måndag 29 april 2013

Sverige och Uppsala behöver en ny näringspolitik

Uppsala kommun störtdyker på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige. Uppsala tappar 45 platser och återfinns nu först på plats 135 av landets 290 kommuner. Att Alliansens ansvariga kommunalråd Stefan Hanna (C) samtidigt hävdar att utvecklingen för företag i Uppsala är ”fantastisk” är oroväckande. Det skriver jag idag på UNT:s debattsida. Läs gärna hela debattartikeln här.

Sverige och Uppsala behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare och företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Det är avgörande för att vi ska klara de utmaningar som väntar. Vi socialdemokrater har många skarpa förslag på åtgärder och kommer att fortsätta utveckla näringspolitiken. I det arbetet hälsar vi Uppsalas företagare varmt välkomna.

Bokslut 2012

”Engångsintäkter är inga riktiga pengar.”

Det var vår förra kommunstyrelseordförandes bestämda mening. Men nu kan vi konstatera att det är vår räddning. Med engångsintäkter som når upp till cirka 200 MKR så lyckas vi hålla näsan över vattenytan och nå ett totalt resultat på 20 MKr. Det innebär ett plus på 0.2 %. Men om vi korrigerar resultatet med extraordinära poster ser vi att vi istället har ett negativt resultat om -152 MKr.

Precis som förra året står det klart att budgeten för ekonomiskt bistånd underbudgeterats, nu med hela 67 miljoner kronor och arbetslösheten är fortfarande det enskilt främsta skälet bakom människors behov av bistånd.Resultatet för 2012 visar också att fyra av våra uppdragsnämnder på den sociala sidan står för ett sammanlagt underskott på 118 MKr.

Det är klart att det pressade ekonomiska läget i omvärlden påverkat Uppsala och sysselsättningen har under året minskat. Men det som också är avgörande för landets kommuner är den politik som bedrivs av regeringen. 100 miljarder i sänkta skatter innebär förvisso mer i den enskilda plånboken, men det betyder också urgröpta statsbidrag och sämre kvalitet i de kommunala verksamheterna.

Yttre faktorer har således självklart påverkat oss, men vi behöver på allvar analysera de inre faktorerna. Uppsala kommun har ett relativt gynnsamt läge och borde kunna klara sig bättre. Men bland annat vårt höga kostnadsläge leder till siffrorna som vi nu ser i bokslutet.

Det blir extra bekymmersamt när vi kan konstatera att vi står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om hur vi ska klara jobben, välfärden, miljön och solidariteten.

I vetskap om att Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt vill vi socialdemokrater investera i bra uppväxtvillkor för alla barn och i förebyggande arbete.

Vi får hela tiden mer och mer kunskap om vikten av att satsa på förebyggande arbete och på social hållbarhet både för den enskilda individen och för samhällsekonomin i stort. Här krävs nya grepp! Jag har sagt det förr med det tål att upprepas. Vi behöver jobba med ledning och styrningsfrågor samt med samverkansfrågor inom kommunen, med landstinget och med statliga myndigheter. Men vi behöver också ändra det ekonomiska synsättet och se att förebyggande arbete är god ekonomisk hushållning.

Vi har i fullmäktige haft flera diskussioner om social hållbarhet och sociala investeringar. Hittills har tyvärr den borgerliga majoriteten inte lyft blicken och tagit del av den mycket spännande debatt som pågår runt om i kommunsverige. Men det viktiga är att vi ser kärnfrågan. Uppsala mår bättre om vi verkar för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Och med de utmaningar vi står inför behövs alla de goda tankar och nya effektiva verktyg som finns.

Socialdemokraterna satt i ledningen under de år då vi tog Uppsala kommun från ständiga underskott till överskott. Vi tänker ta det ansvaret också framöver. Med kloka åtgärder som förebygger sociala problem, minskar utanförskapet och skapar sysselsättning tar vi också bättre vara på människors egna resurser och drömmar. Vi vill därför använda en del av det överskott som redovisas i Uppsala Stadshus AB till att stärka kommunens förmåga att möta och hantera kommande kostnader genom att avsätta 20 MKr i en social investeringsfond.

lördag 27 april 2013

S har kopplat grepp om kommunpolitiken

I senaste numret av Dagens Samhälle (nr 16) kan man läsa att Socialdemokraterna har kopplat greppet om kommunpolitiken. 37,4% för S mot 27,2% för M. En moderat citeras i artikeln och menar att väljarna verkar ha lättare att rösta på riksmoderater som man inte träffat än att rösta på lokala moderater som man har träffat. Det må vara ett roligt citat men jag tror han har fel. De flesta lokala moderater jag träffar är trevliga och engagerade. Jag tror istället helt enkelt att människor röstar på det parti som de upplever är bäst på de frågor som är viktiga i kommunen, det vill säga framför allt skola, vård och omsorg.

Vi kan också se i mätningar nu att vi hela tiden stärker vår position som det parti som bäst står för fler jobb. Det område som vi nu måste stärka är den ekonomiska politiken. Kongressen fastställde en tydlig linje inom det området och Magdalena Andersson måste nu centralt tillsammans med oss lokala politiker visa att det är socialdemokraterna som har den bästa politiken för att kombinera ansvar för ekonomin, skapa fler jobb och utveckla välfärden. Gör vi det så får vi inte bara bra siffror i en opinionsundersökning. Då vinner vi nästa val.

fredag 26 april 2013

Svag alliansbudget

Den borgerliga alliansen presenterar en anmärkningsvärt svag budget. Att den styrande majoriteten lägger en budget som bara nätt och jämnt går ihop och som vid minsta svängning riskerar att sluta i ett underskott är något helt nytt i Uppsalapolitiken. Vi socialdemokrater har sedan tidigare erfarenhet att sanera ekonomin efter borgerliga experiment och vi vet hur tufft det är. Risken är stor nu att den borgerliga alliansen bäddar för framtida problem.

Samtidigt lyser politiken med sin frånvaro i budgeten. Uppsala ligger i botten bland Sveriges kommuner gällande hur många unga som fullföljer sin gymnasieutbildning (plats 286 av 290) och har precis som landet i övrigt en hög ungdomsarbetslöshet. Trots det saknar alliansens lokala budgetförslag tillräckliga idéer om hur den negativa trenden ska brytas.

Med en arbetslöshet på mer än 6 procent och en ungdomsarbetslöshet på över 10 procent finns all anledning att prioritera jobb och utbildning i Uppsala. Vi socialdemokrater föreslår bland annat att yrkesprogrammen på gymnasiet utvecklas till yrkescollege och därmed får en nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Vi vill också i samverkan med näringslivet erbjuda unga i 9:an samt 1:an och 2:an på gymnasiet ett sommarjobb. Det är två satsningar som skulle göra det lättare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Den stora frågan är varför alliansen i Uppsala verkar vara nöjd med en tvåsiffrig ungdomsarbetslöshet? Här behövs en aktiv politik och därför har vi även föreslagit ett utbildningskontrakt som ger unga arbetslösa under 25 möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i kommunens verksamhet eller i verksamhet som kommunen har upphandlat. Det är en satsning som skulle göra skillnad i arbetet för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten.

Alliansen klarar varken ekonomin eller arbetslösheten. Det bådar inte gott för Uppsala.

torsdag 25 april 2013

Vad Tycker Uppsala

UNT 24 april 2013
Arbetet med att ta fram ett socialdemokratiskt budgetalternativ är nu i full gång och våra prioriteringar ligger på utbildning och jobb. Under tisdagen när fullmäktigegruppen samlades till budgetkonferens var vi ute och genomförde en enkätundersökning för att höra efter om vilka frågor Uppsalaborna anser mest prioriterade.Ett stort stöd fanns för att fortsätta på vår inslagna väg och frågor som lyftes var problemen med ungdomsarbetslöshet och FAS 3. Satsa på praktikplatser och lärlingsutbildning var konkreta förslag. Andra frågor som lyftes rörde jämställdhet, miljö och integration. Enkäten ligger på vår sida Vad Tycker Uppsala - gå in där och tyck till!

onsdag 10 april 2013

Kongressen är slut - nu börjar jobbet

Kongressen är slut, men nu börjar jobbet. Jobbet att med kongressbesluten i ryggen ta debatten och berätta om vår vision om Uppsala och Sverige. I september 2014 är det val och dags för en ny socialdemokratisk regering. En regering som med kongressens beslut formar en politik för ett bättre Sverige. Vi ska bland annat:

-Kraftfullt verka för full sysselsättning och bekämpa ungdomsarbetslöshet. Bland annat genom ett löfte om att en ung arbetslös inom 90 dagar ska få ett jobb, en utbildning eller en praktikplats.

-Satsa på skolan genom att lyfta lärarna och minska klasstorlekarna.

-Införa kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden. Vinsten ska inte vara drivkraften för aktörerna inom välfärdsområdet utan det är kvaliteten som ska stå i centrum och skattepengarna ska gå dit de är avsedda. Det vill säga till barnen, till de äldre och de sjuka.

-Bidra till ökad jämställdhet och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden genom att införa ytterligare en pappamånad. Målet är en jämställd föräldraförsäkring.

Nu kör vi! Nu börjar jobbet!

fredag 5 april 2013

Partidistriktets kongressblogg

Tips till er som vill följa fler ombud från Uppsala län under partikongressen - gå in på partidistriktets hemsida och klicka på fliken Kongress 2013. Eller klicka på denna länk.

Kongressrapport 1

Stefan Löfven blev igår kongressvald till partiordförande för Socialdemokraterna. Hans efterföljande installationstal ingav mycket inspiration. Inte minst känns hans fortsatta fokus på jobben, i form av tydliga besked om att ge ungdomar jobb eller utbildning inom 90 dagar och att skrota FAS 3, viktigt och rätt. Jag kom till kongressen bland annat för att kämpa för SSU:s krav på en 90-dagarsgaranti och är jätteglad över kongressens positiva beslut i frågan.

Jag känner också en stor stolthet över en partiordförande som så tydligt tar ställning för jämställdhet och antirasism och visar stor vilja till politiska åtgärder för att förändra rådande samhällsstrukturer. Imorgon lördag kommer vi till en viktig fråga för att åstadkomma ett mer jämställt samhälle. Det handlar om att tredela föräldraförsäkringen och att göra det under nästa mandatperiod.