måndag 26 april 2010

Viktigt besked om kollektivtrafiken

Med en rödgrön regering får vi statlig medfinansiering av en utveckling av kollektivtrafiken i Uppsala! Det är ett välkommet och kraftfullt besked som de rödgröna partierna på riksnivå kommer med idag när de presenterar infrastrukturförslagen. Det är en viktig pusselbit för att kunna realisera planerna på en spårburen kollektivtrafik i Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar