fredag 1 februari 2013

Reinfeldt stänger högskoledörren

Jag skriver idag tillsammans med Ibrahim Baylan på UNT Debatt om att regeringen minskar antalet platser till den högre utbildningen. Den sänkta ambitionsnivån är något som både oroar och upprör! Läs hela artikeln genom att klicka här eller nedan.

"Sverige har i dag en hög arbetslöshet. En arbetslöshet som har stigit under Moderaternas tid vid makten, trots vallöftet från 2006 om att minska vad de då kallade för en ”massarbetslöshet”. Den termen försvann sedan snabbt ur deras vokabulär.

Även i Uppsala är det alltför många som saknar ett jobb. Långtidsarbetslösheten är särskilt oroande, liksom arbetslösheten bland unga. Den som tvingas börja sitt vuxna liv i arbetslöshet, och fastnar där under längre tid, löper den största risken att hamna i ett permanent utanförskap.

Varje person som drabbas är en stor förlust, både för individen men också för samhället i stort. Det finns ingen mer lönsam investering än att bekämpa arbetslösheten.

Vi socialdemokrater efterlyser därför aktiva arbetsmarknadsinsatser, en mer effektiv användning av våra skattemedel och en politik som bygger oss mer konkurrenskraftiga för morgondagen. En grundläggande pusselbit för att kunna minska arbetslösheten, öka individens frihet och få resurser till vår gemensamma välfärd är att vårt utbildningssystem fungerar.

Det finns jobb i dag som inte kräver någon eftergymnasial utbildning. Så kommer det att vara även imorgon. Men andelen sjunker. Allt fler branscher och arbetsuppgifter ställer högre krav.

Vi ska inte, och kommer aldrig att kunna, konkurrera om att ha den billigaste arbetskraften. Som ett litet, exportberoende land är kompetens, forskning och innovationer vår chans att hävda oss.

Bara den senaste tiden har Teknikföretagen pekat på behovet av att Sverige får fler högutbildade och Högskoleverket konstaterar att vi fått en första varningsklocka om andra länders utbildningsnivå kan komma att dra ifrån Sverige.

Men frågan om tillgången till högre utbildning handlar också om att öka människors frihet och stärka demokratin. Den socialdemokratiska utbildningspolitiken genomsyras av insikten att det är viktigt att öka kunskapsnivån för alla. Vi har stridit för en högskola i hela landet och en bred rekrytering, oavsett klassbakgrund.

I en utpräglad kunskapsstad som Uppsala är det många som oroar sig över regeringens sänkta ambitionsnivåer. Kritiska röster höjs från universitetet, studentkåren och, givetvis, även från studenterna själva. Samtidigt som vi har rekordstora ungdomskullar på gymnasieskolorna får vi färre platser på Uppsalas två universitet. Uppsala universitet räknar med 1 500–2 000 färre platser och SLU får cirka 300 färre helårsstudenter.

Den borgerliga utbildningspolitiken leder till att vi nu ser den första generationen som får sämre förutsättningar än den tidigare till högre utbildning.

Människor som inte vill något hellre än att utbilda sig och rusta sig för arbetslivet får beskedet att dörren är stängd. Det är självklart ett slag i ansiktet även för de arbetsgivare som redan i dag har svårt att hitta tillräckligt utbildad arbetskraft.

Allt fler länder ökar nu ambitionsnivåerna och bygger ut sin högre utbildning. Fredrik Reinfeldt gör tvärtom. Statsministern har bestämt sig för att Sverige ska möta framtiden med sänkta ambitioner och en arbetskraft med lägre utbildningsnivå.

Det är beklagligt, inte minst för Uppsala. Med två universitet och ett strategiskt läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion hade Uppsala kunna utgöra flaggskeppet för hur Sverige bygger sig starkt genom kunskap och arbete.

Men framför allt är regeringens sänkta ambitionsnivå beklaglig när söktrycket till högre utbildning är högre än någonsin och många nu hindras från att leva upp till sin fulla potential. Det är ett slöseri som varken Sverige eller Uppsala har råd med."

Ibrahim Baylan
utbildningspolitisk talesperson (S)
vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Marlene Burwick
kommunalråd (S)
UNT 1/2 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar