torsdag 17 december 2009

Eeh...Egardt

Peter Egardt heter han, vår nya landshövding som tillträder i april nästa år. Det blev alltså ytterligare en moderat på posten, Egardt är gammal statssekreterare från regeringen Bildt.

Vem är han då? Jag känner honom endast till namnet (och knappt det) och mina källor säger detsamma - namnet känner man till men något närmare känner man honom inte. Men idag är Egardt vd för Stockholms Handelskammare och därmed har han väldigt goda kontakter med näringslivet. Han blir en viktig kugge när vi ska utveckla vårt kunskapsintensiva näringsliv i länet.

Välkommen till Uppsala län Peter!

onsdag 16 december 2009

Snö, snö, snö

Situationen på akuten på Akademiska sjukhuset är väldigt ansträngd just nu. Många patienter väntar på hjälp till följd av olyckor orsakade av vinterväglaget. Själv hade jag himla tur igår. Cyklade omkull - trots dubbdäck - men klarade mig med ett blodigt smalben och ett otäckt blåmärke på knät. Jag är väldigt tacksam att benen höll!

måndag 14 december 2009

Moderaterna blandar bort korten

I dagens UNT anklagar Cecilia Forss (M) oss socialdemokrater för att vara emot tillväxt och att agera motstridigt i olika infrastruktursatsningar. Hon är helt fel ute. Att så tydligt försöka blanda bort korten visar bara på moderaternas önskan att dölja sitt eget agerande i frågan.

Förbättringar på Dalabanan som nämns i artikeln ska göras helt med statliga medel, där vi genom Regionförbundets länstransportplan har möjlighet att prioritera mellan olika satsningar. Medfinansiering i planskilda korsningar är ett tydligt exempel på när statligt ansvar (järnvägsstrukturen) och kommunalt ansvar (vägnätet) korsar varandra (!) och båda parterna måste hitta en samverkanslösning.

Citybanan är ett oerhört viktigt infrastrukturprojekt men det är ett statligt ansvar att finansiera genomförandet. Den moderatstyrda regeringen skyller på att pengar saknas och om inte projektet ska läggas i malpåse måste lokala politiker besluta och gå in med stora satsningar. Men pengar saknas inte - regeringen använder dom istället för att genomföra stora skattesänkningar för de rika.

En motfråga till Cecilia Forss är given. När kommunen går in och tar på sig ett statligt finansieringsansvar, var tar ni pengarna ifrån. Ska dagisgrupperna bli ännu större eller lärarna ännu färre? Eller ska skatten höjas?

måndag 7 december 2009

Klass och sjuklighet

I Läkartidningen, nr 48, redovisas en studie som analyserat sambanden mellan olika gruppers socioekonomiska status och deras vård- och läkemedelskonsumtion. Resultaten är tydliga. Gruppen med lägst socioekonomisk status hade den högsta läkemedelskonsumtionen och även de högsta vårdkostnaderna såväl vad gäller primärvård som övrig sjukvård.

Studien beskriver också ett exempel från en vårdcentral i Östergötland vars listade i genomsnitt hade den lägsta socioekonomiska nivån i länet. Resultatet påvisar att vårdcentralen har ett socioekonomiskt motiverat behov av en ökning av den ekonomiska ersättningen med 17 procent för vård och 7 procent för läkemedel. Det vill säga om man nu vill fördela resurserna efter befolkningens behov. Det är ingen tvekan om vad vi rödgröna vill - men den borgerliga majoriteten i såväl Uppsala som Östergötland har valt en annan väg.