torsdag 7 februari 2013

Teach First

Idag skriver Ibrahim Baylan och Mikael Damberg i Expressen om Storbritanniens modell att locka elitstudenter till läraryrket. Nedan följer en sammanfattning av artikeln:

"Det är en spännande verksamhet som gjort att fler av de mest begåvade studenterna sökt sig till läraryrket - Teach First. Arbetet startade under den senaste Labourregeringen och innebär att nyutexaminerade toppstudenter från olika universitetsutbildningar under två års tid får möjlighet att vidareutbilda sig och arbeta som lärare. De antas efter en rigorös urvalsprocess och genomgår en intensiv utbildning i ledarskap och pedagogik. Med stöd av ett genomtänkt mentorskapsprogram undervisar dessa studenter sedan i några av Englands skolor med tuffast förutsättningar. Med dokumenterat bra resultat.

Vi socialdemokrater ser behovet av att få igång liknande verksamheter i Sverige. Vi behöver i ökad utsträckning också erbjuda vägar in i läraryrket för dem som jobbat ett tag och som vill byta spår i sin karriär och bli lärare. Och vi vill ge studenter möjlighet som har en kvalificerad examen inom till exempel matematik, biologi eller ekonomi att kunna få en intensivutbildning direkt efter examen, arbeta som lärare och göra en insats i skolan, inte minst där utmaningarna är som störst.

Fördelarna med Teach First och liknande verksamheter är flera. Toppstudenter som valt bort lärarutbildningen kan ändå välja att bli lärare under några år. Skolorna och deras lärare får nya kollegor med andra perspektiv och erfarenheter. De elever som har störst svårigheter kan också få extremt motiverade lärare.

I England får en stor andel av Teach First-lärarna smak på läraryrket och väljer att stanna kvar i läraryrket och skolans värld. Erfarenheterna från andra länder visar även att respekten för läraryrket, också för de lärare som gått den ordinarie lärarutbildningen, stärks. Läraryrkets status lyfts på så sätt.

I dag finns långtgående planer på att etablera en liknande verksamhet i Sverige: Teach for Sweden. Vi vill göra vårt för att Teach for Sweden ska komma i gång, lyckas och kunna skala upp sin verksamhet. Men vi vill också utveckla möjligheterna för den som varit ute i arbetslivet och vill skola om sig till lärare.

Sverige har inte råd att vänta på att lyfta läraryrkets status och locka fler till läraryrket. I England är Teach First den fjärde mest eftertraktade arbetsgivaren för nyexaminerade studenter. Motsvarande utveckling kan bli verklighet också i Sverige.

Internationella studier har visat att det går att vända utvecklingen i ett lands skolor på mindre än sex år, och att lärarna är nyckeln till positiv förändring. Under de sex år som den borgerliga regeringen styrt Sverige har skolresultaten sjunkit under varje år. Vi socialdemokrater är ett framtidsinriktat parti, vi vill pröva nya idéer, ge bättre möjligheter för dagens lärare att göra sitt jobb, och öppna upp för fler begåvade studenter och yrkesverksamma som vill arbeta för våra barns framtid."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar