fredag 14 januari 2011

Ny politisk sekreterare (S) i stadshuset

Den här veckan började Rasmus Lenefors arbeta som politisk sekreterare för oss socialdemokratiska oppositionsråd i Uppsala stadshus. Rasmus Lenefors är 28 år gammal, kommer ursprungligen från Hässleholm och har utbildat sig till statsvetare vid Lunds Universitet. Han är bosatt i Stockholm och kommer närmast från tjänsten som politisk sekreterare för SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland.

Välkommen till oss Rasmus!onsdag 12 januari 2011

Från dröm till verklighet

Jag är i grunden kemist och naturvetare och har bedrivit doktorandstudier vid SLU. Forskningen vi bedrev finansierades av MISTRA, den strategiska miljöforskningsstiftelsen och den var väldigt företagsanknuten. Forskarlaget gemensamt bildade ett aktiebolag för att kunna patentera resultat, och ur gruppen startade också ett företag som förädlade idéerna.

I Uppsala har vi förmånen att ha två framstående universitet och mängder av forskargrupper och enskilda forskare med briljanta och innovativa idéer. För att gå från de idéerna till livskraftiga företag som växer så behöver vi bra företagsinkubatorer. I Uppsala har vi en av de främsta inkubatorerna i Sverige - Uppsala Innovation Centre (UIC).

UIC ägs av STUNS, ALMI Företagspartner och de två universitetens respektive holdingbolag. En stor del av finansieringen hittintills kommer från staten, genom Innovationsbron (4.5 MKr) men nu hotar en drastisk nedskärning av anslaget till UIC som hotar hela verksamheten. Till stor del handlar det om att kommunen, regionen och lärosätena har gett ett väldigt lågt årligt stöd till UICs verksamhet (totalt 775 000 kr) och Innovationsbron vill se en matchning av bidragen.

Det som känns paradoxalt i sammanhanget är att UIC erhåller en hel del stöd från det privata näringslivet i Uppsala, just för att de är så framgångsrika och resultaten märks, men de bidragen vill inte Innovationsbron räkna in när de summerar de lokala och regionala anslagen utan de räknar bara in kronor och ören från det offentliga.

Idag på kommunstyrelsen beslutade vi om att ge ett totalt bidrag till UIC om 1.15 MKr och även Regionförbundet och de båda universiteten har beslutat öka sina anslag. Men det räcker inte riktigt. Om vi verkligen vill värna vårt UIC måste vi gemensamt försöka hitta ytterligare finansiering och tiden är knapp. Jag hoppas att vi med gemensamma ansträngningar hittar en väg.

UIC är den viktiga hand som vi behöver hålla oss i för att kunna gå från nattens dröm till morgondagens verklighet.

tisdag 11 januari 2011

Det kom ett brev om människosyn

Två dagar in på det nya året fick jag ett mail. Gissa om min förvåning när det visade sig vara från Bengt Göransson, tidigare utbildningsminister och demokratiutredare. Vad kunde han vilja mig?

Det han skickade var en kopia för kännedom av ett brev skickat till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg. Även UNT fick det för kännedom. Och brevet handlade om det som Sveriges alla medier var fyllda av för tillfället. Stefan Hanna, kommunalråd för centerpartiet, och vad han skrivit om på sin blogg.

Bengt hade gjort precis det som Stefan Hanna uppmanar alla att göra - läst hans blogg. Och efter att ha tagit del av den formulerade han följande fråga till Gunnar Hedberg;

"Min fråga till dig är om du efter att ha tagit del av bloggen finner det lämpligt att en person som har en människosyn som så uppenbart brister i medmänsklighet bör framträda som företrädare för en politisk ledning vars yttersta ansvar du bär.

Skälet till att jag frågar är att jag bland annat som ordförande i den statliga demokratiutredningen alltjämt håller många föredrag om demokrati, och jag har därvid sedan länge hävdat uppfattningen att många politiskt valda brister i grundläggande respekt för andra samtidigt som de våldsamt överskattar den egna personens värde.


Innan jag använder Uppsala och dess politiska ledning som exempel på min tes vill jag för säkerhets skull få besked om Hanna kommer att fortsätta sin kommunalrådsgärning med ditt fulla stöd."

Och det är just frågan om människosyn som djupt bekymrar mig i hela affären Hanna. Många berättigade frågor har ställts, men jag saknar fortfarande bra svar.