torsdag 12 september 2013

Kampen har börjat!

Sedan en vecka sitter affischer uppe runt om i Uppsala där vi socialdemokrater lyfter tre viktiga frågor. Idag har också en tidningsbilaga delats ut till alla Uppsalas hushåll. De frågor vi lyfter är följande;

Uppsala är på många sätt en bra kommun att bo i. Samtidigt har Uppsala flest antal förskolebaracker i landet, en på många sätt ohållbar situation i hemtjänsten och en gymnasieskola som inte når upp till målen. Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Uppsala. Fler jobb, bättre resultat i skolan och en tryggare välfärd är möjligt också i vår kommun. Men det kräver politisk vilja. Att upprepa mantrat ”det går bra för Uppsala” räcker inte. Efter snart åtta år med samma kommunledning utmanar vi därför den borgerliga majoriteten om makten.

Att föräldrar ska kunna lämna sina barn till en förskoleverksamhet av hög kvalitet är en förutsättning för jobb och tillväxt. Den styrande alliansen har brutit mot skollagen genom att inte erbjuda förskoleplatser inom utsatt tid eller gett familjer orimliga erbjudanden om en förskoleplats långt från hemmet som de inte kunnat tacka ja till. Vidare är tre av fyra nya förskolor är en så kallad modul. Föräldrar och Arbetsmiljöverket vittnar på vissa ställen om dålig arbetsmiljö. Men framförallt är förskolebarackerna en dyr och kortsiktig lösning. Våra gemensamma skattepengar borde kunna användas bättre. Om vi Socialdemokrater får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en bättre samordning och planering för att säkerställa en förskolegaranti värd namnet att toppa vår att-göra lista.

Det är kommunens ansvar att förse kommuninvånarna med en välfärd av god kvalitet, men också att vara en bra arbetsgivare för kommunens anställda. Den omöjliga arbetssituationen och tidspressen för anställda inom Uppsalas hemtjänst, som har uppmärksammats i riksmedia, är en varningssignal. Vad är det för arbetsgivarpolitik vi har fått i Uppsala kommun? Och vad innebär stressen för dem som är i behov av vård och omsorg? Det duger inte att som ansvariga politiker slå ifrån sig och skylla på utförarna när problemen egentligen bottnar i de förutsättningar som politiken har satt upp för att ge vård och omsorg. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer en bättre välfärd och en bra arbetsgivarpolitik att vara prioriterade frågor.

Uppsala är en kunskapsstad. Många elever presterar mycket bra i Uppsalas skolor och tar sig i hög utsträckning vidare till högskolan. Men tyvärr är det inte hela sanningen. För en stor grupp elever är situationen den omvända. Trots Uppsalas goda förutsättningar är andelen som inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år stor. I en rankning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort hamnar Uppsala på plats 284 av 290 kommuner. Sex platser från slutet. En gymnasieutbildning är en förutsättning för att kunna få ett jobb. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en gymnasieexamen. Arbetslöshet är förödande både för samhället i stort och för den enskilde individen. Att sätta jobben främst börjar för oss Socialdemokrater med en bra utbildning för alla ungdomar. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer vi att arbeta för att få färre avhopp från gymnasiet genom att prioritera ökad lärartäthet, förbättrad studievägledning och en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv.

I valet om ett år är det upp till väljarna att välja väg för Uppsala. Vi vill vara Sveriges öppnaste och modernaste parti. Och vi vet att politiken blir bättre om den formas av fler. Socialdemokraterna i Uppsala har därför tagit fram sidan www.VadTyckerUppsala.se för att det ska bli lättare att påverka den politik vi kommer att gå till val på. Vår utgångspunkt är att våra gemensamma skattemedel ska användas så effektivt som möjligt när vi tar oss an kommunens utmaningar. I dag är Socialdemokraterna i Uppsala i opposition. Om vi får väljarnas förtroende efter valet 2014 kommer de beslut som vi fattar att ta sin utgångspunkt i vår dialog med Uppsalas invånare. Så nu vill vi att Du berättar för oss – Vad tycker Uppsala?

Med ett år kvar till valet inleder vi vår valrörelse för ett Uppsala med fler jobb, bättre resultat i skolan och en tryggare välfärd i fokus. Kampen har börjat!