller jobb.

Jag presenterade också våra lokala krav på att införa yrkescollege, att vi behöver fler arbetsmarknadsutbildningar och YH-platser samt fler platser på landets högskolor. Rätt väg in i framtiden är att satsa långsiktigt på utbildning och forskning. Men då behöver vi tillräckligt med studieplatser, bostäder och en politik som inte låter studenterna stå för notan.

UNT rapporterar från pressträffen här.

måndag 24 februari 2014

Rättvisemärk Uppsala

Kommunfullmäktige ska idag fatta beslut om en ny upphandlingspolicy. Idag skriver jag tillsammans med Erik Pelling följande på UNT Debatt ;

Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för miljardbelopp. Som Sveriges fjärde största kommun är Uppsalas möjligheter stora att främja klimatsmarta lösningar, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Kommunen måste säkerställa att skattepengarna används klokt och att goda arbetsvillkor för de anställda upprätthålls, oavsett vem det är som driver verksamheten. Socialdemokraterna vill att kommunen ska ha en upphandlingspolicy och en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som lever upp till högt ställda krav på miljö och arbetsvillkor.

Hur mat produceras påverkar djurhållning, biologisk mångfald, miljögifter och klimatet. Vi vill uppnå 100 procent ekologiska livsmedel i de skattefinansierade verksamheterna. Genom att dela upp inköpen kan kommunens upphandling även främja framväxten av lokala livsmedelsföretag. Till vår stora glädje har den borgerliga majoriteten insett detta och förslaget till upphandlingspolicy innehåller det långsiktiga målet om 100 procent ekologiska livsmedel. Det är ett modigt och viktigt förslag.

Men om vi på miljöområdet ger den moderatledda alliansen godkänt så är det sämre med den sociala hållbarheten. Respekt för gällande kollektivavtal och arbetsrätt ska vara en självklar utgångspunkt för all upphandling. Vi socialdemokrater vill därför ta fram en Vita Jobb-modell för goda villkor vid offentlig upphandling. Upphandlade företag ska teckna kontraktsvillkor som innebär förbud att jobba svart, skyldighet att tillämpa branschens kollektivavtal, skyldighet att kontrollera att underentreprenörer också uppfyller villkoren samt regler som medger kontroll och medför sanktioner om reglerna inte följs.

I arbetet för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar konsumtion är det naturligt för Uppsala att ansöka om diplomering som Fairtrade City. Som en Fairtrade City skulle kommunens upphandling tydligt präglas av etiska kriterier och bli ett viktigt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. I kraft av sin storlek skulle Uppsala göra skillnad i kampen mot lönedumpning, svartjobb, barnarbete, usla arbetsvillkor, ekonomisk brottslighet, osund konkurrens och oseriösa företags försök att undkomma miljölagsstiftning. De som bidrar till att utveckla Uppsala ska ha schyssta villkor – oavsett om de bor här eller på andra sidan jorden.

Moderaterna har avfärdat vårt förslag om att rättvisemärka Uppsala som ”socialism”. Men antalet rättvisemärkta kommuner i Sverige har fördubblats de senaste åren, många av dem under alliansstyre. Någon drastisk släng av "socialism" verkar dessa 61 kommuner inte ha drabbats av. Det Uppsalas borgerliga majoritet glömmer är att frågan om att rättvisemärka Uppsala handlar om konsumentmakt, vilket de vanligtvis brukar stödja. Att kunna välja schyssta varor och att kunna välja bort moraliskt tveksamma varor innebär att vi konsumenter har makt. Som Sveriges fjärde stad är Uppsalas konsumentmakt stor. Att medvetet avstå från att använda den makten bidrar till att oskäliga arbetsvillkor breder ut sig. Alliansen är i den här frågan ideologiskt förblindad och ser inte vilket verktyg man avstår från i arbetet för en hållbar utveckling.

För socialdemokraterna är frågan om Fairtrade ett tydligt exempel på det vägval Uppsala står inför. Vi vill utveckla Uppsala till en modern, framtidsinriktad storstad som i handling står för en hållbar utveckling och ordning och reda på arbetsmarknaden. Ett målmedvetet arbete med sociala villkor i den offentliga upphandlingen kommer att främja ett sunt näringsliv med schyssta villkor. Som Sveriges fjärde största stad har vi både potentialen och ansvaret att ta täten i det arbetet.

Om Socialdemokraterna får väljarnas förtroende i valet i september kommer vi att ansöka om en diplomering som en Fairtrade City. Den borgerliga majoriteten har hittills varit emot. På kommunfullmäktige idag den 24 februari får de en ny chans att ompröva sin hållning.