söndag 21 mars 2010

Vi vill skapa ett Uppsala för alla

"Vi ser ett Uppsala med ökade klyftor. Vi socialdemokrater lägger i dag fram programmet Ett Uppsala för alla för att utveckla staden med sikte på jämlikhet, demokrati och inkludering." Det skrev jag tillsammans med Erik Pelling och Ulrik Wärnsberg i gårdagens UNT.

Fördomar, social utslagning och ökade klyftor hotar visionen om ett Uppsala i solidaritet och sammanhållning. Vi vill investera i barnens utbildning och fritid, i bostadsbyggande och lokaldemokrati. Vi socialdemokrater tror på ett Uppsala som håller samman.

FOTO: Jörgen Hagelqvist, UNT

torsdag 18 mars 2010

Bygg, bygg, bygg

Med 60 000 i Uppsalahems bostadskö, en plan för 1200 fler studenter vid Uppsala Universitet fram till 2013 samt 90-talsgenerationen på väg in på bostadsmarknaden måste vi både på statligt och kommunal nivå driva en aktiv bostadspolitik.

Jag presenterade idag tillsammans med Maria Gardfjell (MP) samt Ilona Szatmari Waldau (V) en rödgrön bostadspolitik för nästa mandatperiod. Vi vill att Uppsalahem ska bygga 3-400 nya hyreslägenheter per år samt att ett nytt affärsområde inom Uppsalahem - Studentbostäder - startas och att företaget bygger 100 studentbostäder per år.

Vidare vill vi utnyttja den byggrätt och de planer som finns för Kvarnen vid Vaksala torg. Skrota alliansens försäljningsplaner och bygg istället 50-100 nya hyreslägenheter där.

För att klara en hög takt på byggandet och för att få igång byggandet av hyresbostäder måste vi också ha en aktiv markpolitik, det vill säga kommunen måste äga mark och därmed kan man också ställa krav på upplåtelseformen när byggplaner sätts i verket.

För Uppsalas utveckling behöver vi en rödgrön bostadspolitik!

måndag 8 mars 2010

Den internationella kvinno­dagen

I dag fyller internationella kvinnodagen 100 år. En dag då kvinnors rättigheter världen över uppmärksammas.

Jämställdhet är en frihetsfråga. Vi rödgröna har en vision om ett Sverige där alla kvinnor och män har samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete, fritid och familj. Och alla, oavsett kön, ska ha absolut rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Varje människa ska vara fri att göra sina ­egna val utan att styras av begränsande, könsbundna normer – inte på arbetsmarknaden, och inte i livet i övrigt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv.

Moderaterna försöker nu lansera sig som ett kvinnoparti. Men regeringens politik förstärker den konservativa synen på kvinnor och män. De har infört ett vårdnadsbidrag som stänger ute kvinnor från arbetsmarknaden istället för att satsa på en flexibel föräldraförsäkring som bidrar till att lösa livspusslet för båda föräldrarna. De genomför ofinansierade skattesänkningar som slår mot välfärden istället för skatt efter bärkraft till vår gemensamma välfärd i syfte att göra Sverige till ett modernt och jämlikt land. Under mandatperioden har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med mer än 1 000 kronor i månaden istället för att driva en aktiv politik för minskade orättvisor.

Det behövs en nystart för jämställdhetspolitiken. Våra tre partier har en feministisk utgångspunkt. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste stärkas, liksom barns rätt till sina föräldrar och mäns möjligheter att vara en viktig del av sina barns liv. Nyckeln till att åstadkomma jämställdhet i samhället, inte minst på arbetsmarknaden, är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Vi behöver också på kommunal nivå garantera en förskola av hög kvalitet åt alla barn.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste ske på många plan samtidigt, genomtänkt och samordnat. Budskapet ska vara tydligt – det är nolltolerans som gäller och kommunen behöver utveckla sitt samarbete med frivilligorganisationerna.

Om vi vinner väljarnas förtroende i Uppsala kommun i valet 2010 så kommer vi att bilda en majoritet som är jämställd och feministisk. Vi vill verka för ett jämställt Uppsala och en jämställd värld – varje dag, inte bara på den internationella kvinno­dagen den 8 mars.

onsdag 3 mars 2010

Sveriges bästa matkommun

På kommunstyrelsen idag behandlades en motion rörande bättre och godare mat, skriven av Johan Lundqvist och Maria Gardfjell (båda MP). Dom lyfter i motionen fram vikten av bra och god mat i skolan och i äldreomsorgen. Att det är viktigt hur maten är producerad, att den är näringsrik och luktar och smakar gott. Att måltiden är viktig som mötesplats och för social samvaro. Helt enkelt att god mat är politik, rödgrön politik. Vinner vi majoriteten i kommunen arbetar vi fram en strategi som utvecklar Uppsala kommun till Sveriges bästa matkommun!