onsdag 10 april 2013

Kongressen är slut - nu börjar jobbet

Kongressen är slut, men nu börjar jobbet. Jobbet att med kongressbesluten i ryggen ta debatten och berätta om vår vision om Uppsala och Sverige. I september 2014 är det val och dags för en ny socialdemokratisk regering. En regering som med kongressens beslut formar en politik för ett bättre Sverige. Vi ska bland annat:

-Kraftfullt verka för full sysselsättning och bekämpa ungdomsarbetslöshet. Bland annat genom ett löfte om att en ung arbetslös inom 90 dagar ska få ett jobb, en utbildning eller en praktikplats.

-Satsa på skolan genom att lyfta lärarna och minska klasstorlekarna.

-Införa kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden. Vinsten ska inte vara drivkraften för aktörerna inom välfärdsområdet utan det är kvaliteten som ska stå i centrum och skattepengarna ska gå dit de är avsedda. Det vill säga till barnen, till de äldre och de sjuka.

-Bidra till ökad jämställdhet och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden genom att införa ytterligare en pappamånad. Målet är en jämställd föräldraförsäkring.

Nu kör vi! Nu börjar jobbet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar