fredag 26 april 2013

Svag alliansbudget

Den borgerliga alliansen presenterar en anmärkningsvärt svag budget. Att den styrande majoriteten lägger en budget som bara nätt och jämnt går ihop och som vid minsta svängning riskerar att sluta i ett underskott är något helt nytt i Uppsalapolitiken. Vi socialdemokrater har sedan tidigare erfarenhet att sanera ekonomin efter borgerliga experiment och vi vet hur tufft det är. Risken är stor nu att den borgerliga alliansen bäddar för framtida problem.

Samtidigt lyser politiken med sin frånvaro i budgeten. Uppsala ligger i botten bland Sveriges kommuner gällande hur många unga som fullföljer sin gymnasieutbildning (plats 286 av 290) och har precis som landet i övrigt en hög ungdomsarbetslöshet. Trots det saknar alliansens lokala budgetförslag tillräckliga idéer om hur den negativa trenden ska brytas.

Med en arbetslöshet på mer än 6 procent och en ungdomsarbetslöshet på över 10 procent finns all anledning att prioritera jobb och utbildning i Uppsala. Vi socialdemokrater föreslår bland annat att yrkesprogrammen på gymnasiet utvecklas till yrkescollege och därmed får en nära samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Vi vill också i samverkan med näringslivet erbjuda unga i 9:an samt 1:an och 2:an på gymnasiet ett sommarjobb. Det är två satsningar som skulle göra det lättare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Den stora frågan är varför alliansen i Uppsala verkar vara nöjd med en tvåsiffrig ungdomsarbetslöshet? Här behövs en aktiv politik och därför har vi även föreslagit ett utbildningskontrakt som ger unga arbetslösa under 25 möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i kommunens verksamhet eller i verksamhet som kommunen har upphandlat. Det är en satsning som skulle göra skillnad i arbetet för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten.

Alliansen klarar varken ekonomin eller arbetslösheten. Det bådar inte gott för Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar