onsdag 29 februari 2012

Förändringens vindar

Kraften i förändringens vindar är ofattbara. Det går upp snabbt och det kan gå ner snabbt. Det är sant att den enda opinionsmätning som egentligen gäller är den på valdagen. Men det är så ofattbart skönt att nu följa de olika mätningar som kommer. De visar att vi är på rätt väg och att Löfven tas emot med öppna armar av svenska folket. Det är långt till september 2014, men vi ska kämpa varenda dag för att på valdagen vinna svenska folkets förtroende.

I dag har Stefan Löfven varit partiledare i 33 dagar. Och han har verkligen startat med vind i seglen. Nästan varannan väljare, 47 ­procent, har enligt SIFO stort eller mycket stort förtroende för honom. 73 procent av S-väljarna har stort eller mycket stort förtroende för honom.

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast, och vilket parti väljarna anser har bäst politik i respektive fråga. I den senaste mätningen kan ett tydligt trendskifte ses jämfört med föregående mätning i november 2011. (Novembermätningen inom parantes).

Viktigaste politiska frågorna (topp 5)

1 (1) Sjukvården 75% (72%)
2 (2) Skola och utbildning 75% (66%)
3 (3) Sysselsättning/arbetslöshet 68% (56%)
4 (5) Äldreomsorgen 61% (53%)
5 (4) Landets ekonomi 56% (56%)

Parti med bästa politiken i de viktigaste frågorna

Sjukvården: S 24% (S 22%)
Skola och utbildning: S 21% (FP 23%)
Sysselsättning/arbetslöshet: S 24% (M 25%)
Äldreomsorgen: S 23% (S 19%)
Landets ekonomi: M 34% (M 39%)

Till det här kommer också alla personliga kontakter. För det är så många som kommer till mig och uttalar sitt stöd för oss socialdemokrater i allmänhet och Stefan Löfven i synnerhet och uttrycker sin glädje över att Sverige återigen har en tydlig och stark opposition. Nu är det verkligen match igen.

tisdag 28 februari 2012

Kunskap och Arbete

Nu är det här, årets Första Maj märke. Så snyggt och rätt. Kunskap och arbete bygger Sverige. Just så. Kunskap och arbete!

I den andan gjorde vi i den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen idag studiebesök. Jag besökte två olika verksamheter. Imorse cyklade jag till Kåbo och till kommunens Jobbcenter. Jobbcenter hjälper de som har behov av sysselsättning, arbetsträning, arbetsrehabilitering och arbetsförmågebedömning. De har också hand om anställningar med olika statliga anställningsstöd; till exempel OSA (Offentligt skyddat arbete), lönebidrag, utvecklingsanställning, instegsjobb och trygghetsanställning.

Besöket var väldigt intressant och gav en god inblick i deras verksamhet. Att träffa på så engagerade och varma personer som Jobbcenter har i sin ledningsgrupp är också en härlig upplevelse. De som kommer till Jobbcenter är ju i mångt och mycket de som är mest utsatta i samhället. Arbetslösa, långtidssjukskrivna eller med funktionsnedsättning. Och de får bra hjälp och stöd för att komma vidare i livet. Som en ung tjej uttryckte det "Livet är nu fullt av möjligheter. Jag känner glädje igen." Och receptet är nog den inställning som de ansvariga gav uttryck för många gånger - se varje människas förmåga, inte problem och oförmåga.

Den här viktiga verksamheten är nu utmanad av ett privat företag. Det betyder att en utredning nu är igång i kommunen för att undersöka om hela eller delar av verksamheten ska konkurrensutsättas. Det innebär förstås en stor oro hos alla inblandade, hur ska framtiden nu bli? Och här om någonstans är det viktigt att poängtera att helheten är viktig och att hålla ihop verksamheten. Låt inte den borgerliga majoriteten slå sönder en så välfungerande verksamhet!

Eftermiddagen innebar en cykeltur upp till Uppsala science park och ett besök på Uppsala Nyföretagarcentrum. Det finns 90 Nyföretagarcentrum i landet och de täcker 200 kommuner. Det är Sveriges ledande kraft för nyföretagande och ger konfidentiell och kostnadsfri rådgivning till de som vill starta företag. En av de grundläggande delarna i verksamheten är att hjälpa till att upprätta affärsplaner för de nya företagen och testa så att idéerna håller. Under 2011 fick 400 personer rådgivning i Uppsala, varav 49% var kvinnor.

Nyföretagarcentrum är en viktig aktör som tillsammans med till exempel UIC, Almi, Coompanion, Drivhuset, Ung Företagsamhet och Företagslotsen bidrar till entreprenörskap, nya och livskraftiga företag och fler jobb i Uppsala.

För det är så vi bygger Uppsala. Med kunskap och arbete.

måndag 27 februari 2012

Efterlysning - var finns den politiska viljan?

Var finns den politiska viljan att förändra och förbättra samhället? Inte hos den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun i alla fall. Vi har ikväll haft kommunfullmäktige och bland annat debatterat frågan om förskolekrisen i Uppsala, om socialdemokraternas förslag om en jämställdhetskommission och om vräkningar av barnfamiljer.

Några ordentliga svar av Cecilia Forss (M) fick inte alla de barnfamiljer som drabbats av förskolekrisen. Cecilia skyller det mesta på Fastighetsnämnden och på oss socialdemokrater. Att Uppsala kommun haft borgerlig majoritet sedan 2006 verkar inte spela någon roll. Med en bättre samordning och samverkan mellan nämnderna och en ordentlig lokalförsörjningsplan hade vi nått mycket längre. Ansvaret är politiskt. De som drabbas är föräldrarna och barnen.

Vår motion om jämställdhetskommission handlar om att samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och jämställda arbetsvillkor i kommunen. Yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet har större andel deltidstjänster, fler timanställningar, otryggare anställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och sämre lön. Uppsala kommun är en stor arbetsgivare och har därmed ett stort ansvar för att bidra till ändrade strukturer, och kommunens jämställdhetsarbete bör bli tydligare och ges en bättre styrning. En jämställdhetskommission kan vara en motor i ett sådant förändringsarbete. Men den borgerliga majoriteten är nöjd med läget som det är nu och avslog motionen.

Avslutningsvis vräkningar av barn. Trots mål i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och en "mental nolltolerans" (Mohamad Hassan pekar på att nollvisionen inte finns skriftligt i kommunen, men att vi har den mentalt) så vräks barnfamiljer i Uppsala. Från 2008 till september 2011 har 31 barn vräkts. Och med utgångspunkt från barnkonventionen och ett barnperspektiv tycker inte jag att kommunen gör tillräckligt. Varje vräkning av ett barn är ett misslyckande. Jag bär med mig den känsla som jag uppfylldes av när jag fick höra exempel på de frågor barnen själva ställer när det är dax att utföra vräkningen. "Mamma, får jag ta med mig min nalle?". Vad är det vi gör med barnen? Jag har högre ambitioner för Uppsala än så.

söndag 26 februari 2012

En förskola för alla?

Imorgon måndag klockan halv fem börjar Kommunfullmäktiges sammanträde. En av de första ärendena är min fråga till kommunalrådet Cecilia Forss om situationen inom Uppsalas förskola.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om den akuta situation som har drabbat ett stort antal barnfamiljer i Uppsala. För första gången på många år bryter Uppsala kommun mot skollagen när inte familjer erbjuds en förskoleplats. Många är också familjerna som får erbjudande om en plats men som måste tacka nej för att förskolan ligger på andra sidan kommunen.

I fredagens nummer av Uppsalatidningen intervjuas en av papporna som har varit med och startat ett upprop på Facebook "Fler förskoleplatser i Uppsala nu!".

Facebookgruppen uppmanar alla som är drabbade att komma till Kommunfullmäktige och lyssna till debatten. Ni är alla varmt välkomna! Och kan ni inte komma, men vill ha kontakt så går det jättebra att maila mig.

torsdag 23 februari 2012

Game changer

En ny partiledning är på plats. Och vilket lag! Det känns oerhört spännande och samtidigt tryggt på samma gång. Gamla välkända ansikten, nya bekantskaper, ett ungt lag och så kvinnor på tunga och framträdande poster.

Den absolut viktigaste prioriteringen framöver kommer vara att utveckla vår politik för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det nya laget kommer att fortsätta utveckla en riktigt bra politik för fler jobb och för ett bra näringsliv i Sverige. Den politiken skapar förutsättningar för en stark välfärd med hög kvalitet inom vård, skola och omsorg.

Magdalena Andersson blir ny ekonomisk-politisk talesperson. Magdalena Andersson är nationalekonom och har en lång bakgrund i regeringskansli och riksdag, bland annat som statssekreterare. Hon går från en tjänst som överdirektör på Skatteverket.

Mikael Damberg blir ny gruppledare i Riksdagen medan Berit Högman blir vice gruppledare. Jennie Nilsson blir ny gruppledare i Näringsutskottet, Ibrahim Baylan ny gruppledare i Utbildningsutskottet, Fredrik Olovsson ny gruppledare i Finansutskottet, Leif Jakobsson ny gruppledare i Skatteutskottet och Gunilla Carlsson blir ny gruppledare i Kulturutskottet. Emma Lennartsson har valts till ny gruppsekreterare av riksdagsgruppen.

Utöver dessa nya har vi också "gamla" gruppledare och för att bara nämna några, Ylva Johansson i Arbetsmarknadsutskottet, Lena Hallengren i Socialutskottet, Anders Ygeman i Trafikutskottet, Tomas Eneroth i Socialförsäkringsutskottet, Veronica Palm i Civilutskottet och Matilda Ernkrantz i Miljö- och jordbruksutskottet.

Dagens presentation känns som en så kallad "game changer", det vill säga något som totalt ändrar spelplanen. Från att ha varit uträknade, känns valseger 2014 inte alls långt borta! För något jag har lärt mig efter 26 år som aktiv socialdemokrat är att när vi har fokus och momentum så kan allt hända!

onsdag 22 februari 2012

Kvalitetsplan för äldreomsorgen

Idag ska äldrenämnden i Uppsala fatta beslut om en konkurrensplan som beskriver hur den borgerliga majoriteten ska nå sitt mål om 82 procent konkurrensutsatt verksamhet. På kort sikt rör det alla de träffpunkter som ännu inte konkurrensutsatts, seniorrestaurangerna, dagverksamheten för personer med demens och korttidsvården. På lite längre sikt den palliativa vården, Rehabcentret vid Svartbäcksgården och förmodligen hjälpmedelsverksamheten. En redan idag omfattande konkurrens-utsättning har dock inte gett ökad kvalitet i äldreomsorgen. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2011 är de äldre mindre nöjda med hemtjänsten och vårdboenden i sin helhet än tidigare. Där placerar sig Uppsala kommun bland de sämsta kommunerna i landet.


Vi Socialdemokrater föreslår idag att förslaget till konkurrensplan ska avslås till förmån för vårt förslag om att införa en kvalitetsplan för äldreomsorgen. I kvalitetsplanen föreslår vi bland annat att vi ska införa en så kallad målrelaterad ersättning där utförarna i vissa delar får betalt för hur väl de uppnår exempelvis ökad brukarnöjdhet, förbättrad läkemedelsanvändning och ökad personalkontinuitet.


Personalen är den enskilt viktigaste resursen inom äldreomsorgen för att vi ska uppnå hög kvalitet. Varje enskild anställds arbetsinsats är viktig och det bör synliggöras tydligare. Kommunen kommer framöver också stå inför stora behov av att rekrytera personal för vård och omsorg. Att verka för bättre arbetsvillkor och en förbättrad arbetsmiljö är därför en jätteviktig investering för framtiden. Vi vill erbjuda de anställda rätt till heltid och schemasättning behöver ses över. Delade arbetspass (så kallade delade turer) måste bort.


Fyra viktiga punkter i kvalitetsplanen:


  • Använd skattepengarna mer effektivt än idag för att nå bättre kvalitetsresultat och mer nöjda brukare. Inför målrelaterade ersättningar där utförare i viss omfattning får betalt utifrån hur väl de lyckas med exempel vis ökad personalkontinuitet, ökad brukarnöjdhet eller förbättrad läkemedelsanvändning.

  • Personalen är den enskilt viktigaste resursen i äldreomsorgen. Genom att vi satsar på bättre arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor, bättre karriärmöjligheter och kompetensutveckling för personalen så får vi också en bättre omsorg för dem som behöver det. Vi vill därför införa rätt till heltid och avskaffa delade arbetspass.

  • Låt äldre få välja utförare. Men se över om det finns andra vägar för att skapa valfrihet, ökad mångfald och kvalitet än att enbart ansluta fler och fler utförare till en omsorgsmarknad. Det kan exempelvis ske genom att kommunen går in i fler långsiktiga samverkansavtal med intresserade ideella föreningar, lokala kooperativ eller allmännyttiga stiftelser. Denna typ av driftsform har nya idéer för hur man kan utveckla äldreomsorgen och är populär bland medborgarna eftersom den inte har vinst som överordnat mål för verksamheten.

  • Låt sunt förnuft gå före ideologi. Låt kommunen driva exempelvis träffpunkter och seniorrestauranger när det fungerar väl och är omtyckt bland Uppsalas seniorer. Och tvärtom: låt andra vara med och utveckla förebyggande aktiviteter, service och omvårdnad om vi ser att fler aktörer leder till ökad kvalitet.

fredag 17 februari 2012

Gör sociala investeringar möjliga i Uppsala!

Att det är bättre att agera förebyggande än att försöka reparera skador i efterhand är en gammal sanning. Dessutom är det en bättre ekonomisk politik. I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi Socialdemokrater därför att det inrättas en social investeringsfond i Uppsala. Den ska användas till att förebygga marginalisering, skolavhopp och långvarig arbetslöshet.

Investeringar i byggnader och infrastruktur är vardag i den kommunala verksamheten. Men hittills har det varit nästan omöjligt att på samma sätt investera i människor. Trots att de flesta är ense om att vi måste satsa mer förebyggande används resurserna i allt för stor utsträckning istället till att reparera redan uppkomna skador.

Det barn som växer upp i en miljö där han eller hon riskerar att hamna i ett utanförskap, med dåliga skolbetyg, en väntande arbetslöshet samt ett eventuellt missbruk, drabbas inte bara av en personlig tragedi. Utanförskap innebär också stora kostnader för samhället.

Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson, som under flera år arbetat med just de här frågorna, finns det inte en riskaktie på börsen som är så lönsam som att verkligen satsa på barn och unga. Genom att sätta en prislapp på utanförskapet har han gjort det möjligt att tala om vad det är värt att undvika utanförskapet.

Genom att avsätta ekonomiska resurser för sociala investeringar gör vi det möjligt att prioritera det förebyggande arbetet i Uppsala kommun. Det handlar inte om någon engångsinsats utan om ett nytt förhållningssätt med större fokus på tidiga insatser.