torsdag 18 mars 2010

Bygg, bygg, bygg

Med 60 000 i Uppsalahems bostadskö, en plan för 1200 fler studenter vid Uppsala Universitet fram till 2013 samt 90-talsgenerationen på väg in på bostadsmarknaden måste vi både på statligt och kommunal nivå driva en aktiv bostadspolitik.

Jag presenterade idag tillsammans med Maria Gardfjell (MP) samt Ilona Szatmari Waldau (V) en rödgrön bostadspolitik för nästa mandatperiod. Vi vill att Uppsalahem ska bygga 3-400 nya hyreslägenheter per år samt att ett nytt affärsområde inom Uppsalahem - Studentbostäder - startas och att företaget bygger 100 studentbostäder per år.

Vidare vill vi utnyttja den byggrätt och de planer som finns för Kvarnen vid Vaksala torg. Skrota alliansens försäljningsplaner och bygg istället 50-100 nya hyreslägenheter där.

För att klara en hög takt på byggandet och för att få igång byggandet av hyresbostäder måste vi också ha en aktiv markpolitik, det vill säga kommunen måste äga mark och därmed kan man också ställa krav på upplåtelseformen när byggplaner sätts i verket.

För Uppsalas utveckling behöver vi en rödgrön bostadspolitik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar