söndag 29 maj 2011

Farväl farmor

Min fantastiska farmor är nu borta. Hon somnade in stilla natten mellan onsdag och torsdag. Den sista tiden har hon varit väldigt svag och till slut kunde hon varken äta eller dricka. Men det är inte så jag kommer minnas min farmor.

Farmor är en kraftkvinna. Hon blev 89 år och hon har berättat mycket om sin barndom. Om fattigdomen och att hon fick tjäna som piga när hon var väldigt ung. Om sin kära syster Alice som när hon var nybliven mamma fick TBC och dog. Och farmor kämpade med en lillebror som var alkoholist. Den kampen var förgäves, brodern frös ihjäl en kall natt i en snödriva.

Fattigdomen satte djupa spår i min farmor. Hon reagerade starkt när hon blev "niad" på en affär. Att tjäna som piga och att säga "ni" och "herrn" tillhörde det gamla enligt farmor. Nu säger vi DU till varandra. Farmor hade också alltid väldigt svårt att unna sig själv saker. Hon fyndade på loppis och på auktioner men kunde ge oss barnbarn dyrbara presenter.

Farmor var en oerhört generös person, inte bara med presenter, utan med tid, omtanke och skratt. Jag har en hel kökssoffa som vittnar om ett av hennes stora intressen - att virka. Jag har så många vackra dukar som minne. Farmor var också en naturmänniska och älskade att fiska så det har jag gjort mycket men henne och farfar. Nu när jag skriver kommer ett minne till mig. En augustikväll för länge sen. Vi är i farmor och farfars stuga vid en liten sjö utanför Sala och fiskar kräftor. Det är mörkt och varmt och jag är glad och trygg.

Jag älskar dig farmor och kommer sakna dig.

torsdag 19 maj 2011

Medvind

"Det är medvind, jag känner det" sa Håkan Juholt på torgmötet igår när vinden friskade i. Och så är det. Vi hade då precis avslutat ett fantastiskt möte som Laboremus arrangerade på Ekonomikum. Den största salen var fullsatt och när Håkan gjorde entré möttes han av varma applåder. Håkans tal och den efterföljande frågestunden rörde sig kring viktiga värderingsfrågor och det var med stående ovationer Håkan lämnade lokalen och åkte till torgmötet.

Även torgmötet samlade mycket folk och Håkan fick under sitt tal mycket respons och varma applåder.

Vi hann också avsluta kvällen med en middag med Håkan där vi fick möjlighet att samtala om frågor som skolan, barnfattigdom och arbetsmiljö.

Att besöket i Uppsala gav rubriken "Jubel för Juholt" i UNT känns härligt och bekräftar medvinden.

Novus väljarbarometer visar också idag att socialdemokraterna går framåt och att oppositionen nu har större stöd än alliansen. Det är en opinionsundersökning, facit kommer på valdagen 2014. Men vi är på gång. Vi har medvind.

tisdag 17 maj 2011

Rapport från förnyelsegruppen

Socialdemokraternas förnyelsegrupp är nu färdig med en första delrapport. Gustaf Lantz, ordförande i arbetsgruppen överlämnade idag delrapporten till mig i Stadshuset.

Syftet med arbetsgruppen är att ge förslag på hur partiet kan förnya sig lokalt. Gustaf Lantz presenterade tre frågor som särskilt viktiga för förnyelsen.

–  Vi behöver skapa ett ökat förtroende hos Uppsalaborna för att vi är de som är bäst på att förvalta våra gemensamma skattekronor. Vi ska också vara det parti som har de främsta idéerna om hur vi bygga broar in i framtiden. Därtill behöver vi på nytt bli det parti som tydligast står för rättvisa och jämlikhet. Dessa tre ben är också tätt sammankopplade, säger han.

Läs mer i UNTs rapportering här. (Foto Tomas Lundin, UNT)

fredag 13 maj 2011

Högre ambitioner för Uppsala

Vi Socialdemokrater presenterade idag vår skuggbudget (IVE) för Uppsala för perioden 2012-2015. Tonvikten i vår budget ligger på fler jobb, ökad kvalitet i förskolan och skolan och på ett rikt kultur- och fritidsliv.

Jag är glad över att vi kan presentera en budget som så tydligt sätter Uppsalas barn och unga i fokus. Det gör vi genom ambitiösa satsningar på förskola och skola, feriearbete, bekämpandet av den ökande barnfattigdomen, barn- och ungdomskultur, och att vi lyfter barns uppväxtvillkor.
Vi driver även på för en ambitiösare miljö- och klimatpolitik, både för att det är ett måste och för att det är en möjlighet att skapa jobb och tillväxt i Uppsala. Den satsning vi vill göra på bland annat ett energi- och miljöteknikkluster tillsammans med universiteten och näringslivet är ett exempel på det. Genom en aktiv markpolitik vill vi bygga bort bostadsbristen samtidigt som vi ökar andelen hyresrätter och ser till att underlätta för nya företagsetableringar.

onsdag 11 maj 2011

Härliga Ultuna

Jag började dagen med en underbar cykeltur genom ett sommarvarmt Uppsala till Ultuna. Vid SLU bedrev jag under tre år doktorandstudier och universitetet har en speciell plats i mitt hjärta.

Jag träffade idag Johan Schnurer, en tidigare kollega och idag vice rektor med ansvar för samverkansfrågor. Han beskrev den expansiva fas universitetet befinner sig i, vad gäller både forskning och samverkansfrågor och den ny- och ombyggnation som nu pågår.

Det var med både glädje över en fantastisk verksamhet och ett sting av saknad jag cyklade hem.

onsdag 4 maj 2011

Alliansens IVE

Så kom den idag, alliansens förslag på budget och verksamhet i Uppsala för nästa år(kallad IVE).

Det finns nu ett ekonomiskt utrymme för reformer och det använder alliansen till en del bra satsningar, bland annat ökar man resurserna till jämställdhet och kvinnofrid. En satsning som vi hade med redan i förra årets budget. Skolsatsningen kommenterade jag igår - bra att satsa på skolan men baktung när allt i princip satsas på gymnasiet.

Påbudet som gått ut från centralt håll hos moderaterna om heltider gjorde förstås att jag hade förhoppningar på det området. Nu finns en alibiskrivning som lyder "möjligheten till heltider ska utvecklas". Det är ett steg i rätt riktning men jag hade hoppats på mer. Vi socialdemokrater kommer fortsätta driva på utvecklingen för heltider.

Jag tycker att det är bra att man har som målsättning att under ett antal år bygga 2000 student- och ungdomsbostäder. Men Uppsalahem har på det området inte fått något tydligt uppdrag, så jag känner en oro för att satsningen kan gå om intet.

Vi noterar också att kraven på upphandlingar inte skärps. Kommunen handlar upp för omkring 2 miljarder årligen och jag anser att det är oerhört viktigt att vi använder våra gemensamma skattepengar på ett klokt sätt. Vi kan genom att ställa tydliga sociala och etiska krav medverka till en god samhällsutveckling.

tisdag 3 maj 2011

Satsning på skolan

Idag presenterade alliansen sin satsning på skolan. Det är framförallt gymnasieskolan som får en förstärkning på 25 miljoner kronor.

Jag välkomnar en satsning på gymnasiet. Vi behöver ta krafttag för att stötta de elever som idag väljer att hoppa av gymnasiet eller som lämnar med ofullständiga betyg.

Men det är också viktigt att arbeta förebyggande och att tidigt lägga grunden så att alla elever kan nå målen. Vi socialdemokrater menar att både förskolan och grundskolan behöver en resursförstärkning för att öka kvaliteten.

Vi ser också idag att antalet elever i grundskolan ökar medan elevantalet i gymnasieskolan minskar. Det är bra att satsa på skolan men ser man till helheten är alliansens skolsatsning baktung.

Nästa fredag, den 13 maj, kommer vi socialdemokrater presentera hela vårt budgetförslag. Jag återkommer med vår fördelning på de olika skolverksamheterna då.

måndag 2 maj 2011

Rapport från KF del 2

Omröstningen om sociala investeringar föll ut med 43 röster mot (M, FP, C, KD och SD) och 27 röster för (S och V). Miljöpartiet valde att lägga ner sina röster.

Nu är det bara att samla ny kraft och fortsätta bilda opinion i frågan.

Rapport från Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder just nu och bokslutsdebatten för 2010 är i full gång. Vi socialdemokrater vill bryta ny mark, vända på perspektivet och börja jobba med sociala investeringar. Att arbeta förebyggande är god ekonomisk hushållning.

Jag menar att vi politiker måste vara visionära och modiga för att ta steg ut i okänd terräng, men det är viktigt att vi vågar.

Signalerna från Alliansen är dubbla. Gunnar Hedberg (M) var försiktigt positiv, medans Cecilia Forss (M) är direkt avvisande. Mohammad Hassan (FP) har tidigare uttalat ett visst stöd men FP:s politiska sekreterare Erica Närlinge twittrar för fullt nu och är väldigt negativ.

Jag hoppas i alla fall att diskussionen om sociala investeringar kommer fortsätta efter fullmäktige och att vi där kan närma oss varandra.

söndag 1 maj 2011

Första Maj i Uppsala

Idag har vi firat en kylig men vacker Första Maj i Uppsala. Huvudtalare var vår nyvalda distriktsordförande, tillika riksdagsledamot, Agneta Gille. Övriga talare var Loa Mothata från LO, Felix Breitholtz från SSU och jag.

Här följer mitt anförande:

"Mötesdeltagare

Att barnfattigdomen ökar i Uppsala måste tas på största allvar. Rädda Barnen visar att trenden med en minskad andel barn som lever i ekonomisk utsatthet har brutits. Mellan 2007 och 2008 ökade barnfattigdomen i Uppsala till sammanlagt 10,4 procent. Det är mer än vart tionde barn i vår kommun. Hur den ekonomiska krisen har slagit under 2009 och 2010 är ännu inte känt. Men Rädda Barnen befarar att barnfattigdomen fortsatt att öka.

Det är en paradox att vi trots att Uppsala är rikare än någonsin ser att klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen växer. Vi kan se barnfattigdomen i samhället runt omkring oss. Det handlar om barn som ständigt är hungriga. Om barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa, som saknar utrusning för att kunna delta på idrottslektioner, som går i illasittande kläder, och som aldrig kan gå på kompisarnas kalas – för de har inte råd att köpa presenter. Många av barnen bär också problemen och känslorna inom sig, de vet att mamma och pappa har det svårt och vill inte belasta dem mer.

Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Det sociala och ekonomiska utanförskapet resulterar i sämre hälsa, sämre utbildning, en mindre aktiv fritid och ett liv under betydligt otryggare förhållanden än andra barn. Att så många barn får se sina handlingsmöjligheter begränsade påverkar hela samhällets utveckling.

Det ligger i allas intresse att vi lyckas pressa tillbaka barnfattigdomen. Regeringen har ett stort ansvar och en nationell handlingsplan mot barnfattigdomen vore verkligen på sin plats men vi har även en egen hemläxa att göra här i Uppsala.

Vi Socialdemokrater vill se ett Handslag mot barnfattigdom, där kommunen i samverkan med frivilligorganisationer och det civila samhället kraftsamlar för att minska barnfattigdomen. Vi söker därför en politisk överenskommelse mellan partierna för att gemensamt anta en lokal handlingsplan med konkreta åtgärder för att pressa tillbaka fattigdomen och underlätta för de barn som drabbas.

Mötesdeltagare

Det är dags att ta arbetet för jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Exempelvis kan vi se att andelen deltidsanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män, vilket resulterar i lägre löner, lägre pensioner och lägre ersättningsnivåer.

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig själv och sin familj och som ger en ekonomisk självständighet livet ut. Från politiskt håll behöver vi synliggöra kopplingen mellan kvinnors position på arbetsmarknaden och i samhället. Yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet har större andel deltidstjänster, fler timanställningar, otryggare anställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och sämre lön.

Det är därför dags att erbjuda alla anställda i Uppsala kommun heltidstjänster. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda men det ska också finnas möjlighet att utifrån egna behov och överväganden arbeta deltid. Att införa rätt till heltid skulle göra Uppsala kommun till en mycket bättre arbetsgivare och det skulle påtagligt förbättra de enskilda medarbetarnas ekonomiska situation.

Problemet med osakliga löneskillnader det löses inte genom att hävda att kvinnor ska ”tuffa till sig” i löneförhandlingar eller att alla ska starta eget företag som förs fram från vissa politiska företrädare. Det innebär nämligen att man lägger hela ansvaret på individnivå när problemet i själva verket är strukturellt.

Socialdemokraterna i Uppsala föreslår därför en lokal jämställdhetskommission. Den ska samla de politiska partierna, arbetsgivare och fackförbund i ett trepartssamtal för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Som politiker vill jag åstadkomma en förändring. För mig som socialdemokrat handlar det om något så enkelt och samtidigt så stort som vår grundläggande värdering om alla människors lika värde.


Tack för ordet!"