torsdag 15 april 2010

Kall vårbudget

Tolv miljarder mindre till välfärden! Det är beskedet till kommunerna och landstingen när finansminister Ander Borg (M) presenterade vårbudgeten idag.

Det innebär att närmare 35 000 välfärdsarbetare, lärare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal riskerar att förlora sina jobb. Det ska läggas till de 25 000 jobb som det senaste året redan försvunnit från kommuner och landsting. Jobben blir färre och kvaliteten i välfärden hotas. Vi Socialdemokrater anser att välfärden istället är i behov av mer resurser.

Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Och det är en politik som totalt havererat. Det är 100 000 fler arbetslösa idag än när regeringen tillträdde och ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i Europa. Trots detta är budgeten förvånansvärt tom på åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Det vi hade behövt nu är mer av investeringar i utbildning, infrastruktur och bostadsbyggande som ger fler chansen att få ett jobb eller en utbildning. Nu riskerar den höga arbetslösheten att bita sig fast på mycket höga nivåer.

Nu krävs en rödgrön politik som byter färdriktning och investerar i fler jobb och minskade klyftor. Sverige måste tillbaka till en politik som bygger starka offentliga finanser. Vårt mål är full sysselsättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar