söndag 24 januari 2010

Nationellt centrum för kvinnofrid


Jag besökte nyligen Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Det är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK har som uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser nödvändig.

NCK och dess föregångare, Rikskvinnocentrum, är resultatet av ett fantastiskt arbete av Gun Heimer och hennes medarbetare samt engagerade politiker som Ingrid Andersson, Mats O Karlsson och Margot Wallström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar