fredag 29 augusti 2014

Ett handlingsprogram för ett jämställt Uppsala

Idag presenterade jag tillsammans med Vivianne Macdisi ett handlingsprogram för ett jämställt Uppsala. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Feminism och jämställdhet handlar om kampen för kvinnors lika rättigheter och varje kvinnas makt att forma sitt eget liv.

Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Vi ser idag hur kvinnor ständigt diskrimineras. På arbetsmarknaden, i välfärden, i hemmet, i vården och så vidare. Därför måste jämställdhetsarbetet vara en integrerad del i alla politiska frågor.

Vi behöver en ny politisk inriktning i Sverige och i Uppsala som tar ojämställdheten på allvar. Alliansens skattesänkarpolitik har slagit hårt mot kvinnor. Det har gett en osäkrare arbetsmarknad, en välfärd med brister och försämrade arbetsvillkor. Vi Socialdemokrater tänker ta ansvar för att Uppsala ska bli jämställt. Det är dags att bekämpa ojämställdheten på allvar och att på riktigt bryta könsmaktsordningen.

Uppsala ska stå i framkant gällande jämställdhet. Får vi väljarnas förtroende i valet i september att leda kommunen och landstinget kommer därför jämställhetsfrågorna att prioriteras. Vårt handlingsprogram för ett jämställt Uppsala samlar politiska förslag från nationell, lokal och regional nivå. För att vi ska kunna uppnå ett jämställt Uppsala måste vi ha en regering, ett landsting och en kommun som tar arbetet för jämställdhet på allvar.

För att genomföra detta handlingsprogram vill vi tillsätta en jämställdhetskommission med uppdraget att se till att Uppsala blir Sveriges mest jämställda kommun. Den ska samla de politiska partierna, forskare, experter, fackliga företrädare och andra viktiga aktörerer för att ta ett gemensamt ansvar för arbetet.

I kommunen kommer vi också att skriva under den europeiska deklarationen om jämställhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. I landstinget ska vi se till att vi äntligen lever upp till den redan påskrivna deklarationen.

Handlingsprogrammet hittar du r.

tisdag 19 augusti 2014

Skol(s)atsningar

Idag har jag tillsammans med Carin Jämtin besökt Nannaskolan i Uppsala och presenterat en satsning på Uppsalas skolor. Det handlar om att kunna gå in och jobba kraftfullt med mindre klasser, utbilda och anställa fler specialpedagoger, utveckla karriärvägar för lärare och satsa på högre lärarlöner. Nationella medel kombinerat med lokala ger hela 115 miljoner extra till Uppsalas skolor 2015! Satsningen är flerårig och mycket välkommen i Uppsalas skolor.

Forskning och internationella erfarenheter visar att tidiga insatser i skolan är mycket betydelsefulla. Ett tydligt exempel är vårt grannland Finland som länge presterat toppresultat i internationella kunskapsmätningar. Huvudsakligen är det två saker som
skiljer den finska skolan från den svenska: läraryrkets attraktivitet och tidiga insatser. Avgörande är att eleven får tillräckligt med tid tillsammans med läraren och att barn med behov av särskilt stöd ska få det i ett tidigt skede.

Skolverkets nationella statistik visar att klasstorlekarna har ökat kraftigt sedan 2008. Mest har klasstorleken ökat i lågstadieklasserna. I årskurs 1 har antalet elever per klass ökat med nära 30 procent på fem år. Det är dags att bryta denna utveckling och i stället ge alla barn en bra start på sitt lärande.

måndag 18 augusti 2014

Sänk trösklarna till kulturen för Uppsalas unga

Nästa stora kulturpolitiska reform i Uppsala är en satsning på barn och unga. Förslaget om en kraftfull satsning på sänkta trösklar till musik och kultur för Uppsalas unga presenterade vi idag. Förslaget, som finns med i Socialdemokraternas kommande valmanifest, innebär en halvering av avgiften i Uppsalas musikskolor och att nya kulturskolor byggs upp med samma låga avgift.

Bild: UNT
Uppsala är på många sätt en bra kulturstad, men vi har länge släpat efter många andra kommuner när det gäller att erbjuda alla barn och unga möjligheter till eget skapande. Varje barn behöver en bra start i livet. Att få utöva musik och kultur lär barn och unga att ta ansvar för sig själva och varandra. Med en halverad avgift, ett kraftigt breddat utbud och en kulturskola som finns där barnen finns ska inget barn stängas ute. Vi socialdemokrater söker Uppsalabornas förtroende för att prioritera barn och ungas kultur.

Enligt förslaget kommer individuell undervisning i musik- och kulturskolorna att erbjudas för 500 kronor per termin och gruppundervisning för 300 kronor per termin. Den nya lägre avgiften kompletteras med ett maxbelopp per familj. I de nya kulturskolorna ska barn och unga erbjudas frivillig undervisning i att dansa, spela instrument, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater eller andra estetiska ämnen. Kulturskolorna ska drivs av studieförbund, lokala kulturföreningar, kommunala musikskolan och andra aktörer i kommunens många stadsdelar och tätorter utifrån en gemensam policy och med kommunal finansiering.

Kreativitet, estetiska färdigheter och entreprenörskap är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Kunskaper i ämnen som musik, dans, bild, drama och litteratur bidrar till kompetenser också i andra ämnen. Uppsalas framtid börjar med barnens uppväxt, och därför är det viktigt att investera i musik- och kulturskolan.

UNT rapporterar här om förslaget.

söndag 17 augusti 2014

Valrörelsen startar

Med 28 dagar kvar till valdagen är nu valrörelsen i full gång. Helgen har varit full av aktiviteter som dörrknackning, deltagande på Uppsala Fredsfestival och Culturofestivalen och en stor valkickoff med Stefan Löfven. Samtalen har varit många och engagemanget stort. Dom här 28 dagarna som är kvar ska vi genomföra den bästa valrörelsen någonsin. Vill du vara med och hjälpa till? Gå in på http://www.socialdemokraterna.se/uppsala

Valkickoffen på Grand i Uppsala samlade flera hundra partimedlemmar från hela länet. UNT 24 rapporterar från evenemanget här.

Stefan talade om vikten av ett Sverige som håller samman, om samverkan och solidaritet. Han talade om jobb till unga, om skolsatsningar, om antirasism och feminism. Det var ett starkt och viktigt tal av en man som jag kommer göra allt jag kan för att han om 28 dagar ska vara Sveriges nästa statsminister.

.