torsdag 25 april 2013

Vad Tycker Uppsala

UNT 24 april 2013
Arbetet med att ta fram ett socialdemokratiskt budgetalternativ är nu i full gång och våra prioriteringar ligger på utbildning och jobb. Under tisdagen när fullmäktigegruppen samlades till budgetkonferens var vi ute och genomförde en enkätundersökning för att höra efter om vilka frågor Uppsalaborna anser mest prioriterade.Ett stort stöd fanns för att fortsätta på vår inslagna väg och frågor som lyftes var problemen med ungdomsarbetslöshet och FAS 3. Satsa på praktikplatser och lärlingsutbildning var konkreta förslag. Andra frågor som lyftes rörde jämställdhet, miljö och integration. Enkäten ligger på vår sida Vad Tycker Uppsala - gå in där och tyck till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar