onsdag 13 juni 2012

Kunskapspartiet Socialdemokraterna

Kunskap och arbete. Det var huvudpunkten för oss socialdemokrater i budgetdebatten i Uppsala kommunfullmäktige. För det är med investeringar i utbildning och jobb som vi bygger Uppsala starkt.

För mig är kunskap, utbildning och bildning så otroligt viktigt. Som politiker men även för mig som privatperson. Kanske grundar det sig i att jag var den första i min familj som fick en chans att läsa vidare på universitetet. Viljan att läsa vidare fanns också hos min mamma men hon hade ingen reell möjlighet att göra det. Istället har många av mina familjemedlemmar studerat genom bildningsförbundens försorg.

Men jag fick chansen - och tog den. Och en ny värld öppnade sig. Jag kan fortfarande känna lusten att läsa vidare, hitta nya ämnen och områden och lära mig mer.

Och den där chansen, att kunna välja vad man vill göra i livet är så oerhört viktig. Och den kan vi främja genom till exempel ett generöst studiestödssystem och tillgång till studentbostäder. Men också genom att se till att fler elever går ut grundskolan respektive gymnasiet med godkända betyg.

Igår firade jag skolavslutning - min son slutade ettan. Det är fantastiskt att se barnens glädje inför sommarlovet och höra om deras drömmar för framtiden. I Sverige är det 100.000 ungdomar som går ut nian och lämnar därmed grundskolan. Men av dem är det fler än 12.000 som gör det utan tillräckliga betyg för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program.

Mer än var tionde niondeklassare står alltså utanför. Och deras drömmar riskerar att gå i kras. Så kan vi inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg.

Därför föreslår nu Socialdemokraterna förlängd skolplikt för de elever som inte når målen i grundskolan. Vi kommer i höstbudgeten i Riksdagen att avsätta medel för att införa sommarskola. Vi ska se till att alla ungdomar som inte når målen garanteras undervisning under några sommarveckor.

Förslaget bottnar i en insikt om att det inte minst är arbetarklassens barn – de som är uppvuxna i hem där det inte är självklart att få hjälp med läxorna eller att det ens är uppskattat att man siktar på att läsa vidare – som drabbas om skolan och samhället inte både ställer krav och ser till att ge förutsättningar för fler att nå högre kunskapsmål.

Vi är inte bara Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Vi är också Kunskapspartiet Socialdemokraterna.

fredag 1 juni 2012

Mälartinget

Helene Hellmark Knutsson (S) ordförande i Mälardalsrådet
Sammanfattning och reflektion över de 20 år som gått samt spaning in i framtiden. Det har vi ägnat oss åt på årets Mälarting i Stockholm. Det är alltså 20 år sedan samarbetet startade och fortfarande är de frågor som då var viktiga högt upp på vår dagoirdning. Det handlar om boende, kollektivtrafik, utbildning och regional utveckling.

Nästa år kommer Mälartinget vara i Uppsala den 30-31 maj och jag vill säga till alla kollegor runt om i Mälardalen - välkommen hit, välkommen hem!