torsdag 12 augusti 2010

10 fakta som sparkar!

Partistyrelsen har gjort följande faktasammanställning. Det är verkligen fakta som sparkar!

(1) Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa (Eurostat). Trots jobbkris skars 20 000 helårsplatser bort inom Komvux mellan helåret 2006 och helåret 2009. (Skolverket)

(2) Under det senaste året har antalet sysselsatta i den skattefinansierade välfärden vård, skola och omsorg – oavsett driftsform - blivit cirka 25 000 färre. (SKL och SCB)

(3) Vid årsskiftet kastades över 12 000 personer ut ur sjukförsäkringen, pg. regeringens stupstock. Efter ett halvår har endast 370 av dessa (3 %) fått ett vanligt osubventionerat jobb. (Försäkringskassan)

(4) Pensionärsskatt – diskriminerar äldre. Idag betalar en normal pensionär 700 kronor mer i skatt varje månad på grund av regeringens politik. (RUT)

(5) Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös Andelen som är långtidsarbetslösa är historiskt hög (SCB). Regeringen har halverat antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen (Arbetsförmedlingen)

(6) 9 av 10 inkomstgrupper får en ökad disponibel inkomst med den rödgröna budgeten. Kvinnor tjänar mer än män på den rödgröna budgeten. (RUT)

(7) På fyra år har antalet arbetslösa blivit över 100 000 fler och sysselsättningsgraden minskat med närmare två procentenheter, motsvarande 100 000 färre jobb . (SCB). Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa, sedan hösten 2006. (Eurostat)

(8) Den rikaste procenten har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans. Den tiondel med högst inkomster har fått lika mycket som 60 % av svenska folket tillsammans. (RUT)

(9) Regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Nu har detta förbytts i ett stort underskott (Finansdepartementet). Skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor (RUT). Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (sammanställning utspel)

(10) (M) är ett bidragsparti. Socialbidragen ökar i 8 av 10 av landets kommuner (Socialstyrelsen). Det är över 70 000 personer fler i utanförskap än vid valet, enligt moderaterna egen definition ”bred arbetslöshet” (RUT) Barnfattigdomen är rekordhög (RUT)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar