tisdag 29 maj 2012

Stort fattigdomsgap för barn i Sverige

Sverige ligger dåligt till när man mäter hur djupt barn tillåts falla under fattigdomsgränsen. I en jämförelse mellan 35 rika länder kommer Sverige först på 22:a plats. Sverige får en sämre placering än länder som Polen, Grekland, Estland och Ungern. Det visar en ny rapport om barnfattigdom från UNICEF.

Det fattigdomsgap som framkommer i rapporten visar att dagens insatser inte räcker till för de barn i Sverige som har det allra sämst ställt. Därför behöver regeringen ta fram en ny strategi som upptäcker och fångar upp de barn som halkar efter, menar UNICEF Sverige.

Läs UNICEF:s pressmeddelande här. På UNICEF:s sida går det även att ladda ner hela rapporten.

måndag 28 maj 2012

Rätt till heltid


Liselott Vahermägi och jag.
 Rätt till heltid och möjlighet att ha inflytande över arbetstidens förläggning. Om det diskuterade vi i förmiddags när S i Uppsala Stadshus anordnade en hearing om Rätt till heltid. Medverkade gjorde Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunals förbundskontor som talade under rubriken Därför rätt till heltid, och Liselott Vahermägi, (S)-politiker i Nynäshamn som talade om Så gjorde vi i Nynäshamn för att realisera rätt till heltid.

Att ofrivilligt arbeta deltid leder till lägre lön, lägre ersättningsnivåer och i förlängningen en lägre pension. Vi ser också att andelen sjukskrivna är högre i gruppen deltidsanställda, stressen att inte kunna påverka sin arbetssituation och den tuffare ekonomiska situationen tar ut sin rätt.

Med tanke på de åtaganden som ligger på kommunerna i framtiden och det faktum att det kommer bli allt tuffare att rekrytera personal gör också att det ur det perspektivet är viktigt att vara en arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare goda arbetsvillkor, och rätt till heltid är då jätteviktigt.

Det var väldigt intressant att ta del av Nynäshamns arbete. Där har man valt en modell där all personal får välja önskad sysselsättningsgrad, och man får aktivt göra valet en gång per år. Man tog också i början av arbetet in experter i bemanningsekonomi och utbildade alla chefer i ämnet så kommentaren "Det där går aldrig..." finns inte längre. Personalen är nu väldigt delaktiga i schemaläggning och hur deras arbetstid ska förläggas. Vanmakt har bytts till makt över sitt eget arbete.

Som S-politiker (och S-kvinna!) blir jag glad och stolt över att ta del av så goda exempel på praktisk politik från andra kommuner. Det har jag med mig i arbetet här i Uppsala när vi fortsätter arbetet för rätt till heltid.

tisdag 22 maj 2012

Fokus på kunskap och arbete i S-budget

Idag presenterarade vi det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala. Utgångspunkten är att det behöver investeras i jobb och utbildning för att bygga Uppsala starkt.

För oss socialdemokrater är jobben den viktigaste frågan. Att människor har ett arbete är avgörande både för varje persons egen frihet, men också för att Uppsala ska ha råd att investera i bra skolor, sjukvård och omsorg. I vårt budgetförslag för Uppsala satsar vi därför på att fler unga ska komma i arbete.

Bild: SVT Uppland

Att en hög andel unga i Uppsala idag saknar ett jobb beror till stor del på att många hoppar av gymnasiet. En färdig gymnasieexamen är avgörande för att kunna få ett arbete eller studera vidare på högskola och universitet. Vår målsättning är därför att alla unga ska ta en gymnasieexamen.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för Uppsalas unga så fort de kommer i kontakt med skolvärlden. Därför investerar vi i förskolan och grundskolan. Uppsala har ett stort behov av fler förskoleplatser. Men kvaliteten i förskolan och grundskolan måste också stärkas. Det gör vi genom fler pedagoger, mer personal och mindre barngrupper och skolklasser. Så gör vi en långsiktig, och nödvändig, satsning på att Uppsalas unga ska bli sedda och motiverade, och få de kunskaper de behöver, från förskolan och hela vägen till gymnasiet.

Vi vet också hur svårt det kan vara att som ung få den där första chansen i vuxenlivet. Därför föreslår vi att ungdomar i årskurs 9 samt i 1:an och 2:an på gymnasiet ska erbjudas ett sommarjobb. Precis som i Nynäshamns kommun vill vi ha en modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en klok och lönsam investering i kommunens ungdomar och framtidens arbetskraft.

I vårt budgetförslag föreslår vi även ett utbildningskontrakt, som Västerås kommun har infört med gott resultat. Det ger unga arbetslösa under 25 möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i kommunens verksamhet eller i verksamhet som kommunen har upphandlat. Anställningen ger en avtalsenlig lön och arbetslivserfarenhet och syftet är att bryta långtidsarbetslösheten genom att minska trösklarna till både jobb och utbildning.

Det är genom kunskap och arbete vi bygger Uppsala starkt.

Med anledning av budgetpresentationen hade vi idag en debattartikel i UNT. UNT:s artikel från pressträffen finns här och 24 UNT:s reportage här.
TV4:s rapportering från pressträffen finns här.
SVT Upplands reportage återfinns här.

tisdag 1 maj 2012

Första Maj

I strålande sol på Vaksala torg talade jag idag på vårt Första Maj-firande. Det är alltid en ära att få tala på Första Maj. Jag minns som igår mitt första tal som ung SSUare hemma i Sala, men jag inser att ungefär 25 år har passerat sedan dess...

Idag talade jag om vikten av förebyggande arbete och om att satsa på barnen och ungdomarna. Och om att socialdemokratin är en frihetsrörelse som strävar efter jämställdhet mellan kvinnor och män och efter ett samhälle definierat av jämlikhet. Inför Första Maj skrev jag och Erik Pelling en debattartikel i UNT. Läs den gärna här.

Så lider det här årets Första Maj mot sitt slut. Efter kvällens nyhetsskörd och en genomgång av sociala media står det klart att Stefan Löfven gjorde succé på Götaplatsen inför över 15 000 personer. Han talade om jämställdhet och feminism, om utbildning och jobb för unga, om innovationer och samverkan för nya jobb och om internationell solidaritet. På ett lysande sätt lyckas Stefan fånga det som är traditionella socialdemokratiska frågor och sätta in dom i dagens kontext. Han är min, och så många andras statsministerkandidat. Idag börjar valrörelsen!

PS Eftersom Stefan Löfven imorgon presenterar partiets budgetmotion passade jag och Erik på att skriva en debattartikel även om det som publicerades på Politikerbloggen. I artikeln efterlyser vi viktiga infrastruktursatsningar. Läs den här. DS