måndag 28 oktober 2013

Vi behöver fler jobb för Sveriges unga!

För oss socialdemokrater är kampen mot ungdomsarbetslösheten en oerhört viktig uppgift. Ett sommarjobb är ofta den första kontakten en ungdom har med arbetslivet. Flera kommuner, däribland Uppsala, genomför särskilda insatser för att erbjuda ungdomar sommarjobb. Ett jobb på sommaren är en möjlighet att knyta kontakter och samla erfarenhet inför framtida jobbsökande. Det vi behöver fundera på är hur vi kan ge fler unga en möjlighet att jobba på sommaren.

Häromdagen kom en ny IFAU-rapport (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som studerat samtliga elever som slutat ett yrkesprogram på gymnasiet år 2006. Rapporten visar att ungdomar ofta hittar sina första arbeten efter gymnasiet genom de kontakter de skapat på sommarjobb eller extrajobb under studietiden. Sommarjobb under gymnasiet är alltså en viktig väg in på arbetsmarknaden.

Det vi kan läsa i rapporten är att gymnasiestudenterna i undersökningen har 35 procentenheter högre sannolikhet att få sitt första mer varaktiga jobb efter studenten på de arbetsplatser där de jobbat under studietiden, jämfört med elever från samma yrkesprogram och skola som inte har samma yrkeserfarenhet.

Det är också intressant att det inte bara är kontakten med en specifik arbetsgivare som är viktig, utan att även de tidigare jobbarkompisarna kan hjälpa ungdomarna att ”få in en fot” på andra företag.

Den här rapporten lär oss mer om hur tillfälliga anställningar fungerar som en språngbräda mot mer varaktig sysselsättning.

Vi socialdemokrater har till kommunfullmäktige skrivit en motion om att erbjuda elever efter årskurs 9 på högstadiet och årskurs 1 och 2 på gymnasiet feriearbete i enlighet med den modell som finns i Nynäshamn.

I Nynäshamns kommun har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Där är det så att fyra årskullar, de som slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på gymnasiet, erbjuds sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan garanteras arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor.

Av de sommarjobb som finns i Nynäshamn är 60% inom det privata näringslivet och resterande 40% inom den kommunala verksamheten. Jag tycker att det är en smart politik att samverka med näringslivet för att erbjuda många fler ungdomar sommarjobb!

Beslutet i kommunfullmäktige blev att besvara motionen. Samtidigt kan man kan läsa i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar i ärendet om inriktning till feriearbete för 2014 att majoriteten vill undersöka möjligheten att använda "Nynäshamnsmodellen". Därför borde beslutet på kommunfullmäktige blivit bifall till motionen.

Det har blivit populärt att bland alliansföreträdare hävda att vi i oppositionen slår in öppna dörrar när vi driver våra frågor. Men jag väljer att vara glad att majoriteten ser det geniala i våra förslag och bifaller dem, om det så än är bakvägen. Vi behöver fler jobb för Sveriges unga! Jag välkomnar alliansen in i matchen.

fredag 11 oktober 2013

Höstkampanj

Jag knackar dörr för att alla unga ska ha ett jobb att gå till. Tillsammans med partivänner från hela landet är vi socialdemokrater i Uppsala nu ute i en höstkampanj där vi samtalar med företagare och knackar så många dörrar vi kan.

Och budskapet handlar om jobben. Att fler än 10 600 personer går utan arbete i vårt län. Det är en förlust för samhället och en tragedi för de berörda individerna och deras familjer. Med en arbetslöshet som är högre än snittet i länet har Uppsala kommun all anledning att känna oro. Det går inte att vara nöjd med en arbetslöshet som parkerat sig på en nivå över 6 procent.

Och än svårare är det för våra ungdomar. När de är färdiga med studierna och redo att ta ett jobb. Vad händer då? Den verklighet som många unga idag möter är att gå direkt ut i arbetslöshet. Och än svårare har förstås de ungdomar som inte klarar av gymnasiet.

Många unga är idag arbetslösa länge. Vad gör det med individen? Känslan av misslyckande är förstås överhängande. Man vill få chansen att få ett utvecklande arbete och bidra till samhället men istället får man sitta passivt och bara vänta, och vänta. Och från ledande borgerliga politiker får man höra att lösningarna är otryggare anställningar och lägre ingångslöner. Men det är inte den socialdemokratiska vägen. Vi vill att Sverige ska konkurrera genom starka, trygga och kompetenta människor. Sverige ska gå framåt genom kunskap och arbete. Därför satsar vi till exempel på utbildningskontrakt och en 90-dagars garanti. Jag knackar dörr för att alla unga ska ha ett jobb att gå till.

torsdag 10 oktober 2013

En mors kamp

Hon har kämpat i 44 år kvinnan jag träffade i förmiddags. Hennes son fick efter födseln en smitta som gav honom svåra hjärnskador och han hade flera olika funktionshinder. För ett år sedan dog sonen endast 43 år gammal. Men hon fortsätter att kämpa för hans rättigheter och för att förändra det som ledde till sonens död.

Det var ett oerhört starkt möte, och tårarna rann på både henne och mig, men stark som en fura fortsätter hon att berätta om oförstående tjänstemän, personal med otillräcklig kompetens och en sjukvård utan samordning.

Och efter mötet finns många tankar hos mig. Hur kan samordning mellan kommun och landsting fungera så dåligt? Hur kan det medicinska stödet i särskilda boenden fallera så gravt? Hur kan personal vara så ointresserade av att ta emot den kunskap och erfarenhet en mor och far har om sin son? Det är ofattbart.

Mamman i mig vill bara gråta, men politikern i mig blir arg. Det här är oacceptabelt och jag ska göra vad jag kan för att förändra ett system med många brister.

Hennes son finns nu i en åttakantig urna av körsbärsträ (han älskade vackra träd) och graven är täckt av vackra stenar som han älskade. Hans liv slutade där, men kampen för hans rättigheter fortsätter.