måndag 29 april 2013

Bokslut 2012

”Engångsintäkter är inga riktiga pengar.”

Det var vår förra kommunstyrelseordförandes bestämda mening. Men nu kan vi konstatera att det är vår räddning. Med engångsintäkter som når upp till cirka 200 MKR så lyckas vi hålla näsan över vattenytan och nå ett totalt resultat på 20 MKr. Det innebär ett plus på 0.2 %. Men om vi korrigerar resultatet med extraordinära poster ser vi att vi istället har ett negativt resultat om -152 MKr.

Precis som förra året står det klart att budgeten för ekonomiskt bistånd underbudgeterats, nu med hela 67 miljoner kronor och arbetslösheten är fortfarande det enskilt främsta skälet bakom människors behov av bistånd.Resultatet för 2012 visar också att fyra av våra uppdragsnämnder på den sociala sidan står för ett sammanlagt underskott på 118 MKr.

Det är klart att det pressade ekonomiska läget i omvärlden påverkat Uppsala och sysselsättningen har under året minskat. Men det som också är avgörande för landets kommuner är den politik som bedrivs av regeringen. 100 miljarder i sänkta skatter innebär förvisso mer i den enskilda plånboken, men det betyder också urgröpta statsbidrag och sämre kvalitet i de kommunala verksamheterna.

Yttre faktorer har således självklart påverkat oss, men vi behöver på allvar analysera de inre faktorerna. Uppsala kommun har ett relativt gynnsamt läge och borde kunna klara sig bättre. Men bland annat vårt höga kostnadsläge leder till siffrorna som vi nu ser i bokslutet.

Det blir extra bekymmersamt när vi kan konstatera att vi står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om hur vi ska klara jobben, välfärden, miljön och solidariteten.

I vetskap om att Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt vill vi socialdemokrater investera i bra uppväxtvillkor för alla barn och i förebyggande arbete.

Vi får hela tiden mer och mer kunskap om vikten av att satsa på förebyggande arbete och på social hållbarhet både för den enskilda individen och för samhällsekonomin i stort. Här krävs nya grepp! Jag har sagt det förr med det tål att upprepas. Vi behöver jobba med ledning och styrningsfrågor samt med samverkansfrågor inom kommunen, med landstinget och med statliga myndigheter. Men vi behöver också ändra det ekonomiska synsättet och se att förebyggande arbete är god ekonomisk hushållning.

Vi har i fullmäktige haft flera diskussioner om social hållbarhet och sociala investeringar. Hittills har tyvärr den borgerliga majoriteten inte lyft blicken och tagit del av den mycket spännande debatt som pågår runt om i kommunsverige. Men det viktiga är att vi ser kärnfrågan. Uppsala mår bättre om vi verkar för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Och med de utmaningar vi står inför behövs alla de goda tankar och nya effektiva verktyg som finns.

Socialdemokraterna satt i ledningen under de år då vi tog Uppsala kommun från ständiga underskott till överskott. Vi tänker ta det ansvaret också framöver. Med kloka åtgärder som förebygger sociala problem, minskar utanförskapet och skapar sysselsättning tar vi också bättre vara på människors egna resurser och drömmar. Vi vill därför använda en del av det överskott som redovisas i Uppsala Stadshus AB till att stärka kommunens förmåga att möta och hantera kommande kostnader genom att avsätta 20 MKr i en social investeringsfond.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar